Actie tegen politiegeweld

Actie tegen politiegeweld

Wij zijn de willekeur van de politie meer dan zat en komen in actie op 30 juni! We organiseren een geweldloze actie in Rotterdam, deze actie gaat plaatsvinden om 13:00, dus veeg je agenda nu schoon!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/322852954469874/
Waarom gaan we actie voeren?

De willekeur van de politie Rijnmond op het vlak van handhaving en bescherming van haar burgers zien we steeds vaker terug op straat en in de media. Waar ben je als burger nu aan toe? Moeten we vrezen dat de politie ons niet beschermt maar eerder belaagt? Of gewoon haar schouders optrekt als geweldplegers toevallig bekende samenwerkingspartners zijn?

Ter illustratie:

Op zondag 17 juni werd er wederom een man mishandeld door de politie Rotterdam. Omstanders signaleerden en filmden dit ontoelaatbare gedrag direct. Nederland reageerde verontwaardigd op deze beelden.

http://www.youtube.com/watch?v=hWBRCB4HkXY

Dit politiegedrag ls in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde. Beginselen die hier worden geschonden zijn:

– subsidiariteitsbeginsel:
De opsporingsambtenaar moet zijn doel bereiken op de wijze die het minst ingrijpend is voor de burger.

– proportionaliteitsbeginsel:
De bevoegdheid die de opsporingsambtenaar uitoefent moet in verhouding staan met het doel.

Op 9 juni toen de ACTA demonstratie wreed verstoord werd door bekende bewakers van een particulier beveiligingsbedrijf, besloot de politie om NIET te handhaven. Er kon niet eens aangifte worden gedaan ondanks het feit dat men dit al wel had toegezegd!Dit politiegedrag lijkt in strijd met de richtlijnen van de handhaving van de orde bij de ambtsverrichtingen. De politie is belast met het handhaven van de orde. Als daarbij iemand de orde verstoort, kan deze in verzekering worden gehouden.

Maar het wordt nog veel erger!
Rotterdam start binnenkort met een proef selectief preventief fouilleren. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft daar toestemming voor gegeven. In een bepaalde wijk in Rotterdam – welke, weigert hij te noemen – gaat de politie aan de hand van een aantal criteria – welke, weigert hij te noemen – fouilleeracties houden. Ook de officier van justitie houdt zijn kaken stijf op elkaar. Inzicht geven in de proef kan de pilot verhinderen, aldus de burgemeester. Nou daar sta je dan als burger… Nog meer willekeur, nog meer ‘discretionaire bevoegdheden’, nog meer onduidelijkheid over de rechten die je als burger hebt op straat… Objectieve criteria????

Leave a Reply