Actievergadering voor Goed en Toegankelijk Onderwijs, Tegen de Bezuinigingen

Kom naar deze actievergadering om mee te denken over acties om de onderwijsbezuinigingen te stoppen. Al decennia vermindert de toegankelijkheid van kwalitatief goed hoger onderwijs. Ons collegegeld is bijna vertienvoudigd, de studiefinanciering is lager dan in 1986 en de overheidsuitgaven per student zijn sinds 1980 gehalveerd. Zolang we niet in actie komen, blijven er bezuinigingen & hervormingen aan komen. Zoals:

 • Afschaffing basisbeurs voor masterfase
 • Inkorting OV recht
 • Langstudeerboete: € 3.063
 • Harde knip bachelor-master
 • Hogere collegegelden 2e studies &
 • schakelprogramma’s
 • Privatisering deeltijdstudies
 • Hogere collegegelden ‘excellent onderwijs’

GTO is een landelijk netwerk dat zich inzet voor goed en toegankelijk onderwijs. Voor onszelf én voor iedereen na ons. Contactpersoon GTO Utrecht: Sander, 06-30808368

OPEN BIJEENKOMST
21 maart 2012 | 19:00 – 22:00
Boothzaal, Universiteitsbibliotheek
Heidelberglaan 3, Utrecht (Uithof)

www.GoedToegankelijkOnderwijs.nl

2 thoughts on “Actievergadering voor Goed en Toegankelijk Onderwijs, Tegen de Bezuinigingen

 1. Mantelorganisaties.
  De manoeuvres van ultralinks

  Ik wil de kameraden van de KSU via dit schrijven een hart onder de riem steken in haar verzet tegen de bezuinigingen op het (hoger) onderwijs. Ik hoop dat de fietstocht langs de diverse scholen heel veel studenten en scholieren zal mobiliseren en mee zal nemen naar De Uithof. Wel wil ik iedereen, die oprecht betrokken is bij de strijd tegen de bezuinigingen en voor toegankelijk onderwijs, attenderen op eventuele manoeuvres van de organisaties die de zelfstandige strijdinitiatieven proberen te ondermijnen en in reformistische vaarwater proberen te loodsen.

  Want wat me in dit kader van de actieweek buitengewoon verbaast is dat de Internationale Socialisten in de actieweek officieel de gelegenheid krijgt om haar standpunten over het Hoger Onderwijs voor het voetlicht te brengen. Hoe het mogelijk is dat de open avond van de Internationale Socialisten over “Neoliberalisme en verzet in het Hoger Onderwijs” officieel wordt aangekondigd én op de affiche, gemaakt door de KSU, én op de website van “GoedEnToegankelijkOnderwijs”? Is Internationale Socialisten geen politieke groepering die zelfstandige initiatieven ook (op een tactische wijze) de nek omdraait om bij de verkiezingen uiteindelijk op te roepen om maar op de SP te stemmen?

  ————————————————-

  Op het vlak van de manipulaties van de ultralinkse fracties van het kapitalistische systeem ben ik inmiddels geen groentje meer. Ik heb in mijn militante leven voldoende ervaring opgedaan met de voormalige CPN, met de SP, met voormalige trotzkistische en maoïstische organisaties. Allemaal organisaties die in het verleden op kleinere of grotere schaal gebruik maakten van zogeheten mantelorganisaties. Dat wil zeggen: een zelfstandig ogende organisatie, die echter behoort tot het netwerk van een andere organisatie en door deze volledig gecontroleerd wordt.

  Voorbeelden van mantelorganisaties uit het verleden zijn: “Stop de Neutronenbom” en “Volkscongres Groningen” beiden onder opgezet en onder controle van de van de voormalige CPN. “Bond van Huurders en Woningzoekenden”en “Milieu Actiecomité Nederland”; beiden opgezet en onder controle van de Socialistische Partij.

  In Nederland zijn het momenteel vooral de “Socialistische Partij” (en haar jeugdorganisatie “Rood”) en “Socialisme Nu” die zich bedienen van deze politiek. Voor wat betreft deze bijdrage wil ik me beperken tot de mantelorganisaties die opgezet zijn in verband met de strijd van de studenten en scholieren van de universiteiten en hogescholen. (1)

  Hierbij wil ik vooral de aandacht vestigen op het “Studenten Actie Comité Utrecht”. Ik ken de KSU een beetje (en ik ben blij dat ik verschillende kameraden van de KSU heb leren kennen), maar de SACU ken ik niet. Maar volgens mij is dit zo goed als zeker opgezet door de Internationale Socialisten om deze laatste de mogelijkheid te geven ook een vinger in de pap te hebben in de acties van de studenten en scholieren van de universiteiten en hogescholen

  Deze strategie uitte zich onder meer in de tweede bijeenkomst van “GoedEnToegankelijkOnderwijs”, die op 29 februari in Utrecht plaatsvond: deze had een heel ander karakter had dan de eerste. De hand van de SACU (Internationale Socialisten) was daar ongetwijfeld niet vreemd in. De eerste bijeenkomst, bijeengeroepen door “Ons Kritisch Alternatief”, was een hele open bijeenkomst en iedereen kon daar zijn standpunt naar voren brengen. In de tweede bijeenkomst, bedoeld als een vervolg van de eerste, probeerde de verschillende leden van de SACU het initiatief onder controle te krijgen. Ondanks het feit dat er ook enkele andere anderen aanwezig waren, die daar niet direct voor open stonden, is ze dat toch gelukt.

  Dit verklaart waarom de Internationale Socialisten de enige organisatie is die officieel in het programma is opgenomen. Ik voel me verwant met de strijd van de KSU, en ik sta volledig achter het verzet van de scholieren en studenten voor “GoedEnToegankelijkOnderwijs”, maar niet als deze gemanipuleerd wordt door SACU c.q. Internationale Socialisten. De Internationale Socialisten is niet anders dan de moderne uitdrukkingsvorm van de voormalige Communistische Partij Nederland (CPN) of een kleinere uitvoering van de Socialistische Partij (SP).

  Arjan de Goede

  (1) Het “comité S.O.S.”, dat hoogstwaarschijnlijk opgezet is en gecontroleerd wordt door de SP, is op dit moment niet erg actief. Het lijkt ‘slapende’, maar kan zo weer tot ‘leven geroepen’ worden op het moment dat de Socialistische Partij daartoe besluit. Maar het moet haar wel uitkomen, want ze is nu virtueel de grootste partij van Nederland is geworden en dat vraagt van haar een andere politieke strategie.

  • Beste Arjan,

   Bedankt voor je analyse, maar het is duidelijk dat je geen idee hebt van wat er gaande is – nu en in het verleden – met alle verschillende studenten- en politieke organisaties. 90% van je insinuaties, en speculatieve analyses kloppen namelijk niet. Bovendien lijkt me deze website ook niet het beste forum om dit te bespreken.

   Wees iig gerust dat men er voor zal waken dat initiatieven niet worden gecoupt door welke organisatie dan ook.

Leave a Reply