Nieuw kabinet: afschaffen basisbeurs & geen ov-kaart

Studeren gaat 5000 euro per jaar MEER kosten*. De basisbeurs wordt inderdaad afgeschaft, de aanvullende beurs blijft bestaan en de ov-kaart voor studenten wordt in 2015 omgezet in een kortingskaart. Wie zijn reiskosten niet kan betalen mag van het kabinet een extra lening afsluiten bij DUO.

(via dub.nl en het HOP)

Het staat te lezen in het regeerakkoord dat VVD en PvdA zojuist hebben gepubliceerd. Veel zaken die op het gebied van hoger onderwijs worden aangekondigd, waren al bekend of uitgelekt. Nieuw is dat de ov-kaart voor studenten in 2015 wordt omgezet in een kortingkaart, die ook beschikbaar komt voor scholieren in het mbo. “Vervoerskosten vallen (tot een zeker maximum) onder het sociaal leenstelsel”, staat in het akkoord te lezen. Vrij vertaald zal dit betekenen dat studenten met hoge reiskosten straks extra geld mogen lenen bij DUO, maar niet te veel.

Selectie aan de poort wordt niet uitgebreid door het nieuwe kabinet. Net als nu blijft die alleen toegestaan voor university colleges, studies waar het aantal aanmeldingen het aantal opleidingsplaatsen overstijgt en voor opleidingen met bijzondere toelatingseisen, zoals in de kunsten.

In een eerste reactie op het regeerakkoord waarschuwt studentorganisatie ISO voor “kaalslag”. Behalve de basisbeurs verdwijnt ook de ov-kaart in zijn huidige vorm en de zorgtoeslag. Dat leidt volgens ISO tot een jaarlijkse kostenstijging van 5000 euro. “De student lijkt de melkkoe van de bezuinigingen te worden”, aldus ISO-voorzitter Thijs van Reekum.