The sky is the limit – Interview met Kritische Studenten Amsterdam

door Jeremy.

Sinds de oprichting van de Kritische Studenten Amsterdam is de trein naar Utrecht niet meer het leukste aan onze hoofdstad. Ivo vertelt over de KSA: “We willen dat het onderwijs niet langer in dienst staat van de kenniseconomie, maar van de samenleving als geheel.”

KSA? Stel je even voor…
Kritische Studenten Amsterdam (KSA) is een open collectief van studenten dat zich met woord en daad inzet voor goed en toegankelijk onderwijs. De KSA is een actiegroep. Dat wil zeggen dat we ons niet bezig houden met lobbyen, maar staan voor een diversiteit aan ‘tactieken’ om veranderingen teweeg te brengen. We willen ons steentje bijdragen aan het ontwikkelen van een strijdvaardige studentenbeweging. We deinzen niet terug voor directe acties en demonstraties, maar willen vooral ook door middel van doorlopende activiteiten het kritisch denkvermogen onder studenten verhogen. Hierbij valt te denken aan info-, debat- en filmavonden, maar ook bijvoorbeeld leesgroepen.

Waar gaat het volgens jullie op dit moment mis in het hoger onderwijs?
Tegenwoordig staat het onderwijs steeds meer onder druk van marktwerking. De universiteit is een bedrijf geworden dat wordt geleid door managers; een plek waar de studenten klanten zijn, diploma’s producten en de docenten productiemedewerkers. Wij zien onderwijs echter als het fundament van de maatschappij: een essentiële plek voor de overdracht van kennis en cultuur, waar het kritisch denken wordt gestimuleerd. Ons idee is dat de universiteit in dienst hoort te staan van een vrije, gelijkwaardige en solidaire samenleving. Dit is helaas steeds minder het geval. Het onderwijs gaat al jaren in kwaliteit achteruit en is steeds minder een vrijplaats voor persoonlijke ontwikkeling. Als we het tij willen keren hebben we een duurzame en sterke studentenbeweging nodig. Praten met bestuurders, managers en politieke functionarissen zal dan niet genoeg zijn. Dit leidt in het beste geval slechts tot marginale veranderingen. Wij willen echter een radicale breuk met het huidige beleid. We willen dat het onderwijs niet langer in dienst staat van de kenniseconomie, maar van de samenleving als geheel.

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan?
We zijn begonnen in maart 2013. Een aantal van ons heeft deelgenomen aan de mic-check actie toen Christine Lagarde, directeur van het IMF, de UvA bezocht. Dit deden we uit protest tegen het gebrek aan mogelijkheden om kritische vragen te stellen. Hier hebben we ook een artikel over geschreven in Folia [Universiteitsblad UvA]. Verder hebben we een actie gedaan waarbij we de posters van de UvA voor de studentenraadverkiezingen hebben bewerkt met stickers, om zo te protesteren tegen het nogal simplistische idee dat je alleen door te stemmen invloed zou kunnen hebben op wat er gebeurt op de universiteit (“Stem of hou je mond” werd “Stem én hou je mond”).

Waar gaan jullie je de komende tijd mee bezig houden?
Tot de zomer willen we een aantal leesgroepsessies houden over ‘Neoliberalisme en de kenniseconomie’. Deze zijn vrij toegankelijk en bedoeld om te informeren, en natuurlijk ook om zelf meer te leren over dit thema. Voor ons is op dit moment het belangrijkste om eerst goede structuren te creëren om volgend collegejaar verder op te bouwen. We zijn druk bezig met het ontwikkelen en uitwerken van onze ideeën over wat we willen doen en op welke manier we onze doelen kunnen bereiken. We willen ook zoveel mogelijk mensen hierbij betrekken. Als er binnen of buiten de universiteit iets gebeurt, dan staan we klaar om actie te voeren. In ieder geval heeft het thema onderwijs voorlopig prioriteit, maar we sluiten betrokkenheid bij andere issues geenszins uit.

Wat zouden we kunnen bereiken als er meer kritische studenten groepen in Nederland zouden zijn?
Ik denk heel veel. We twijfelen er niet aan dat groepjes actieve, kritische studenten verandering teweeg kunnen brengen, door een duurzame inspanning die uiteindelijk een soort momentum genereert. Dit momentum kan vooral ontstaan wanneer de groepen zich verenigen. Verder: the sky is the limit, maar elke stap de ladder op is er een.

Meer info?
Website van Kritische Studenten Amsterdam
Facebook van Kritische Studenten Amsterdam

15 thoughts on “The sky is the limit – Interview met Kritische Studenten Amsterdam

  1. Pingback: ‘Wij studenten zijn de UvA’ | Acties | Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.