Contact

Vragen? Suggesties? Kritiek? Counseling? We blijven zoveel mogelijk bereikbaar via mail of telefonisch.

Email: kritischestudentenutrecht@gmail.com
t
elefoon: +31623072924

Kritische Studenten Utrecht is ook bereikbaar via onze open bijeenkomsten. Zie de agenda voor de datum en locatie van de volgende open bijeenkomst.

Schrijf je vooral hier in voor onze nieuwsbrief: je ontvangt deze elke 2 weken (of in noodgevallen) in je inbox.