Studenten sluit je aan: Protest tegen huurbeleid van Bruin I groeit

Waar blijft het grootschalige studentenprotest tegen de afbraak van betaalbare huur? Als studenten worden we door de aangekondigde maatregelen van de overheid keihard getroffen. Wat wordt hier in Utrecht aan gedaan? In Utrecht hebben we het “huur-team” dat is gestart door de gemeente en het USF (dat niet meer bestaat), en nu door wordt uitgevoerd een of ander consultancy bedrijf genaamd state-advies. Dit is beter dan niets zou je zeggen, maar lang niet genoeg om de structurele problemen aan te pakken die onze gemeente en de overheid zelf creëren in samenwerking met speculanten, banken, huisjesmelkers, en woningbouw corporaties.

Intussen groeit gelukkig het verzet, al slaan Groenlinks en de PvdA vreedzame demonstranten van straat als ze dit doen. Lees het onderstaande bericht doorbraak.nl met info hierover.

Het protest tegen de bezuiniging op de huurtoeslag verbreedt zich. Tientallen maatschappelijke organisaties en meer dan tweehonderd huurdersorganisaties hebben zich er inmiddels bij aangesloten. Met een kort geding tegen de overheid proberen de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam bovendien een verbod af te dwingen op de dreigende invoering van een enorme verhoging van de huurprijzen in woningnoodgebieden.

De aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat ontvangers van die toeslag er in 2012 111 euro op achteruitgaan en in 2013 zelfs bijna 160 euro. Maar liefst 73 procent van alle huishoudens die huurtoeslag krijgen, moet rondkomen van een minimuminkomen. Het kabinet Bruin I draait de armste huurders dus een poot uit. Volgens Bruin I moeten huurtoeslagontvangers die het financieel niet meer redden, allereerst op zoek naar een goedkopere woning. De bezuinigingen leiden tot “een grotere prikkel” om te verhuizen, stelt het kabinet doodleuk. Maar er zijn in Nederland nauwelijks woningen beschikbaar met een huur van minder dan zo’n 360 euro. Huurders die verhuizen, zullen vrijwel altijd te maken krijgen met een hoger huurniveau. Daar komen dan nog de kosten bij van verhuizing en herinrichting van de woning. Met andere woorden: Bruin I jaagt arme huurders uit hun woning en dreigt hen dakloos te maken. Inmiddels tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af tegen de korting op de huurtoeslag. Maar het is de vraag of die meerderheid haar poot stijf houdt, als het op stemgedrag aankomt.

Door de overheid te dagvaarden proberen de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam te verhinderen dat per 1 oktober in een tiental “schaarstegebieden” de huren worden verhoogd met maar liefst 123 euro per maand. De organisaties voorzien grote problemen als de maatregel in werking treedt. Huurwoningen in steden met een groot woningtekort, zoals Amsterdam, Utrecht en Den Bosch, worden dan onbetaalbaar. Het gat tussen bestaande huurprijzen en nieuwe huurprijzen wordt enorm, waardoor de doorstroming volkomen zal stokken en de woningmarkt op slot gaat. Ook de wettelijke huur- en huurprijsbescherming van huurders wordt ernstig uitgehold. En tienduizenden huurwoningen kunnen door de maatregel geliberaliseerd worden, waardoor het beschikbare aanbod aan betaalbare wooruimte drastisch zal slinken. Minister Gerd Leers, die waarneemt voor de verantwoordelijke minister Piet Hein Donner, heeft de Tweede Kamer al laten weten dat hij in het kort geding juridisch sterk genoeg denkt te staan. “Hij neemt daarmee een groot risico, want de kans is groot dat de staat door de rechter in het ongelijk wordt gesteld”, aldus de Woonbond.

631 thoughts on “Studenten sluit je aan: Protest tegen huurbeleid van Bruin I groeit

  1. Pingback: Donderdag 10 Nov. – KSU presenteert Basta! film & infoavond: Huren gaat door! « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.