Basta! Debatteert verder

Waar debatcentrum Tumult per 1 juli 2010 door financiële tegen-vallers noodgedwongen zijn deuren moest sluiten, debatteert Basta! vanaf september iedere eerste donderdag van de maand op volle kracht verder in de Kargadoor aan de Oudegracht.

Elke laatste donderdag van de maand film, en elke eerste donderdag van de maand kritisch debat.


Basta! is een jonge organisatie van activisten/studenten die is opgericht om het maatschappijkritisch debat in Utrecht te stimuleren. De organisatie brengt mensen samen om te discussiëren over onder andere oorlog, racisme, politiek, economie of feminisme. Onderwerpen die een ieder aangaan maar waar vaak te weinig aandacht aan wordt geschonken. Basta! wil door haar activiteiten mensen bewust maken van het feit dat ze de wereld om hen heen op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Inmiddels organiseert Basta! al meer dan twee jaar kritische debatten en vertoont de organisatie prikkelende documentaires en films.

Elke eerste donderdag van de maand is er een debat waarbij activisten, politici, journalisten en academici elk hun unieke perspectief geven. Het aanwezige publiek luistert niet alleen, maar wordt gestimuleerd om actief deel te nemen aan de discussie. Daarnaast organiseert Basta! elke laatste donderdag van de maand een prikkelende film of documentaire die aansluit op het onderwerp van het debat de week erna. Zo werden in voorgaande jaren bijvoorbeeld films en documentaires vertoond over thema’s als (inter-)nationale studentenprotesten, schokkende aspecten van de farmaceutische industrie, de voedselcrisis en de dramatische gevolgen daarvan, de strijd van het Boliviaanse volk tegen de privatisering van natuurlijke hulpbronnen en een debat over een alternatieve blik op de economische crisis.
Hou de donderdagavond dus vrij in je agenda om langs te komen op een van de Basta! avonden. Leer de wereld van een andere kant kennen, kom luisteren naar anderen en geef je mening! Voor meer informatie en het nieuwe programma zie
www.bastadebat.nl