Krantje Boord Februari 2013

Hier is die dan: de eerste Krantje Boord van 2013! De regering blijft, net als voorgaande jaren, gestaag door bezuinigen op ons onderwijssysteem. Ondanks de regelmatige jubelberichten dat we eindelijk ‘uit de crisis’ aan het krabbelen zijn, merken studenten aan alle kanten dat instanties op wie ze denken te kunnen rekenen maatregelen blijven nemen om studeren toch weer wat ingewikkelder te maken.

Lees het artikel over hoe wooninstantie de SSH zonder scrupules onder misleidende voorwendselen pogingen waagt om studenten ‘vrijwillig’ het risico van dakloosheid te laten nemen. De studentenpopulatie groeit en dat merkt de universiteit ook. Ook zij lijdt onder geldgebrek en bezuinigingen. Lees hoe onder andere de afschaffing van de studiefinanciering en het steeds kleiner wordende budget voor ondersteunend personeel op de universiteit zorgen voor een aanslag op de kwaliteit van het onderwijs en een enorm hoge werkdruk. Het onderwijssysteem brokkelt voor onze ogen af. De overpeinzingen van een high school drop out verklaren waarom studenten apathisch toekijken, compleet afhankelijk gemaakt van hun maandelijkse DUO-fix.

Maar wat moeten we anders? ‘Anarchist Pedagogies: collective actions, theories and critical reflections on education’ biedt mogelijkheden om het onderwijssysteem anders te organiseren. In deze editie vind je een mooie recensie van het boek. Tot slot zetten we boekhandel de Rooie Rat in het zonnetje, omdat dat de juiste plek is om te lezen en te leren over hoe we het anders kunnen doen.

Geniet nog even van die laatste OV-fix en veel leesplezier!

Download hier de PDF van Krantje Boord Februari 2013