Weekend: medemogelijk gemaakt door arbeidsstrijd

net als de achturige werkdag, de afschaffing van kinderarbeid.

Deze en andere overwinningen van sociale strijd worden wereldwijd gevierd op 1 Mei.

KSU viert aanstaande zondag de dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving mee in Utrecht en Amsterdam tijdens de 1 mei vieringen.

Lees hier onder de oproep van het 1 mei comite:

1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf van onderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen — de banken en andere instellingen uit de financiële wereld — wil men hiervoor de rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet. Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit. Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en uitgekleed — en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving, gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Lees hier meer over de geschiedenis en actualiteit van de 1 mei viering.

9 thoughts on “Weekend: medemogelijk gemaakt door arbeidsstrijd

  1. Wow, Greg, who would you bash if not for Kevin Keitzman? What did he do to you? Is it his dislike of Neb? You are gttieng old with this KK bashing. Last time I checked, there are some pretty annoying guys on the 610 dial.

Comments are closed.