Blog

tolJ1iPy

Reviva La Commune! Lessons from the Paris Commune in today’s struggles

In 1871 the Communards of Paris called for nothing short of real democracy and freedom. The city fell into the hands of it’s citizens who organized their lives and their resistance in voluntary associations.
In this Basta! we treat the Paris Commune as part of the historical legacy of the left, a piece of collective memory that continues to inspire insurrections and self-government around the world. Continue reading

schilderijmary

Demotours: Geen kind aan de kant!

Het vluchtelingendebat doet veel stof opwaaien. De meeste aandacht gaat uit naar vluchtelingen die nieuw in Nederland aankomen. Maar het lijden van vluchtelingenkinderen die al langere tijd hier zijn, voltrekt zich onzichtbaar en in stilte. GEEN KIND AAN DE KANT organiseert in mei twee demotours om samen met de vluchtelingen in de gezinslocaties te demonstreren voor de rechten van vluchtelingenkinderen. Continue reading

Krantje Boord