Krantje Boord

Krantje Boord Logo 2012 - Kritische Studenten Utrecht

Krantje Boord is een tweemaandelijkse krant gemaakt door KSU. In deze krant wordt er met een kritische blik gekeken naar onze samenleving met als doel mensen te informeren, maar vooral ook dialoog en actie te stimuleren. Krantje Boord wordt elke twee maanden gedrukt in een oplage van 1000 stuks en verspreid op de hogeschool en universiteit in Utrecht.

[English] Krantje Boord is a bi-monthly newspaper made by KSU. In this newspaper we take a critical perspective on this state of affairs with the goal of informing people, and especially to stimulate dialog and action.

Krantje Boord wil je geld! Krantje Boord is gratis voor de lezer, maar helaas niet voor ons! Doneer aan Stichting Vrienden Van KSU, 25.46.48.614 onder vermelding van ‘Krantje Boord’.

Krantje Boord wants your money! Reading Krantje Boord in print is free for you, but printing isn’t for us. If you want to help us maintain (or even expand) our number of printed Krantje Boord, donate to our bank account: 25.46.48.614 – Stichting Vrienden van KSU under the name ‘Krantje Boord’.