Listen carefully; can you hear the sound of freedom?

Listen carefully; can you hear the sound of freedom?

Op 20 september neemt vrijheid de Utrechtse binnenstad over. Overal om ons heen worden basisrechten en vrijheden met alle mogelijke middelen ingeperkt. Daarom willen wij door het vieren van een Partijtje voor de Vrijheid laten zien wat vrijheid is en dansen voor een wereld waarin we niet worden gecontroleerd, verdeeld, gedwongen en beperkt. Met een demonstratieve optocht wordt deze dag de straat opgeëist ten behoeve van onze vrijheid en als statement tegen de steeds verder gaande maatregelen van onze regering.

De regerende partijen doen alsof zij vrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Hun beleid laat echter iets anders zien. Dit blijkt onder andere uit bezuinigingen zoals de langstudeerdersboete, de verhoging van de AOW-leeftijd, het afschaffen van de PGB’s en de bezuinigingen op kunst en cultuur. Maar ook uit het demoniseren van vluchtelingen en allochtonen, de toenemende controledrift, de inperking van het demonstratierecht, de OV-chipkaart en het kraakverbod. Ze proberen onze vrijheid te beperken, maar wij zijn niet van plan dit in te leveren!

Laten we daarom de straat terugpakken, de publieke ruimte terugeisen en onze vrijheid terugnemen. Rave! Resist! Revolt! Én kom op 20 september om 13.00 uur naar het Moreelsepark in Utrecht van waar we zullen vertrekken. Samen kunnen we sterk staan tegen de boven en bazen die ons proberen in het gareel te houden en dansen en strijden voor een betere wereld waarin gelijkheid, solidariteit en vrijheid belangrijker zijn dan geld en macht! Dus komt allen, en breng je vrienden, vriendinnen, spandoeken en herrie mee!

– If I can’t dance I don’t want to be a part of your revolution! –

Leave a Reply