Eén Mei in Tilburg: Vier De Solidariteit!

Eén Mei in Tilburg: Vier De Solidariteit!

Scroll down for English text

1 mei 2016

VIER DE SOLIDARITEIT

Wereldwijd is 1 mei de dag van de solidariteit. In Tilburg vieren we de onderlinge verbondenheid met een feestelijke optocht door de binnenstad en een picknick in het Stadspark.

1 mei begon een kleine anderhalve eeuw geleden als een actiedag van de arbeiders. Die vochten tegen uitbuiting en onderdrukking en streden voor de 8-urige werkdag. De strijd tegen uitbuiting en onderdrukking is nog steeds aan de orde.

Ja, er is veel veranderd.. Dankzij de computer en internet lijkt de wereld één groot dorp. Maar de kloof tussen arm en rijk groeit intussen verder. Politici spelen groepen mensen tegen elkaar uit. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn de recente aanvallen op vluchtelingenopvang. Het leidt de aandacht af van de werkelijke problemen, die voortvloeien uit een vraatzuchtig financieel-economisch bestel, waarin niet sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid voorop staan, maar schraapzucht en eigenbelang.

In de loop der tijd ontwikkelde 1 mei zich tot een strijdbare viering van internationale verbondenheid van iedereen die last heeft van wat ons van hogerhand wordt aangedaan. De solidariteit vieren betekent: zij aan zij staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem, opkomen voor elkaar. Ongeacht herkomst, huidskleur, seksuele voorkeur. Solidariteit is en blijft noodzakelijk. Samen staan we sterk.

Dat willen we vanuit Georganiseerde Weldaad dit jaar in Tilburg doen op een feestelijke en strijdbare wijze. Muziek en sprekers zullen niet ontbreken. Eigen bijdragen zijn welkom, ter plekke en van te voren. Meer informatie volgt. Maar hoe dan ook: kom en doe mee. Vier de solidariteit!

Zondag 1 mei 2016, 14 uur, Heuvel, Tilburg

Organisatie: Georganiseerde Weldaad.

www.georganiseerde-weldaad.nl

1 May 2016

CELEBRATE SOLIDARITY

May First is International Workers Day AKA Labor Day, a global day of solidarity. In Tilburg, we celebrate our mutual connectedness with a festive procession through the city center, followed by a picnic.

1 May started less than 150 years ago as a day of action of the workers. They struggled against exploitation and oppression and fought for the 8-hour day. The fight against exploitation and oppression is still topical.

A lot has changed. Thanks to the computer and internet, the world seems one big village. But in the meantime the gap between the rich and the poor is growing. Politicians play off groups against each other. Nationalism and xenophobia are the order of the day. Examples are the recent attacks on refugees shelters. This distracts attention from the real problems, flowing from a ravenous financial-economic order, in which egotism and avarice get priority, instead of social justice and sustainability.

During the years, 1 May developed into a militant celebration of international solidarity of everybody who gets hurt by the things imposed on us from above. Celebrating solidarity means standing side by side with everybody who threatens to be grinded down by this rigid system. It means standing up for each other, regardless of origin, skin color, gender, sexual orientation. Solidarity is and remains necessary. Together we stand, divided we fall.

We will express this in Tilburg on the initiative of Georganiseerde Weldaad, in a fashion that is both celebratory and militant. There will be music and speakers. Contributions are most welcome, beforehand and on the event itself. More information will become available. But anyhow: be there, participate. Celebrate Solidarity!

Sunday 1 May 2016, De Heuvel, Tilburg

Organized by Georganiseerde Weldaad.

www.georganiseerde-weldaad.nl

Leave a Reply