1 mei Dag van de Arbeid - vieringen & demonstraties

1 mei Dag van de Arbeid – vieringen & demonstraties

Ook dit jaar vinden er wereldwijd demonstraties ter ere van de Internationale Dag van de Arbeid plaats. Het is van groot belang om ook in Nederland, waar 1 mei tientallen jaren lang een dag was waarop de kater van Koninginnedag werd uitgeslapen, bewustzijn te creeëren over hedendaagse arbeidsomstandigheden. Een belangrijke gelegenheid om mensen die de dupe zijn van uitbuiting en onrecht bij elkaar te brengen om de beweging die vecht voor een wereld waarin vrijheid, solidariteit en samenwerking centraal staat weer een stapje dichterbij te brengen. Doe ook mee!

capitalismViering Dag van de Arbeid bij het dwangarbeidcentrum Leiden: Voor het derde achtereenvolgende jaar viert Doorbraak de Dag van de Arbeid bij het Leidse dwangarbeidcentrum DZB. In de aanloop daar naartoe, op vrijdag 25 april, organiseren we bij het Werkplein ook nog een manifestatie tegen dwangarbeid. Voor beide gelegenheden luiden de eisen: bestaanszekerheid, en voor elk werk minimaal het minimumloon, een contract, arbeidsrechten en goede arbeidsomstandigheden. Zeer redelijke eisen, die echter voor de meeste politici tegenwoordig veel te ver gaan. Daarom moeten we hen onder druk zetten en die eisen samen afdwingen. Kom ook en doe mee!

Waarom dwangarbeid?

Het is of-of. Óf je werkt en dan krijg je minstens het minimumloon. Óf je hebt geen werk en dan heb je recht op een uitkering. Maar gemeenten dwingen ons nu om te werken op het niveau van een uitkering. Onder het regime van Sociale Zaken met z’n strafkortingen en onaangekondigde huisbezoeken. Natuurlijk kun je dat werk weigeren, maar dan heb je geen geld voor eten en een dak boven je hoofd. Een echte keuze heb je dus niet en daarom noemen we het dwangarbeid.Elk uur werk dat gedaan wordt door een werkloze, kan niet meer gedaan worden via een betaalde baan. Zo laten gemeenten banen verdwijnen en creëren ze werkloosheid! Ze bezuinigen door mensen te ontslaan en hun werk daarna te laten doen door goedkope werklozen. Ook bedrijven krijgen werklozen toegeschoven, die ze na een paar maanden weer inruilen voor nieuwe. Bedrijven die al miljoenenwinsten maken, zoals supermarkten, uitzendbureau’s en schoonmaakbedrijven, profiteren gretig.De dwangarbeid is ook bedoeld om mensen bang te maken die nog wel een normale baan hebben. Wees braaf en word niet ontslagen, want anders beland je in de dwangarbeid. Dat is de boodschap. En via de dreiging met dwangarbeid hopen gemeenten ook nieuwe werklozen te ontmoedigen om nog een uitkering aan te vragen.

Verzet

In veel gemeenten worden werklozen op een schandalige manier behandeld en uitgebuit. Angst voor strafkortingen of andere problemen weerhoudt veel dwangarbeiders van protest. Maar sinds een jaar of twee durven steeds meer werklozen hun ervaringen openlijk te delen. Bijvoorbeeld in Facebook-groepen, op de website van Doorbraak en in de zwartboeken van de FNV en het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee. Overal in het land beginnen werklozen zich te verzetten tegen de dwangarbeid. Individueel door tegen te stribbelen of ronduit te weigeren. Maar ook georganiseerd. In meerdere steden zijn al comités opgericht, onder meer door Doorbraak. In Amsterdam en Leiden hebben dwangarbeiders zo al successen behaald. En ook de SP en de FNV worden steeds kritischer op dwangarbeid.

Lees het Leidse dwangarbeid-dossier voor meer info over de strijd in Leiden: http://www.doorbraak.eu/doorbraak-dossiers-1-dwangarbeid-leiden/

Meedoen aan de strijd tegen dwangarbeid? Wil je je verhaal kwijt? Neem dan contact met ons op doorbraak@doorbraak.eu

stAnti-kapitalistische 1 mei demonstratie Den Haag: 1 mei is de dag waarop mensen over de hele wereld in actie komen tegen onderdrukking, uitsluiting en uitbuiting door politici, bazen en andere machtswellustelingen. Ook in Den Haag zullen wij de straat op gaan, om op te komen voor een andere, vrije en solidaire samenleving.

Over de hele wereld leiden mensen dagelijks onder het kapitalistische systeem. Terwijl een kleine groep grote bedrijven en politici zichzelf steeds meer macht en geld toe-eigenen, ziet een steeds groter wordend deel van de bevolking zich in zijn bestaanszekerheden bedreigd. De werkgelegenheid loopt terug, maar mensen die hun baan kwijtraken worden vervolgens gedwongen te werk gesteld voor een veel lagere uitkering. Ook studenten die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden komen in dezelfde situatie terecht. Studenten die hun opleidingen juist door verregaande privatisering in kwaliteit en toegankelijkheid achteruit zien gaan.In de arme wijken van Den Haag zuigt de gemeente al het geld uit sociale projecten en buurtcentra om het vervolgens direct terug te stoppen in meer politie en controle. Wijken waar politiegeweld tegen mensen van ‘niet Nederlandse komaf’ door gemeente en burgemeester worden afgedaan als incidenten en leugens.

Maar het is genoeg geweest, ons geduld is op. Het is tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen hand te nemen.Daarom roepen wij iedereen op om samen met ons op 1 mei in verzet te komen tegen de verstikkende kapitalistische maatschappij en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit. In solidariteit met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt. Solidair met de schoonmakers die al jaren actie voeren voor betere arbeidsomstandigheden. In solidariteit met de studenten die hun universiteit bezetten om hun eigen lesprogramma vorm te geven. Solidair met iedereen die strijd tegen uitbuiting en onderdrukking, voor en met elkaar, voor een radicaal andere samenleving!

1 mei iedereen vrij!

  • Mondiale bestaanszekerheid
  • Open grenzen voor alle mensen
  • Stop de repressie en controlewaan
  • Stop racisme
  • Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen
  •  Vrijheid en welvaart voor iedereen!

http://1meidenhaag.wordpress.com/

oh shit

Leave a Reply