Manifest: Geen begrotingspact maar democratie!

Internationale verklaring tegen het Europese crisisbeleid.

Geen begrotingspact maar democratie!

De oplossingen voor de crisis en de EU liggen heel anders.

Voorjaar 2012. Merkel en Sarkozy rennen van de ene topconferentie naar de andere om de Euro te redden. De boulevardpers voert een felle hetze tegen de mensen in Griekenland. De strijd om de oplossing van de crisis verhevigt dramatisch: Tot begin 2013 wil een autoritair-neoliberaal bondgenootschap van kapitaalsverbonden, financiële industrie, Europese Commissie, Duitse regering en andere exportlanden zoals ook Nederland het recentelijk in Brussel overeengekomen ‘begrotingspact’ in sneltreintempo door de parlementen jagen. Het begrotingspact verordonneert een asociaal bezuinigingsbeleid en omvat geldstraffen tegen landen die zich tegen dit beleid verzetten. Het begrotingspact beknot daarmee het democratisch zelfbestuur verder. Het is het voorlopige hoogtepunt van een autoritaire ontwikkeling in Europa.

Wij betreuren dit onsociale en antidemocratische beleid evenzeer als de racistische aanvallen op de Griekse bevolking. Laten we het liever hebben over de mensverachtende gevolgen van dit beleid. Laten we het hebben over de autoritaire en ondemocratische richting die Europa ingeslagen is en de Duitse loondumping als een van de oorzaken van de crisis. Laten we het hebben over de vermogens van de kleine bovenlaag die onaangetast blijft en het leed van de overigen. Laten we het hebben over onze bewondering voor het verzet van, en onze solidariteit met de Griekse bevolking. Laten we het vanzelfsprekende eisen: Echte democratie en een goed leven voor allen – in Europa en daarbuiten.

De crisis in Europa is maar de top van een ijsberg. Daaronder ligt een diepe structuurcrisis van het kapitalisme. Teveel kapitaal is op zoek naar winst. Maar de winstmarges zijn laag. De concurrentie is te groot en de lonen te laag. De met schulden gefinancierde groei en speculatie’bubbles’ hebben  de uitbraak van de grote crisis maar tijdelijk kunnen uitstellen. Nu propageert het autoritair-neoliberale verbond een geradicaliseerd ‘business as usual’: verliezen door speculatie socialiseren – door loonafhankelijken langdurig aan schulden te binden

De winstmarges moeten vergroot worden door middel van precaire arbeidsomstandigheden en kortingen op lonen en pensioenen, bezuinigingen en nog verdere privatiseringen. De gevolgen zijn  ingrijpend en wat in Griekenland geschiedt, dreigt in heel Europa: massale werkloosheid, verarming van grote delen van de bevolking, afbrokkelende gezondheidsstelsels, toename van psychische ziektes en een dalende levensverwachting.

Dergelijke maatregelen kunnen alleen met autoritair gezag doorgevoerd worden. De staatsgreep van Pinochet in Chili in 1973, de IMF-programma’s in het Afrika van de jaren 1980 en de hervormingen in Oost-Europa van begin jaren 1990 zijn historische voorlopers voor het begrotingspact & co: Het zijn shockstrategieën. De door veel opoffering bevochten sociale en democratische verworvenheden worden door het begrotingspact in adembenemend tempo afgeschaft om de aflossing van de schulden te garanderen en de winstmarges te verhogen. In Italië en Griekenland drukken regeringen van niet-gekozen technocraten dergelijke bezuinigingsdictaten met slagstokken, traangas en waterkanonnen door, die in Brussel, Frankfurt en Berlijn besloten werden door door mannen gedomineerde ‘expertgroepen’. Het begrotingspact en het pakket wetten voor ‘Economic Governance’ verlenen meer en meer macht aan organen zoals de Europese Commissie, het Europees Gerechtshof en de Europese Centrale Bank, die buiten democratische controle ageren. Het is perfide: om democratische besluiten tegen de neoliberale orthodoxie te verhinderen, versterkt het begrotingspact het dictaat van de financiële markten door strafbetalingen aan de EU.

Net als bij de Grote Depressie van de jaren 1930 winnen chauvinistische en fascistische krachten aan invloed, in Hongarije, Oostenrijk, Finland en elders. Met het vergeten van de recente geschiedenis, maakt compromisloos bezuinigingsbeleid onder het voertouw van de Duitse regering reactionaire crisisoplossingen steeds waarschijnlijker.

Wereldwijd wordt gestreden tegen deze vormen van beleid, van het Syntagma-plein in Athene via het Tahrir-plein in Caïro en het Zucotti-Park in New York, tot aan het Puerta del Sol in Madrid. De bewegingen van vluchtelingen en trekarbeiders, die de buitengrenzen van Europa oversteken, vormen deel van deze strijd om een beter leven. Deze strijden moeten grensoverschrijdend en in de ‘centra’ van het autoritair-neoliberale bondgenootschap gevoerd worden, in Parijs, Brussel, Frankfurt en Berlijn.

Wij roepen daarom op tot deelname aan de komende protesten, waaronder de Europese Actiedag op 31 maart, de Global Day of Action op 12 mei en de internationale mobilisering naar Frankfurt a. M. van 17-19 mei. Wij richten ons daarbij op een alternatieve oplossing voor de crisis:

  • Begrotingspact niet ratificeren, het EU-wettenpakket voor ‘Economic Governance’ terugnemen;
  • Staatsschulden schrappen, invoeren van controles op kapitaalverkeer en banken omvormen in publieke dienstverleners;
  • Maatschappelijke rijkdom herverdelen van boven naar beneden door een nieuw belastingsysteem;
  • Door middel van een sociaal-ecologisch investeringsprogramma sociale infrastructuur opbouwen en ecologische transformatie stimuleren;
  • Arbeidstijd verkorten;
  • Politiek en economie op alle niveaus radicaal democratiseren;
  • Stopzetting van de racistische politiek van afscherming van grenzen, verblijfsvergunningen en papieren voor iedereen.

Tegen de autoritair-neoliberale EU van een kleine minderheid, stellen wij een democratisch en sociaal-ecologisch Europa van velen!


Noot van de vertalers:

Deze verklaring werd met vele ondertekeningen geplaatst in het Duitse dagblad Die Tageszeitung op 15 maart 2012

De verklaring is een initiatief van Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG)

De verklaring kan op hun website verder ontdertekend worden

Zie voor Aktiedag 31 maart: http://march31.net/

en over de Mobilisering voor Frankfurt 17-19 mei: http://european-resistance.org/

Nederlandstalig overzicht: link

Ook in Nederland wordt op 31 maart gedemonstreerd, en wel in Utrecht (14:00 uur Station Overvecht) 

Nederlandse vertaling manifest

18 thoughts on “Manifest: Geen begrotingspact maar democratie!

  1. Ik denk dat we op zijn minst even moeten overleggen voordat we dit soort statements neerzetten op de website. Ik ben het met het inhoud niet helemaal eens en wil niet zomaar hiermee geassocieerd worden.

Comments are closed.