BLOCK PEGIDA! No Racism, No Islamophobia!

BLOCK PEGIDA! No Racism, No Islamophobia!

facebook event: https://www.facebook.com/events/1677360559173443/

(English below)

Op zondag 11 oktober komt de extreemrechtse groep Pegida demonstreren in Utrecht. Dat mogen we niet laten gebeuren! Doe mee en maak een vuist tegen racisme en islamofobie: Om 12 uur gaan we het Neudeplein blokkeren, waar Pegida denkt te kunnen demonstreren!

*Gewelddadige neonazi’s*
Pegida is de nieuwe variant van “eigen volk eerst”. De groep is in 2014 in Duitsland opgericht en staat sindsdien bekend als populaire hotspot voor neonazi’s en fascistische actievoerders. Al vanaf het begin werden Pegida-demonstraties bezocht door beruchte neonazi’s, waaronder veroordeelde terroristen. [1] Niet alleen dat: in december hebben Pegida-demonstranten dertig migranten in elkaar geslagen na afloop van een demonstratie. [2] De organisatie van Pegida vindt dat allemaal prima.

Zondag 11 oktober is de eerste keer dat Pegida in Nederland gaat proberen te demonstreren. Meteen wordt duidelijk uit welke hoek de wind komt waaien: Tommy Robinson, oprichter van de English Defense League (EDL), komt een toespraak houden (als hem dat lukt). Ook demonstraties van de EDL mondden vaker wel dan niet uit in geweld [3]. Robinson zelf is al meerdere malen gearresteerd geweest en wordt sinds begin september ervan verdacht een moslim te hebben aangevallen. [4]

Ook de Duitse Pegida-oprichter en voorzitter Lutz Bachmann denkt zijn racistische ideeën op het Neude te kunnen komen verkondigen. Hij is altijd omstreden geweest door zijn criminele achtergrond [5] en omdat hij het blijkbaar gepast vindt om te poseren als fascistische massamoordenaar. [6]

Om nog maar te zwijgen van Edwin Wagensveld, die Pegida in Nederland op poten probeert te zetten. De omstreden handelaar in illegale wapens staat bekend als nazi-vriend en is degene die de demonstratie in Utrecht organiseert. [7]

Desondanks probeert de groep zich nog steeds als een gematigde, geweldloze groep van bezorgde burgers te presenteren. Op hun Facebook pagina zeggen ze geweldloos te zijn maar dat is schone schijn voor de media. Ook al zeggen de organisatoren haatdragende taal niet te accepteren, blijkt de Facebook-pagina een open platform waar racisme, xenofobie en islamofobie ongestoord de vrije loop krijgen.

*Extreemrechts is niet Utrechts!*
Pegida is een typisch extreemrechtse poging om een angstbeeld te creëren van migranten en moslims. In werkelijkheid zijn groepen als Pegida een gevaar voor een open en inclusieve samenleving. In Duitsland, waar Pegida voet aan de grond heeft gekregen, is racistisch en xenofoob geweld aan de orde van de dag: dit jaar alleen al heeft bijna elke dag een aanval plaatsgevonden op migranten, van graffiti-teksten tot brandstichting en mishandeling. [8]

Dat gaan we hier niet laten gebeuren! Extreemrechts is niet Utrechts! Wij zijn vóór een stad waar mensen welkom zijn ongeacht huidskleur, afkomst of religie. Dat betekent een stad waar extreemrechts luid en duidelijk niet geaccepteerd wordt en iedere actie tegen fascisme is geoorloofd. Daarom gaan wij om 12 uur ‘s middags massaal het Neude blokkeren, om te voorkomen dat Pegida ook maar een centimeter ruimte krijgt! Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Nodig je vrienden en kennissen uit en doe mee met de blokkade. Samen maken we een stevige vuist tegen racisme, islamofobie en extreemrechts geweld!

*Praktische info*
Op de dag zelf is het ACU (Voorstraat 71) vanaf 11 uur open als informatiepunt.

Let op: het is mogelijk dat gewelddadige extreemrechtse figuren komen opdagen. Daarom is het verstandig om een of meerdere buddy’s uit te kiezen met wie je naar de blokkade gaat. Zorg dat je samen erheen gaat en samen weer terug. Voorkom dat je onderweg alleen komt te staan!

Houd deze Facebook event in de gaten voor meer informatie.

=====================================
ENGLISH
=====================================

The extreme-right group Pegida will come to Utrecht on Sunday 11 October to demonstrate. We can not let that happen! Join us and make a stance against racism and islamophobia: at 12 o’clock we will block the Neude square where Pegida thinks they can demonstrate.

*Violent neonazis*
Pegida is the new version of “eigen volk eerst” (“own people first”). The group has been founded in Germany in 2014 and ever since it is known as a hot spot for neonazis and fascist activists. Ever since they started, notorious neonazis – among them convicted terrorists – have participated in Pegida demonstrations. [1] In December Pegida members attacked thirty migrants after a demonstration. [2] Pegida still welcomes these people to their demonstrations.

Sunday 11 October is the first time Pegida will try to take to the streets in the Netherlands. Their political line is clear: Tommy Robinson, founder of the English Defense League (EDL), will come to make a speech (if we allow this to happen). Also EDL demonstrations often resulted in violence. [3] Robinson himself has been arrested multiple times and since September he’s suspected to have attacked a Muslim. [4]

German Pegida founder and leader Lutz Bachmann too thinks he can come and spread his racist ideas in Utrecht. He has always been controversial because of his criminal background [5] and because he thinks it is appropriate to pose as a fascist mass murderer. [6]

And then there is Edwin Wagensveld, who is trying to set up Pegida in the Netherlands. The controversial trader in illegal weapons is known as a Nazi friend and he is the one who tries to organize the demonstration in Utrecht. [7]

Despite all this the group still tries to present itself as a moderate, non-violent group of concerned citizens. On their Facebook page they claim to be against violence, but that’s an attempt to keep up appearances for the media. Even though the organisers claim not to accept hateful language, their Facebook page turns out to be an open platform for outright racism, xenophobia and islamophobia.

*No fascists in Utrecht!*
Pegida is a typical extreme-right attempt to create an image of fear of migrants and Muslims. In reality it is groups like Pegida who are the real danger for an open and inclusive society. In Germany, where Pegida has manifested itself successfully, racist and xenophobe violence has become a common thing: this year alone there has been an attack on migrants almost each day, ranging from graffiti texts to arsons and physical attacks on persons. [8]

We will not let this happen here! We accept no fascists in Utrecht! We stand for a city where people are welcome regardless of their skin colour, ethnic background or religion. This means a city where extreme-right will not be accepted. To prevent Pegida from gaining but a centimeter of space, we will block the Neude square from 12 o’clock! For this we need your help! Invite your friends and join in the blockade. Together we will make a strong stance against racism, islamophobia and extreme-right violence.

*Practical stuff*
During the day ACU (Voorstraat 71) will be opened as an info point, from 11:00 am, all day long. If things get chaotic, if you get lost, you can always return to the ACU.

Beware: there is the possibility of violent extreme-right people showing up. It is wise to chose one or more buddies to team up with at the blockade. Make sure you are not on your own on your way there, and also leave together afterwards.

Leave a Reply