Politiek maakt geen einde aan onduidelijkheid langstudeerboete

LSVb: De langstudeerboete is voorlopig nog niet van de baan, ondanks alle berichten en hoop die de politiek aan jongeren gaf. Dat bleek vandaag tijdens het Kamerdebat. Jongerenorganisaties zijn teleurgesteld en  verwijten de politiek studenten als speelbal te gebruiken in hun verkiezingsstrijd.

Waar studenten ten eerste zijn geconfronteerd met een onredelijke langstudeerboete, worden ze nu ook nog geconfronteerd met loze beloftes vanuit de politiek.  De afgelopen weken leek het er namelijk op alsof de langstudeerboete zou worden teruggedraaid. Een overgrote meerderheid van de Kamer gaf aan over de boete een debat te willen voeren. De insteek: het terugdraaien van de boete. Maar de partijen kwamen er niet uit. Het antwoord op de vraag waarom niet, werd evenmin duidelijk. Partijen zochten in het debat niet naar een constructieve samenwerking. Er werd over voorstellen gesproken maar er werden geen concrete alternatieven voor de boete gepresenteerd.   “Dit is politieke onwil”, aldus de organisaties ISO, LSVb, LKvV, CNV Jongeren, FNV Jong, de Unie Jongeren en de politieke jongerenorganisaties van de VVD, PvdA, D66, GroenLinks.

Het besluit om de langstudeerboete nu te behouden, leidt volgens de jongerenorganisaties tot knipperlichtpolitiek. Het debat heeft nauwelijks iets duidelijker gemaakt. “Wel, niet, wel, niet, jongeren weten totaal niet meer waar ze aan toe zijn”. De jongerenorganisaties weigeren mee te doen aan het ‘vingertje wijzen’ en blijven zitten met de vraag hoe studenten de politiek in Nederland nog kunnen vertrouwen.

De deur tot afschaffing van de langstudeerboete staat nog steeds op een kier. Partij van de Arbeid en SP staan achter een initiatiefwetsvoorstel waardoor de langstudeerboete wordt opgeschort tot 1 januari 2013. Ondanks het teleurstellende politieke debat van vandaag, waarin de politiek haar belofte niet heeft waargemaakt, gaan de organisaties door om de langstudeerboete van tafel te krijgen. De studenten-  en jongerenorganisaties roepen de Eerste en Tweede Kamer daarom ook op om alsnog met het initiatiefwetsvoorstel in te stemmen of tot een (spoed)wet tot intrekking van de Wet verhoging collegegeld langstudeerders te komen. Bovendien eisen  de studenten- en jongerenorganisaties duidelijkheid over de boete voor het collegejaar volgende week van start gaat.

De langstudeerboete zorgt voor een onzekere toekomst voor jongeren, terwijl zekerheid juist in de economisch barre tijden van groot belang is. “De politiek heeft gefaald. Opnieuw wordt er heel erg veel onduidelijkheid gecreëerd voor studenten, omdat politici niet boven zichzelf uit durven te stijgen”, aldus de studenten- en jongerenorganisaties.

http://lsvb.nl/2012/08/23/politiek-maakt-geen-einde-aan-onduidelijkheid-langstudeerboete/