Reorganisatie bij het departement Biologie

Reorganisatie bij het departement Biologie
by Aeneas Verrópoulos

De recente aankondigingen van bezuinigingen in het hoger onderwijs worden, in het licht van de huidige economische crisis, door velen gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar de overheid vermindert al jaren de geldstroom naar de universiteiten en maakt ze steeds meer afhankelijk van private instellingen, met als gevolg dat de minder lucratieve projecten onder druk komen te staan en uiteindelijk door reorganisaties verdwijnen of samengevoegd worden.

Dit artikel verschijnt binnenkort in de dubbeldikke Krantje Boord zomer editie.

Een goed voorbeeld hiervan is het departement Biologie van de UU, dat al jaren kampt met financiële tekorten. De redenen voor de tekorten binnen het departement zijn een afname in het aantal aanmeldingen voor de studie, stijgende huisvestingskosten als gevolg van de nieuwe gebouwen die de universiteit de afgelopen jaren heeft laten bouwen en de bezuinigingen van de overheid op alle universiteiten. Dit leidde uiteindelijk tot een flinke reorganisatie van het departement. Door de reorganisatiecommissie onder leiding van professor J. Verheijden is in 2008 geconstateerd dat “het departement oploopt tegen een aanzienlijk, en groeiend exploitatietekort. In de periode 2008-2011 zullen de 1ste geldstroombaten van het departement Biologie structureel dalen en zal het tekort verder oplopen tot ca. 25% in 2011. Dit vraagt om ingrijpend beleid zodat een financieel gezond, competitief en toekomstgericht departement biologie wordt gevormd. Leidraad bij de keuzes is dat het onderzoek en onderwijs nauw blijven aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de biologie en bij de maatschappelijke belangstelling voor biologische vraagstellingen. De (inter)nationale reputatie van de Biologie in Utrecht en daarmee van de beste onderzoeksgroepen moet en kan in de toekomst verder worden versterkt indien heldere keuzes gemaakt worden.” (bron: Jaarverslag Departement Biologie 2008)

Tijdens de reorganisatie die heeft plaatsgevonden tussen ongeveer 2008 en juli 2009, is het departement geherstructureerd en daarbij een deel van het vaste personeel ontslagen. Al voor deze reorganisatie is in 2003 een sterke afname van het werkzaam personeel te zien, uitgedrukt in fte (1 fte = 1 persoon die 40 uur in de week werkt). Zie hieronder de cijfers:

(bron: Jaarverslag Departement Biologie 2009)

(bron: Jaarverslag Departement Biologie 2009)

Met de door de maatregelen getroffen medewerkers zijn goede regelingen getroffen, en volgens het jaarverslag van 2009 is ook het onderwijs op een hoog niveau in stand gehouden. Maar met welke maten wordt er gemeten? Naast de vermindering van onderwijsgevend personeel worden er in het tweede jaar van de bachelor nauwelijks meer practica gegeven. Dit wordt weliswaar gecompenseerd door een ministage in het derde jaar waar enige experimentele kennis zal worden opgedaan, maar bij biologie draait het om praktisch onderzoek en experimentele vaardigheid. Een studie naar de levende natuur zonder leerzame practica is een verarming voor de student.

493 thoughts on “Reorganisatie bij het departement Biologie

  1. Pingback: Dubbeldikke Krantje Boord Nr. 7 « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.