Internationale actiedag 31 maart in Utrecht

In december 2011 vond in Frankfurt een bijeenkomst plaats met mensen van verschillende linkse basisorganisaties uit Griekenland, Polen, Oostenrijk en Duitsland. Ze besloten op te roepen tot een een internationale (Europese) actiedag tegen crisis en kapitalisme.  (Nederlandse versie oproep is hier te vinden)

Het initiatief kreeg al snel vleugels. In Duitsland zelf zijn op tientallen plekken bijeenkomsten gehouden ter voorbereiding, en vanuit veel steden gaan bussen naar Frankfurt, of wordt lokaal wat georganiseerd. Ook is er aansluiting gekomen van initiatieven in andere landen.

“Met de eerdergenoemde organisaties is de lijst met landen waar initiatieven plaats vinden de volgende: Duitsland, Polen, Oostenrijk, Griekenland, België, Portugal, Slovenië, Denemarken, Italië. Kroatië en Oekraïne.”

En Nederland natuurlijk. Er is een speciale Nederlandse onderafdeling op de centrale website.

Ook in de polder werd een openbaar overleg uitgeroepen om een activiteit op 31 maart uit te werken. Er werd besloten een demonstratie in Utrecht te houden (te beginnen om 14:00 uur bij Station Overvecht) en die moet eindigen met een publieke manifestatie met daar ook een ‘peoples assembly’ om vervolgstappen te bespreken. Er wordt geprobeerd afspraken met de autoriteiten te maken, om te voorkomend dat de demonstranten weer worden ontvangen met een bak politiegeweld zoals op afgelopen 1 mei, toen de politie ook verhinderde dat iemand zich nog bij de demonstratie aan kon sluiten.

Er zijn inmiddels ook posters en flyers, wie wil helpen ze te verspreiden kan contact opnemen via 31maart@riseup.net

Een digitaal infopakket is hier te vinden http://march31.net/nl/2012/news-nl/promotiemateriaal-m31/

Ook wordt er een serie info-bijeenkomsten in Nederland gehouden (meer details onderaan).

Inhoudelijk onderscheidt de opstelling van het M31-netwerk zich van veel andere oproepen door wat in Duitsland zo mooi heet een systeemduiding. Benadrukt wordt dat er geen simpele verklaringen worden gezocht, zoals dat ‘de bankiers’ of een of ander complot de reden van de crisis zou zijn, maar dat het een logische uitkomst is van dit kapitalistische economische systeem. Daarom moeten we toewerken naar een ander systeem. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk directe noden en slachtoffers, en urgente conflicten die ook solidariteit behoeven, ook als ze niet helemaal dezelfde analyse delen. Daarnaast is een duidelijke internationalistische houding te zien: de demonstraties zijn nadrukkelijk bedoeld om solidariteit te betuigen met bijvoorbeeld de mensen in Griekenland en met immigranten.

Een ander, breder netwerk heeft ondertussen ook een groot overleg in Frankfurt gehouden (waar zo’n 400 mensen aan deelnamen)

Daar werd besloten om zich solidair te verklaren met de actiedag op 31 mei, en vervolgens drie dagen te plannen van actie in Frankfurt van 17-19 mei.(zie http://www.european-resistance.org)

In Frankfurt vergadert dan de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, een van de drie sleutelleden van de Trojka die de bezuinigingen in Europa oplegt. De vergadering gaat massaal geblokkeerd worden.

Op de Duitse Indymedia is een uitvoerig overzicht verschenen van de ontwikkelingen tot nu toe.

De CNT in Spanje begint al twee dagen eerder en heeft opgeroepen tot een landelijke staking op 29 maart.

Duitse Audio-oproep

Mobilisatie-filmpje http://vimeo.com/37868595

Nog een mobilisatietrailer:

12 mei is ook tot een internationale actiedag uitgeroepen vanuit het occupygebeuren. Er zijn talloze mobilisatiefilmpjes voor, zoals deze uit Chili http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BO4yohh8rjM#!

 

Over 17-19 mei Frankfurt: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/bewegingen-plannen-europese-protesten-tegen-verarmingsbeleid.html

 

————————–

Update infoactiviteiten

*zondag 11 maart 2012 om 20:00 (deuren open 19:30)

Restaurant De Hagedis, Pyrmontkade 116, Den Haag

‘Welke gevolgen heeft de eurocrisis voor de (Europese) burger?’
Deze info-avond wordt verzorgd door de Haagse MUG en wij zijn uitgenodigd om te vertellen over onze demonstratie.

www.xs4all.nl/~harriak7/haagsemug

*zaterdag 17 maart 2012 (tijd waarschijnlijk 16:00 uur)

De valreep, Polderweg 120, Amsterdam Oost

‘Europese crisis, noodmaatregelen en Europese actiedag’

Tijdens deze info-avond zullen we ingaan op de noodmaatregelen van IMF, EU en ECB en de consequenties voor bijvoorbeeld de bevolking in Griekenland en de samenleving. Daarna komen de gevolgen van de bezuinigingen en de Europese crisis voor Nederland aan bod. Tot slot gaan we in op de Europese actiedag tegen kapitalisme en de noodmaatregelen van IMF, ECB en EU en voor internationale solidariteit.

www.valreep.org

*zaterdag 24 maart 2012 van 14:00 tot 17:00

Hall of Fame, NS Plein 5, 5014 DA Tilburg

georganiseerd door Weldaad en Occupy Tilburg.

inleiding “Kapitalisme, crisis en verzet: Griekenland als voorbeeld”, door Peter Storm, actief in Occupy Tilburg. Ook informatie vanuit iemand van de M31-voorbereidingsgroep zelf.

http://www.georganiseerde-weldaad.nl/

*zondag 25 maart 2012 om 20:30

Eetcafé de Kale Kip, Populierenlaan 1, 9741 HA Groningen, het restaurant is open vanaf 18.00, om 19.00 is er eten

‘Europese crisis, noodmaatregelen en Europese actiedag’

Tijdens deze info-avond zullen we ingaan op de noodmaatregelen van IMF, EU en ECB en de consequenties voor bijvoorbeeld de bevolking in Griekenland en de samenleving. Daarna komen de gevolgen van de bezuinigingen en de Europese crisis voor Nederland aan bod. Tot slot gaan we in op de Europese actiedag tegen kapitalisme en de noodmaatregelen van IMF, ECB en EU en voor internationale solidariteit.

Er wordt ook nog gewerkt aan bijeenkomsten in Breda en Nijmegen (ovb)

http://de.indymedia.org/2012/03/325782.shtml

20 thoughts on “Internationale actiedag 31 maart in Utrecht

  1. Pingback: Manifest: Geen begrotingspact maar democratie! | Politiek | Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.