We Are Here 24/7: March to Museumplein

We Are Here 24/7: March to Museumplein

[English below]

WE ARE HERE 24/7: betuig je steun voor de basis van mensenrechten!

Ieder mens heeft recht op een toekomst. Uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen echter geen aanspraak maken op dit recht. We Are Here verzet zich hiertegen en strijdt voor een adequate 24-uurs opvang voor afgewezen vluchtelingen. Zodat ook deze mensen de kans krijgen om een toekomst op te bouwen.

De actiegroep We Are Here protesteert sinds september 2012 tegen het Nederlandse beleid om vluchtelingen die zijn afgewezen, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst, op straat te zetten. Wij strijden voor 24-uurs opvang en voor een permanente oplossing.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten erkende de vraag om opvang en sprak zich uit voor de rechten van vluchtelingen: de Nederlandse regering moet vluchtelingen, onafhankelijk van hun status, opvang en onderdak bieden. In de praktijk worden deze woorden echter nog niet omgezet naar daden. In veel gemeenten wordt nu alleen nachtopvang geboden. Dit betekent dat vluchtelingen overdag op straat moeten zwerven, zonder geld en met het risico te worden opgepakt en in een detentiecentrum te worden geplaatst. Voor degenen die kampen met een trauma, opgelopen door oorlog of mishandeling, is deze onzekere situatie desastreus.

De Nederlandse regering negeert de rechten van vluchtelingen om de komst van eventuele nieuwe vluchtelingen te ontmoedigen. Maar de mensen van We Are Here zijn hier en kunnen niet terug naar huis. Zij mogen niet worden gebruikt als pion in een politiek spel, maar moeten worden behandeld als mensen. Zij hebben recht op een normaal dak boven hun hoofd: menswaardige opvang en professionele begeleiding. Geen 12, maar 24 uur. 24/7.

Steun We Are Here daarom op zaterdag 7 februari en toon je solidariteit. Samen kunnen we het voor elkaar krijgen: adequate opvang is dag- én nachtopvang!

Zie voor de laatste updates het Facebook-evenement.

—–

WE ARE HERE 24/7: show your support of basic human rights!

Every human being has the right to build a future. However, rejected refugees can’t claim this right. We Are Here will not accept this and is fighting for adequate 24-hour shelter for rejected refugees. So that these people also get a chance to build a future.

Since September 2012, the action group We Are Here is protesting against the Dutch asylum policy that forces refugees who are rejected, but can’t return to their home country, to live on the street. We Are Here is fighting for 24-hour shelter and a permanent solution.

The European Committee for Social Rights acknowledged the need for shelter and the rights of refugees: the Dutch government has to offer them shelter, regardless of their status. Unfortunately, reality shows us that these words have not yet been translated into deeds. In a lot of districts only night shelter is being offered at the moment. That means refugees still have to roam the streets during the day, without any money and with the risk of being arrested and put in a detention center. For those who are suffering a trauma caused by war or (physical) abuse, this uncertain situation is disastrous.

The Dutch government ignores the rights of refugees, thus trying to prevent more refugees from coming. But the people from We Are Here are actually here and can’t go home. They are not to be used as a tool for political pressure, they are to be treated as human beings. They have the right to get decent housing: dignified shelter and professional guidance. Not 12, but 24 hours. 24/7.

Therefore, join us in our protest and show your solidarity on Saturday the 7th of February. Together we can accomplish it: adequate shelter is day and night shelter!

For the latest updates, see the Facebook event.

Leave a Reply