Schoonmakers en UMC Utrecht bereiken akkoord over arbeidsomstandigheden

Op 9 februari j.l. hebben schoonmakers van het universitair medisch centrum Utrecht, georganiseerd door abvakabo, een akkoord bereikt met het hoofd schoonmaak van het ziekenhuis.

In 3 artikelen is afgesproken: een boek te besteden aan de gedragsregels en afwijking hiervan en dit elke elke maanden te bespreken met de bond en de werkgever. Er komt een training over gedragsregels en respect. Ziekteverzuim mag niet worden afgeschreven als verlof en alleen een bedrijfsarts kan beslissen over ziekte. En, schoonmakers vullen de werkdruk-enquête in. Dit wordt geëvalueerd aan de hand van CAO Schoonmaak en n.a.v. hiervan komen vervolgafspraken.

130 van 150 UMC schoonmakers werden sinds september 2009 georganiseerd. Ze hebben 3 keer gedemonstreerd, 2 maal handtekeningen opgehaald van eerst alle schoonmakers en daarna 800 UMC medewerkers. Ze zijn tot een akkoord gekomen na 3 rondes van onderhandelingen.

Sinds 5 jaar kampen schoonmakers met hogere werkdruk door nieuw beleid van optimalisering, bedoeld voor een betere presentatie van het ziekenhuis naar buiten toe, en bezuiniging in het personeel door een gestagneerde arbeidsmarkt.

De schoonmakers blijven georganiseerd. 50 schoonmakers hebben vrijdag een voorzitter en een secretaris gekozen die in overleg met de lokale bondsleiding het proces van het contract bewaken.

21 thoughts on “Schoonmakers en UMC Utrecht bereiken akkoord over arbeidsomstandigheden

Comments are closed.