Boothzaal, Universiteitsbibliotheek

Heidelberglaan 3, Utrecht

Kom naar deze actievergadering om mee te denken over acties om de onderwijsbezuinigingen te stoppen. Al decennia vermindert de toegankelijkheid van kwalitatief goed hoger onderwijs. Ons collegegeld is bijna vertienvoudigd, de studiefinanciering is lager dan in 1986 en de overheidsuitgaven per student zijn sinds 1980 gehalveerd. Zolang we niet in actie komen, blijven er bezuinigingen & hervormingen aan komen. Zoals:

Afschaffing basisbeurs voor masterfase
Inkorting OV recht
Langstudeerboete: € 3.063
Harde knip bachelor-master
Hogere collegegelden 2e studies &
schakelprogramma’s
Privatisering deeltijdstudies
Hogere collegegelden ‘excellent onderwijs’

GTO is een landelijk netwerk dat zich inzet voor goed en toegankelijk onderwijs. Voor onszelf én voor iedereen na ons. Contactpersoon GTO Utrecht: Sander, 06-30808368

OPEN BIJEENKOMST
21 maart 2012 | 19:00 – 22:00
Boothzaal, Universiteitsbibliotheek
Heidelberglaan 3, Utrecht (Uithof)

www.GoedToegankelijkOnderwijs.nl

Loading Map....

Leave a Reply