Utrecht tegen racisme en voor solidariteit

https://www.facebook.com/events/1673872586221241/

Utrecht is van oudsher een bloeiende stad met inwoners uit alle windstreken, maar de laatste tijd neemt in Nederland en Utrecht de onrust rondom de islam en vluchtelingen toe. Niet alleen worden asielzoekerscentra belaagd en inspraakavonden verstoord, ook het Meldpunt Islamofobie krijgt veel meldingen over moslims die worden uitgescholden, bedreigd, bespuugd en geslagen vanwege hun islamitische achtergrond. Dit hoort niet!

Utrecht Bekent Kleur keert zich tegen iedere vorm van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme, seksisme en welke andere vorm van discriminatie dan ook. Dat we ons daartegen uitspreken is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Het is belangrijk deze boodschap te blijven verspreiden zodat steeds meer mensen zich openlijk uitspreken voor tolerantie en solidariteit.

Ons doel is een inclusieve stad, waarbij iedereen meetelt, meepraat en meedoet. Een kleurrijk Utrecht, met respect voor iedereen, ongeacht afkomst, religieuze achtergrond en seksuele voorkeur. Omdat dit nog lang niet altijd het geval is organiseren wij op 20 februari een demonstratie en manifestatie om te laten zien dat een vreedzame samenleving iets is waar we met z’n allen aan kunnen werken, waar we van kunnen genieten en waarin we van elkaar kunnen leren. Op het programma staan verschillende sprekers en muzikanten.

Georganiseerd door de coalitie Utrecht bekent kleur (GroenLinks, Internationale socialisten, Protestantse Gemeente Utrecht, PvdA, SP, Utrecht in Actie)

Leave a Reply