Barre tijden in hoger onderwijs: Dreigende keiharde bezuinigingen, tijd voor actie!

Dit artikel verscheen eerder in Krantje Boord nr. 4 December:

door Sophia Beunder

Langer dan één jaar uitloop in je studie? Dat wordt dan 3000 euro boete, en lever je ov-kaart ook maar in. En denk maar niet dat je nog recht hebt op studiefinanciering voor je master, laat je rijke pappie die maar betalen. Of bouw je studieschuld nog wat verder op.

Als het aan het nieuwe kabinet ligt zullen er barre tijden aanbreken. De kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs worden bedreigd door keiharde bezuinigingen. De regering wil langstudeerders al vanaf volgend jaar een collegegeldverhoging van 3000 euro opleggen. Door een studieprogramma in het buitenland, door maatschappelijke en bestuurlijke activiteiten, of simpelweg door een verkeerde studiekeuze loop je makkelijk uitloop op in je studie. Het is echter duidelijk dat het huidige kabinet studenten geen ruimte gunt om zichzelf te ontplooien, om uiteindelijk bij te kunnen dragen aan een betere maatschappij.

“De plannen zijn typische voorbeelden van de salamitactiek, een tactiek die wordt toegepast om met kleine stapjes de kwaliteit en toegankelijkheid van ons onderwijs af te breken.”

De plannen zijn typische voorbeelden van de salamitactiek, een tactiek die wordt toegepast om met kleine stapjes de kwaliteit en toegankelijkheid van ons onderwijs af te breken. Dezelfde kabinetsleden die gemiddeld zeven jaar over hun studie hebben gedaan, willen bijna 80.000 studenten die nu langer dan vijf jaar studeren keihard afstraffen met een hoge boete. Langstudeerders worden vanaf 2012 verder vriendelijk verzocht om hun ov-kaart in te leveren. En vanaf 2012 zal er nog meer op studenten bezuinigd worden door ook de studiefinanciering voor de master te laten verdwijnen en te vervangen door een sociaal leenstelsel. De toegankelijkheid van de master wordt hierdoor aangetast, hoe ‘sociaal’ het leenstelsel ook genoemd wordt. Vooral minder draagkrachtigen en studenten met laag-opgeleide ouders zouden eerder afzien van studeren dan gaan lenen, zo is gebleken uit onderzoek van de UvA naar leenangst.

Niet alleen studenten, maar ook hogescholen en universiteiten krijgen het zwaar te verduren: tussen 2011 en 2014 worden zij met 220 miljoen euro gekort. De instellingen zullen bovendien een extra boete van nog eens 3000 euro per student met studievertraging moeten betalen. Dit zal ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs voor iedereen. Voorbeelden uit het verleden (zoals langstudeerders van hogeschool Inholland die te makkelijk hun diploma kregen) leren ons daarnaast dat een dergelijke financiële prikkel vaak leidt tot fraudepraktijken en verslechtering van het onderwijs.

“Vooral minder draagkrachtigen en studenten met laag-opgeleide ouders zouden eerder afzien van studeren dan gaan lenen..”

Bovenstaande komt er in het kort op neer dat de toegankelijkheid van hoger onderwijs wordt afgebroken en de kwaliteit tegelijkertijd achteruit holt door bezuinigingen. De kabinetsplannen zijn dan ook de reden geweest voor bezorgde Utrechtse studenten uit verschillende hoeken van de universiteit en hogeschool om eind november bij elkaar te komen en te kijken wat we hier samen tegen gaan doen. Tijdens een open actievergadering (georganiseerd door KSU) is de basis gelegd voor het Studenten Actie Comité Utrecht (SACU) om vanuit een breed samenwerkingsverband met zoveel mogelijk mensen te strijden tegen de bezuinigingsplannen, want dit beleid pikken we niet.

Maak jij je ook zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van ons hoger onderwijs en wil je iets doen tegen de bezuinigingen? Kom dan naar de volgende open bijeenkomst van SACU op dinsdag 14 december om 19:30! Houd voor de locatie en andere updates onze website kritischestudenten.nl in de gaten.

1,182 thoughts on “Barre tijden in hoger onderwijs: Dreigende keiharde bezuinigingen, tijd voor actie!

  1. Pingback: Krantje Boord nr 4. december 2010 is uit « Kritische Studenten Utrecht | 2010

Comments are closed.