Behoud kwaliteitsonderwijs: Studenten en onderwijspersoneel bezetten VU

Op 3 februari 2014 werd er een sit-in gehouden door ruim honderd studenten in de bestuursvleugel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De bezetting, geïnitieerd door Actiegroep Titanic strijdt al enkele maanden voor het behoud van opleidingen die onderdeel uitmaken van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen.

Het College van de Bestuur (CvB) aan de VU kondigde op 21 november immers een bezuiniging aan van 2.8 miljoen en het verdwijnen van een derde van het onderwijspersoneel voor de betreffende FALW faculteit. Dit alles is onderdeel van een grotere bezuinigingsslag aan de VU van 33 miljoen die ondertussen al merkbaar schade toebrengt aan het onderwijs.

vu

De bezuinigingen die specifiek de afdelingen Aardwetenschappen en Aarde & Economie, Moleculaire Celbiologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken zullen treffen, worden doorgevoerd omdat deze afdelingen als ‘financieel ongezond’ worden bestempeld. Dit is niet gebaseerd op kwaliteit van de opleidingen, maar op hun winstgevendheid afgeleid van het huidig toegepast economisch model (VUSAM).

VUSAM is een verdeelmodel voor de eerste geldstroom voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wat de VU sinds 2008 gebruikt. In de praktijk betekent dit dat een docent wordt beoordeeld op basis van het aantal ECTS dat studenten behalen na het volgen van hun cursus. Uiteindelijk werkt dit nadelig uit voor opleidingen die een relatief kleine groep studenten onderwijzen met veel contacturen. Dit terwijl het grootschalig, onpersoonlijk onderwijs wordt stimuleert. Kwantiteit wordt hiermee verkozen boven kwaliteit. Omdat de onderliggende problematiek faculteit overstijgend is en deze maatregelen alle studenten en onderwijspersoneel treffen, hebben ook docenten en studenten van andere faculteiten zich ondertussen aangesloten bij het protest.

vuu

De negatieve gevolgen van het VUSAM model, van eerdere bezuinigingsrondes en van de langdurende vacaturestop aan de VU zijn duidelijk merkbaar. De maatregelen hebben geleid tot een halvering van het VU personeel tussen 2003 en 2013. De werkdruk is hierdoor enorm opgelopen waarbij 20% van het personeel aan de FALW faculteit in 2008 en 2010 aangaf tegen een burn-out aan te lopen. Studenten lopen tegelijkertijd ook aan tegen een hogere studiedruk vanwege alle financiële consequenties die hen boven het hoofd hangen en een gebrek aan begeleiding gedurende de studie. De slechter wordende situatie in de universiteit maakt des te duidelijker dat studenten en docenten samen een halt moeten toeroepen aan het inpassen van de universiteit aan een bedrijfsmodel.

Actiegroep Titanic en het eerder opgerichte platform Verontruste VU’ers, bestaande uit wetenschappelijk en ondersteunende personeelsleden aan de VU, zijn vastberaden een stokje te steken voor deze negatieve ontwikkeling. Zij staan voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

Kritische Studenten Utrecht streeft zelf voor vrij toegankelijk onderwijs en steunt Actiegroep Titanic en alle studenten en onderwijspersoneel in haar bezetting aan de VU. De actiegroep heeft aangegeven het niet te laten bij deze sit-in, dus vervolgstappen zullen genomen worden en het protest verbreed.

————-

Kritische Studenten Utrecht is een collectief dat al jaren actie voert tegen bezuinigingen op onderwijs. Lees hier ons manifest:

Al dertig jaar lang is het onderwijs doelwit van bezuinigingen en hervormingen. Het onderwijs wordt geofferd aan de goden van de economie op het altaar van de bezuinigingen. Het moment is gekomen om in opstand te komen. Het is tijd om de verkoop van onze toekomst te stoppen. Dit pamflet is een oproep aan alle studenten die het mis zien gaan, maar zich te alleen en machteloos voelen om hier iets aan te doen. Het is een oproep tot het opbouwen van een beweging. Een beweging die de bezuinigingen kan tegenhouden en haar eigen programma voor vrij onderwijs op de kaart kan zetten.

Wij zijn de generatie van wie de toekomst in gevaar gebracht wordt door de crisis van het kapitalisme. We kunnen niet verwachten dat anderen deze strijd voor ons zullen voeren. We moeten dit zelf doen. We moeten nu, samen in actie komen voor onze eigen toekomst en die van de generaties die na ons komen. We zullen onszelf  organiseren. We zullen niet langer zwijgen maar de straat opgaan en al het nodige doen voor een echt vrij onderwijssysteem.” https://www.kritischestudenten.nl/campagne/onderwijs-bezuinigingen/bouw-een-studentenbeweging-voor-vrij-onderwijs/

Voor wie meer achtergrondsinformatie over de aanval op het hoger onderwijs wil, lees ook onze brochure “Europa en het hoger onderwijs”:https://www.kritischestudenten.nl/bibliotheek/onderwijs-bibliotheek/ksu-brochure-europa-en-het-hoger-onderwijs/

ksuu

1,221 thoughts on “Behoud kwaliteitsonderwijs: Studenten en onderwijspersoneel bezetten VU

  1. Pingback: Vrije Universiteit bezet door Actiegroep Titanic | Nieuws | Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.