Rechtszaak tegen dure tweede studie

SCAU (niet te verwarren met SACU) heeft een rechtszaak tegen acht universiteiten aangespannen om ze te dwingen het verhoogde collegegeld naar beneden bij te stellen. Vrijdag 12 oktober vindt de rechtszaak plaats tegen de manier waarop de hoogte van de tarieven van het collegegeld voor tweede studies is verhoogd.

Sinds 2009 kunnen universiteiten zelf de hoogte van het collegegeld voor een tweede studie bepalen. In sommige gevallen heeft dit geleid tot een stijging van de hoogte van het collegegeld van 800%. Het SCAU heeft herhaaldelijk aan de universiteiten gevraagd hoe ze de verhoogde collegegeldtarieven hebben bepaald. Hier is nooit bevredigend antwoord op gegeven. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de kosten van tweede studies lager liggen dan de gehanteerde tarieven. Er lijkt geen relatie te zijn tussen de kosten van de opleiding en de hoogte van het collegegeldtarief. Tevens is er geen relatie tussen de kosten en de kwaliteit van de opleiding. Zolang het nut en de noodzaak van de stijging van collegegelden niet zijn aangetoond is dit volgens SCAU in strijd met de wet.