Knokploegen, isoleercellen en deportaties: asielbeleid “streng doch rechtvaardig”

door Jan-Willem.

KSU’er Jan-Willem schrijft over waarom hij in hongerstaking ging en waarom jij je ID niet moet laten zien bij de UB.

Volgens staatssecretaris Teeven is het allemaal menselijk en zorgvuldig gegaan. Ik weet niet van welke planeet hij komt, maar in mijn woordenboek staat er achter ‘lynchpartij’ en ‘slaapdeprivatie’ niet de omschrijving ‘menselijk’.

De gevangenen werden in elkaar geslagen. Een knokploeg werd op ze afgestuurd om ze te laten voelen wie de baas was. Het licht ging uit in de cel, de deur ging open en er kwamen tien gemaskerde mannen binnen. Met helmen op, stokken in de hand. Minstens negen mensen werden op die manier in elkaar getimmerd.

Een week eerder werd in diezelfde gevangenis iemand gemarteld door hem ‘s nachts ieder uur wakker te maken. Hij lag in een ijskoude cel.

Tientallen mensen werden in de isoleercel gestopt. Een kale ruimte met alleen een matras. Je hebt een papieren scheurhemd aan, verder geen kleren. Ook in de isoleercel is het koud. Je wordt continue in de gaten gehouden met een camera.

Normaal gebeuren dat soort dingen in Abu Ghraib of Guantanamo Bay. Maar nu ook even in Rotterdam, in de speciaal voor vluchtelingen gebouwde gevangenis, waar tientallen opgeslotenen in hongerstaking zijn gegaan. Verrassend? Mwah. De mishandelingen zijn een logische consequentie van het jarenlang voeren van een racistisch asielbeleid dat erop gericht is mensen klein te houden en alle middelen van bestaan te ontzeggen. Als mensen na jaren op straat of in de cel dan nóg niet opgeflikkerd zijn, en zelfs het gore lef hebben om op te komen voor hun rechten – tja, dan vraag je er ook om. Knokploeg erop, naar de isoleer ermee, en hup, deporteren die handel.

Normaal gebeuren dat soort dingen in Abu Ghraib of Guantanamo Bay, maar nu ook even in Rotterdam

Als dát menselijk is, wat moeten we dan denken van het “strenge maar rechtvaardige” asielbeleid? Wat mag rechtvaardig dan in godsnaam betekenen?
Het is – blijkbaar – rechtvaardig om mensen op straat te gooien zonder recht op onderdak, studie of werk. Het gebeurt iedere dag in Nederland. Blijkbaar is het oké om buitenlanders zonder papieren op te jagen op straat met ID-controles, speciaal voor niet-blanken. Het gebeurt iedere dag in Nederland. Blijkbaar is het normaal om mensen te deporteren als ze niet nuttig zijn voor de economie. Het gebeurt iedere dag in Nederland.

Hoog tijd dus om in actie te komen, zeker als er in het detentiecentrum nog een aantal honger- en dorststakers bedreigd, geïntimideerd en gestraft worden omdat ze voor zichzelf opkomen. Wat kun jij doen? En wat heeft de ID-controle bij de UB hier nou weer mee te maken?

Alles. Maar daar komen we zo op.

Los van alle acties en demonstraties die door vluchtelingen zelf worden georganiseerd, deden verschillende KSU’ers in mei mee aan een tweedaagse solidariteitshongerstaking. Twee dagen zonder eten in de regen op het Plein in Den Haag, in gesprek proberen te gaan met onverschillige stropdassen, apathische shopping bags en nog wat racistisch grut dat beweerde dat ‘ze’ allemaal maar gewoon terug moeten naar ‘hun eigen land’ – nee, het was niet gezellig daar.

Vluchtelingen in detentie die we tijdens en na de actie spraken, ontploften van blijdschap toen ze hoorden dat er Nederlanders waren die aan hen dachten. Het is moeilijk te begrijpen voor mensen met papieren, maar als je niet eens het recht hebt op bestaan, dan is een boodschap zoals ‘houd vol’ of ‘we houden van jullie’ of ‘we zijn allemaal broeders en zusters’ goud waard. Woorden en daden van solidariteit betekenen dan de wereld.

Het is daarom dat we zelf in hongerstaking gingen: uit solidariteit met mensen die structureel worden uitgesloten van de samenleving. Ze mogen niet werken, niet studeren, niet de taal leren, hebben geen recht op opvang. En willen ze zich na 17.00 uur in ‘onze’ UB verlichten met kennis en wijsheid – dan kan dat niet omdat daar potverdomme een beveiliger staat die iedereen zonder ID-kaart weigert. Onze hongerstaking was tegen het asielbeleid, tegen de uitsluiting. En in feite dus ook tegen de belachelijke identiteitsplicht in ‘onze’ UB.

De vluchtelingen hebben meer mensen nodig die zich voor hen inzetten. Ik kijk uit naar het grote collectief van jonge Nederlandse mensen – die bij hun geboorte alle kansen van de wereld hebben gekregen – dat zich solidair toont met hen die worden verpletterd door een racistisch ‘vreemdelingen’beleid.

Verbeter de wereld en begin bij je eigen bieb. Toon je solidair met de papierlozen en weiger je ID te laten zien in de UB. (En ga vooral een stapje verder.)

200 thoughts on “Knokploegen, isoleercellen en deportaties: asielbeleid “streng doch rechtvaardig”

 1. ook kinderen die in de instelling wonen gaan vaak inde isoleercel en het mooieste is als de kinderen die in de instellingen woonden en onder de ots staan ,en voogd william schrikker die het kind heeft die keurt het dan goed dat het kind in de isoleercel gezet wordt ,maar lees dit maar eens
  De kalender leeftijd is 14 jaar.

  Deze dag ,is ze verdrietig ,op haar been zijn schaafwonden.

  Die ik krijg te zien.

  Ik huil ,maar niemand ziet mijn tranen.

  Ze heeft pijn ,en waarom ?

  Ze is in de holding gelegd:

  en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.

  Dit is de gewone gang van zaken,als ze over haar toeren is.

  Over haar toeren ,om dat ze de wereld om haar heen ,zoveel onbegrip aan

  haar geeft.

  De wereld die haar boosheid niet begrijpt,en niet op weten te vangen.

  En ik sta machteloos ,en weet haar geen troost te geven.

  Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.

  Ik kan haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.

  Haar opvoeders ,weten wat goed voor haar is.

  IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,

  EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?

  DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE KRIJGT.

  IS DE CAMERA…..ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.

  (De prik pil werd al op haar 13 jaar gegeven)

  Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een vriend die ze toen en nu

  nog niet had en nog niet heeft)

  Defence for Children wijst erop

  dat volgens internationale verdragen

  kinderen alleen als uiterste maatregel mogen worden opgesloten.

  “Nederland sluit veel kinderen op”

  Nederland sluit vergeleken met andere Europese landen veel kinderen op.

  Ook worden kinderen in Nederland snel in een isoleercel gezet.

  Dat staat in een rapport van Defence for Children.

  Volgens het onderzoek neemt in alle West-Europese landen het aantal

  opgesloten kinderen toe.

  In Nederland is het aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen in

  tien jaar verdubbeld.

  In 2006 werden 4700 kinderen opgesloten.

  Harder gestraft

  Volgens de onderzoekers wordt er steeds harder gestraft

  en lopen kinderen in justitiële inrichtingen grote kans om slachtoffer te

  worden van geweld.

  http://nos.nl/artikel/68599-nederland-sluit-veel-kinderen-op.html

 2. Pingback: [Kritische Studenten Utrecht]/Knokploegen, isoleercellen en deportaties/Asielbeleid ”Streng doch rechtvaardig” | Astrid Essed

 3. Pingback: Nederland betuigt spijt over slavernijverleden/Geen spijt maar excuses/Mensenrechtenschendingen in Nederland anno 2013 | Astrid Essed

Comments are closed.