Maatregelen in het Hoger Onderwijs 2012-2013

(Een bericht van de Landelijke Studenten Vakbond): “Per collegejaar 2012-2013 worden diverse maatregelen van kracht in de financiering van het hoger onderwijs en studenten. Deze maatregelen staan wettelijk gezien los van elkaar, maar kunnen elkaar in de praktijk versterken. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen hebben gezamenlijk alle informatie gebundeld om studenten te informeren. Het kan goed mogelijk zijn dat je met een of meerdere van deze maatregelen te maken krijgt komend jaar, informeer jezelf daarom goed op wat komen gaat:

Lees hier wat deze maatregelen precies inhouden en of het voor jou van belang is om er rekening mee te houden.”