Krantje Boord short

Chicago Teachers back to work after nine-day strike
Standing proud after driving back Mayor Rahm Emanuel’s attack on their jobs, their union and their schools. Every day, there were picket lines at schools in every neighborhood of the city, serving as an organizing center for both teachers and their supporters–followed by huge demonstrations, often downtown, where the streets were clogged by a mass of people in CTU bright red. bit.ly/Sj82St

Stop de uitverkoop van de VU in Amsterdam!
De groep ‘Verontruste VU’ers’ is zich al maanden aan het verzetten tegen een pakket van bezuinigingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zo zijn ze bezorgd over de transformatie van de universiteit naar een commerciële instelling; over de 300 tot 400 personeelsleden aan de VU die hun baan gaan verliezen; dat de bezuiniging van 33 miljoen euro, die niet verantwoord wordt door financiële noodzakelijkheid, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan de universiteit ernstig zal schaden; omdat de universiteit wordt bestuurd door managers met torenhoge salarissen die niets te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek of academisch onderwijs. Steun dit platform door hun internationale petitie “Stop de uitverkoop van de VU” te tekenen op verontrust.wordpress.com

Quebec Students Victory on Tuition Hikes, the Fight for Free Education Continues
In Quebec, a provincial election has been held and a new government has been elected. The new government promised that they would end the planned tuition hike that helped to lead to the defeat Jean Charest, the leader of the Liberal Party.

Geesteswetensch. UU schrapt banen & studies
Zo’n 24 voltijdbanen zullen verdwijnen in het departement Geesteswetenschappen. Bovendien worden de opleiding Portugees en de studierichting Theologie geschrapt. Er zal ook een strenge vacaturestop plaatsvinden bij afloop van contracten van tijdelijk personeel en bij pensioneringen. De faculteit vraagt om 2,3 miljoen euro aan het college van bestuur om de komende drie jaar nieuwe investeringen te doen. Daarbij gaat het onder meer om verbetering van de didactiek en van de begeleiding van studenten, maar bijvoorbeeld ook om de opbouw van minoren op het gebied van Azië-studies en investeringen in het universitaire onderzoeksspeerpunt Instituties. dub.uu.nl

Hoger onderwijs na de verkiezingen
Kort samengevat, VVD en PvdA zijn het er over eens: de basisbeurs voor studenten moet worden afgeschaft en vervangen door een leenstelsel; de langstudeerboete van ruim drieduizend euro zal waarschijnlijk verdwijnen, maar als je nu studeert heb je daar niets meer aan. De OV-studentenkaart blijft hoogstwaarschijnlijk wel bestaan. Uiteindelijk is het toekomstrond collegegeld voor tweede studies (ingevoerd door PvdA-minister Ronald Plasterk) nog onzeker. trajectum.hu.nl