Krantje Boord Oktober 2011

De enige echte Krantje Boord is weer uit in het nieuwe studiejaar! Na onze speciale intro-editie, gaan we in dit nummer volledig in op het hoger onderwijs en hoe dit te verbeteren.

We doen dit aan de hand van analyses over onder andere gepresenteerde agendalijnen van het OCW en de invloed van de neoliberale doctrine. Anderzijds komt naar voren hoe wij studenten het hoger onderwijs juist willen zien, zoals terugkomt in een artikel over emancipatoir onderwijs en de huidige (studenten)strijd in Chili voor kwalitatief en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Maar ook kan deze Krantje Boord geraadpleegd worden voor een interessante klasse analyse. En tot slot komen uiteraard de satirische column Argus, en enkele nieuwsfeitjes op de achterzijde weer terug. Veel leesplezier!

De redactie