Petitie: “Geen Rector Magnificus UU op intocht Sinterklaas met Zwarte Piet figuur”

In haar onderzoek naar Zwarte Piet op basisscholen was het de ervaring van HKU docente Annette dat aantal ouders de aanwezigheid van de Universiteit Utrecht als autoriteitsargument gebruikten in het Zwarte Piet debat. Bij de intocht van Sinterklaas is een afgevaardigde van de UU aanwezig wat betekent dat het karakter van Zwarte Piet geen racistisch karakter kan zijn. Wetenschap is immers neutraal en geen voorstander van een uiting van racisme.

Dit was mede een reden om een petitie te starten tegen de aanwezigheid van een afgevaardigde van de UU tijdens de intocht van Sinterklaas. Nu het debat zo op de spits wordt gedreven, en mensen die kritisch zijn ten opzichte van de Zwarte Piet figuur worden bedreigd is het geen neutrale keus om als autoriteit onkritisch mee te doen aan de festiviteiten. De petitie vraagt de universiteit om in overeenstemming met haar missie “bij [te] dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken“. En daarom niet onkritisch aanwezig te zijn bij de intocht. Het doel is zoveel mogelijk stemmen te verzamelen onder studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht.

“In het licht hiervan vragen wij u, als de hoogste vertegenwoordiger van onze universiteit, om niet deel te nemen aan een impliciete bevestiging van deze racistische dimensies door Sinterklaas en Zwarte Piet op 17 november 2013 onkritisch te verwelkomen. In uw functie als Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht vragen wij u om publiekelijk aan te geven dat onze universiteit de processen van uitsluiting en discriminatie die de Zwarte Piet figuur en het Nederlandse publieke debat rond dit thema gekenmerkt hebben, erkent en afwijst.”

Om deze petitie te ondersteunen, stuur je een email met je naam en affiliatie/relatie tot de Universiteit Utrecht naar: petitionzwartepietuu@gmail.com

1,228 thoughts on “Petitie: “Geen Rector Magnificus UU op intocht Sinterklaas met Zwarte Piet figuur”

  1. Twee zinnen in een document:
    – Wetenschap is immers neutraal en geen voorstander van een
    uiting van racisme.
    – In uw functie als Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht vragen wij u om publiekelijk aan te geven dat onze universiteit de processen van uitsluiting en discriminatie die de Zwarte Piet figuur en het Nederlandse publieke debat rond dit thema gekenmerkt hebben, erkent en afwijst.

  2. Sint Maarten, die volgende week op 11 november weer veel kinderen een leuke avond bezorgt met veel snoep, had ook één zwarte Piet. Daarbij was deze heilige zeer gewelddadig tegen andere culturen en geloven. Als je goed zoekt kun je overal een probleem van maken!

  3. Pingback: Interview met KSU over studentenstrijd en Zwarte Piet | Interviews | Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.