10 januari: KSU bij Politiek Café Alarm in ACU.

Studentactivisme in NL en EU, context en acties

Locatie: ACU politiek cultureel centrum, Voorstraat 71, Utrecht | Open 19.30, Aanvang: 20:00 | Prijs: gratis

De bezuinigingen in het Nederlandse onderwijs van het kabinet Rutte zijn slechts één onderdeel van een breder politiek afbraakprogramma dat naar aanleiding van de crisis in heel Europa wordt doorgevoerd. Tegelijkertijd nemen studentenprotesten tegen bezuinigingen toe in landen als Griekenland, Frankrijk en Engeland. Tijdens dit Politiek Café Alarm! zal Kritische Studenten Utrecht ingaan op de context van de bezuinigingen en hervormingen in het onderwijs. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van het verzet dat hiertegen plaatsvindt in Nederland en elders, waarbij we ons de vragen stellen: wat kunnen we van het verzet in andere landen leren? Wat moet er in Nederland gebeuren om het verzet naar een hoger niveau te tillen? Afsluitend vindt een open discussie plaats over strategieën en tactieken om te strijden voor vrij onderwijs en tegen sociale afbraak.

1,085 thoughts on “10 januari: KSU bij Politiek Café Alarm in ACU.

 1. Kameraden van KSU,

  Belangrijks is massaal deel te nemen aan de betogingen. Samenkomen in grote aantallen vormt de basis voor de schepping van nieuwe organisatievormen, die de werkelijke behoeften van de strijd kunnen verwoorden.

  Het initiatief van sommige kameraden om in de betogingen blokken van ‘radicale studenten en arbeiders’ te vormen moet ondersteund worden — maar overal waar mogelijk zouden zij vooraf moeten samenkomen om te bediscussiëren over hoe zij juist hun onafhankelijkheid ten opzichte van de officiële organisatoren tot uiting denken te brengen.

  Wij moeten lering trekken uit de ervaringen in Griekenland — waar de bezettingen (inbegrepen de bezetting van het hoofdkwartier van de vakbond) — gebruikt werden om een ruimte creëren, waar algemene vergaderingen konden gehouden worden. En wat was de ervaring in Frankrijk? Wij zagen hoe, in vele steden, een minderheid van studenten en arbeiders algemene vergaderingen hielden op straat, niet alleen aan het einde van de betogingen maar op regelmatige basis, terwijl de beweging voortging.

  Ten opzichte van betogingen of actiedagen: hoe gaan we daarin verder? Wij moeten oproepen tot bijeenkomsten en algemene vergaderingen in de universiteiten, hogescholen en middelbare scholen, open voor alle studenten en arbeiders, en beide middelen gebruiken om steun op te bouwen voor de betogingen en hun doeleinden te bediscussiëren.

  Arjan

  • Hoi Arjan,

   Interessante punten die je maakt. Ik hoop dat je maandag langs komt om ze in de groep te gooien tijdens de discussie.

Comments are closed.