Nieuwe Krantje Boord Augustus 2010 uit

Krantje boord augustus 2010

Krantje boord augustus 2010

De vernieuwde Krantje Boord is net uit, het werk van ons open collectief Kritische Studenten Utrecht. In deze krant wordt er met een kritische blik gekeken naar thema’s die voor studenten aan de universiteit en de hogeschool van belang zijn. Het doel van deze krant is om te informeren, maar vooral dialoog en actie te bevorderen. Met deze krant proberen we ook de leegte op te vullen die de verdwijning van het U-Blad heeft achtergelaten op de Universiteit Utrecht. Krantje Boord is daarmee geen concurrent van DUB, gezien deze niet in papier bestaat, maar eerder complementair; de artikelen van deze krant beschrijven vooral – in onze ogen – onderbelichte thema’s vanuit minder conventionele invalshoeken. Met de inhoud van Krantje Boord hopen we daarmee ook discussie op DUB te stimuleren. Aan de andere kant laten we ons ook door DUB inspireren; zo staat er in deze editie van Krantje Boord een artikel dat eerder op DUB verscheen (“God bestaat en zijn naam is Osiris”). Kortom; een volgens ons noodzakelijke aanvulling op de vermagerde informatievoorziening van Universiteit Utrecht en de (iets betere) informatievoorziening van de Hogeschool Utrecht.

Dit is een tweede versie van een langere serie onafhankelijke, papieren kranten die we dit jaar willen uitgeven. Wat begon als een satirische versie van het Ublad* – het tweepaginatellende “Nieuwe Ublad” – is inmiddels uitgegroeid tot dit project. Deze laatste Krantje Boord is bescheiden; slechts 4 pagina’s. Volgenden zijn mogelijk het dubbele en daaropvolgenden wellicht meer. Medewerking aan dit project is voor iedereen mogelijk op verschillende manieren: zowel qua financiering (mits onze onafhankelijkheid gerespecteerd blijft), distributie en inhoud is hulp welkom**. Neem contact met ons op via kritischestudentenutrecht@gmail.com of een van onze open bijeenkomsten (zie hiervoor de agenda op onze site. De eerstvolgende vindt vanavond plaats om 19:30, Oude Gracht 65).

* Voor de eerstejaars; het in december 2009 door het huidige CvB
volledig ondemocratisch afgeschafte papieren Universiteitsblad

** Medewerking vindt volledig op vrijwillige basis plaats

—————————————————————————————————————–

Download hier Krantjeboord

Nr. 2 Augustus 2010 in het geheel als PDF.

In deze editie:


883 thoughts on “Nieuwe Krantje Boord Augustus 2010 uit

  1. Pingback: Krantje Boord oktober 2010 is uit! « Kritische Studenten Utrecht | 2010

Comments are closed.