Kritische Studenten Utrecht en Comité SOS Amsterdam roepen op voor een studentenblok bij manifestatie Rekening Retour op 23 oktober in Den Haag

Vandaag voerden Kritische Studenten Utrecht en Comité SOS Amsterdam actie in hun steden waarmee ze studenten oproepen voor een studentenblok bij de manifestatie van Rekening Retour in Den Haag op 23 oktober. Met deze landelijke manifestatie wordt een duidelijk signaal afgegeven aan het kabinet: leg de rekening van de economische crisis niet bij de mensen die deze niet veroorzaakt hebben! Terwijl de overheid twee jaar geleden nog 20 miljard euro toezegde aan de financiële sector om haar crisis te verhelpen, kondigt het nieuwe kabinet Rutte momenteel bezuinigingsplannen van 18 miljard euro aan “waar we allemaal wat van gaan merken”, waaronder ook studenten.

Deels dreigt dit te gebeuren door bezuinigingen op collectieve voorzieningen en een verdere vermarkting hierin. In de zorg, in cultuur, in de woningbouw en ook in het onderwijs zien we deze tendens – die al decennia plaatsvindt – nu in een stroomversnelling raken door de plannen van het nieuwe kabinet. Ook studenten van vandaag en morgen dreigen door deze bezuinigingsplannen voor de rekening van de crisis op te draaien. We roepen studenten daarom op om 23 oktober in Den Haag hun verzet te tonen, samen met alle groepen die door deze bezuinigingsplannen geraakt zullen worden.

Gevolgen bezuinigingsplannen voor student en onderwijs
Het nieuwe kabinet heeft plannen om nóg meer op studiefinanciering te korten en collegegelden nóg ‘gevarieerder’ te maken dan ze al zijn. De studiefinanciering wordt lager en het onderwijs wordt duurder. Hogere studieschulden en een verslechterde toegankelijkheid voor lagere inkomensklassen zijn onvermijdelijke gevolgen. Bovendien staat de kwaliteit van het publieke hoger onderwijs op het spel. In plaats van de kwaliteit te verhogen door investeringen en het vergroten van medezeggenschap van studenten en docenten in het hoger onderwijs beleid, grijpt de overheid naar bekende middelen die niet werken: het verhogen van de rendementscijfers zonder op de kwaliteit te letten.

November en oktober: een Global Wave of Action for Education
Ons protest maakt tegelijkertijd onderdeel uit van de Global Wave of Action for Education die in oktober en november van dit jaar plaatsvindt. In het kader hiervan wordt over de hele wereld actie gevoerd, onder andere tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs en voor democratisering en toegankelijkheid van hoger onderwijs instellingen. De Nederlandse onderwijsproblematiek staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een mondiaal probleem. Problemen die in het hoger onderwijs in Nederland ervaren worden, zijn vergelijkbaar met problemen die ervaren worden op andere plekken, van India en Afrika tot de VS en Europa. Honderdduizenden demonstranten zijn sinds het begin van deze Wave al de straat opgegaan om te protesteren tegen onderwijshervormingen. Net als vele andere van deze protesten spreken ook wij onze steun uit voor de doelstellingen van deze internationale actietsunami.

De gezamenlijke verklaring achter deze Global Wave spreekt zich onder andere uit tegen:

* Vormen van uitsluiting uit het hoger onderwijs (inclusief monetaire mechanismen) die gelijke toegankelijkheid tot het hoger onderwijs belemmeren
* Een hoger onderwijs stelsel hoofdzakelijk gericht op het dienen van de (arbeids)markt
* De groeiende invloed van commerciële belangen op het hoger onderwijs en onderzoek
* Groeiende bezuinigingen op het hoger onderwijs wereldwijd
* Uitbuiting van personeel binnen hoger onderwijs instellingen
* De prioritering van onderzoek gericht op commercieel waardevolle patenten in plaats van het creëren van vrijelijk beschikbare kennis voor iedereen
* Toename van activiteiten binnen het hoger onderwijs voor militaire doeleinden

En staat de Global Wave voor:

* Vrij toegankelijk en emanciperend onderwijs als een mensenrecht
* Onderwijs als een publieke voorziening ten dienste van maatschappelijke belangen
* Academische vrijheid en keuze: alle onderwijsinstituten zouden democratisch gestructureerd moeten zijn.

De volledige gezamenlijke verklaring (“joint statement”) is hier te lezen.

Kritische Studenten Utrecht & Comité SOS Amsterdam

_________________________________________________

Meer informatie:

Rekening Retour manifestatie tegen bezuinigingsplannen – 23 oktober Den Haag:


Internationale Acties: Global Wave of Action for Education