Studenten tegen onderwijsbezuinigingen

Over het netwerk ‘Goed Toegankelijk Onderwijs’.

door Sander van Lanen.

Samen sta je sterk, ook als het om onderwijs gaat. Met dit idee is er begin 2012 besloten om een landelijk netwerk van studentengroepen tegen de onderwijsbezuinigingen in het leven te roepen. Kritische Studenten Utrecht is een van de groepen die zich aansloot bij het nieuwe netwerk: Goed Toegankelijk Onderwijs.

Op 1 februari organiseerde Ons Kritisch Alternatief (ONS) uit Amsterdam een actiebijeenkomst voor iedere student die zich druk maakt over de nieuwe bezuinigingsronde op onderwijs, waarin deze keer onder andere de studiefinanciering en ov-studentenkaart opgeofferd worden. Kritische Studenten Utrecht, die zich al langere tijd bezig houdt met het tegengaan van onderwijsbezuinigingen, ging ook naar Amsterdam.
Tijdens de vergadering werd er besloten om een landelijk netwerk op te richten om lokale acties van studentenactivisten op elkaar af te kunnen stemmen, en om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Het netwerk moet langer houdbaar zijn dan één collegejaar en daarom is er besloten om de boodschap niet alleen op de huidige bezuinigingsronde te richten, maar breder te formuleren: Goed Toegankelijk Onderwijs. Dit netwerk beperkt zich niet tot een bepaald beleid, een bepaalde tijd of een bepaalde vorm van onderwijs. Hierdoor ontstaat hopelijk een netwerk dat duurzaam is en waarbij basis- en middelbaar onderwijs zich ook aan kunnen sluiten.

De grondbeginselen zijn duidelijk: kwalitatief goed onderwijs, er mag dus niet bezuinigd worden op onder andere leraren en onderwijsmiddelen. De huidige kwaliteit mag niet verslechteren, maar moet juist verbeterd worden. Daarnaast moet onderwijs toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht sociaaleconomische achtergrond, hiermee neemt het netwerk stelling tegen (a)sociale leenstelsels en verhogingen van collegegeld. In plaats van een duurder en tegelijkertijd korter studietraject willen we ons onder andere in gaan zetten voor uitbreiding van het reisrecht naar het MBO en vermindering van collegegeld. Ondanks dat het om een landelijk netwerk gaat, is het geen centraal gecoördineerde organisatie. Lokale groepen kunnen hun eigen acties en evenementen organiseren en deze onder de naam Goed Toegankelijk Onderwijs uitvoeren. Op deze manier hopen we sneller aansluiting te vinden bij studenten door een landelijk vertrouwde naam te gebruiken en kunnen we het netwerk inzetten om gezamenlijk te organiseren, mobiliseren en ervaringen uit te wisselen.

Ondertussen is het niet alleen bij de oprichtingsbijeenkomst gebleven en zijn betrokken studenten al meerdere keren actief geweest. Zo is er op 11 februari gedemonstreerd bij het GroenLinks congres tegen hun steun voor het omzetten van de studiefinanciering in een sociaal leenstelsel. Met succes, op dit congres heeft GroenLinks haar standpunt veranderd naar een studieloon voor alle studenten. Op 14 februari, Valentijnsdag, hebben verschillende groepen in meerdere steden flyers uitgedeeld om te informeren over de bezuinigingen. Bovendien waren studenten van GTO betrokken bij de bezettingen door schoonmakers en studenten op zowel de Universiteit Utrecht als de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als meest recente actie is een fietsdemonstratie in Utrecht en in Nijmegen gehouden op 20 maart, in de actieweek die is afgekondigd door de LSVb. De dag erna heeft er een informatieavond in Utrecht plaatsgevonden om nieuwe geïnteresseerden van de fietsdemonstratie meteen de kans te geven mee te denken over toekomstige acties. GTO is momenteel bezig om meerdere van dit soort informatieavonden op te zetten in verschillende studentensteden om het belang van zelforganisatie uit te leggen en het netwerk te introduceren. Op deze manier hopen we het netwerk uit te breiden en de stap te maken naar een landelijke studentenbeweging. En uiteindelijk natuurlijk de bezuinigingen tegen te houden en investeringen af te dwingen!

Houd Goed Toegankelijk Onderwijs in de gaten op de website www.goedtoegankelijkonderwijs.nl om te zien wat er op de planning staat of om naar een van de open actievergaderingen te komen. Ook is het mogelijk om aan te schuiven bij de informatieavond over onderwijsbezuinigingen op 12 april in de Kargadoor te Utrecht.