Hoogleraar VU: ‘bezuinigingsverhaal ongeloofwaardig’

[ADVALVAS] “Ik denk niet dat ik iets schokkends zeg als ik constateer dat dit college van bestuur niet heel veel affiniteit heeft met het overgrote deel van de campus”, aldus hoogleraar Henk Overbeek, die samen met twee collega’s in een brief oproept tot een boycot van de opening van het academisch jaar.

“Als je de brieven en mails van het college leest, dan stijgt daar een walm van managementdiscours uit”, zegt Overbeek, die hoofd is van de afdeling politicologie van de faculteit der Sociale Wetenschappen.

Een ongeloofwaardig kulverhaal noemt hij het, dat de VU zoveel moet bezuinigen (33 miljoen, 450 banen) om tot de wereldtop te kunnen behoren. “Je mag blij zijn als je tot de middenmoot behoort. Een paar afdelingen kunnen op wereldniveau excelleren, maar universiteitsbreed is dat onmogelijk.”

Overbeek en zijn collega’s Thijl Sunier en Henk Trommel zijn de eerste VU-hoogleraren die zich zo prominent achter de protesten van de Verontruste VU-medewerkers scharen. “Ik begrijp dat u dat zo ziet”, zegt hij, “maar bij de bijeenkomsten van de medewerkers is er steeds een goede mix van ondersteunend personeel en wetenschappers geweest.”

Maar Nederlandse universiteiten kennen geen goede vakbondstraditie, vindt Overbeek, zoals de universiteiten in Engeland en Canada wel hebben. Daarom is het in heel Nederland lang relatief stil geweest over de inkrimpingen en bezuinigingen in de wetenschap en het hoger onderwijs.

Dat de brief door slechts drie hoogleraren is ondertekend, heeft volgens Overbeek te maken met tijdgebrek. “Maar ik heb wel het gevoel dat zich nu veel meer hoogleraren zullen uitspreken. Ik zou althans teleurgesteld zijn als het niet zo was.”

Overbeek denkt niet dat er een tweedeling is tussen ondersteunend en wetenschappelijk personeel. “Dat is een onwenselijke suggestie, iedereen beseft terdege dat de bezuinigingen op de ondersteunende diensten ontegenzeggelijk effect hebben op het primaire proces van onderwijs en onderzoek.”

Overbeek oordeelt mild over dat de decanen van de verschillende faculteiten, die zonder veel tegenstand akkoord zijn gegaan met de bezuinigingsplannen.

“Er is wel discussie geweest hoor, in het college van decanen. Probleem is dat de managementslogica zo dwingend is. Iedere leidinggevende zegt dat hij het te doen heeft met de realiteit van verminderde geldstromen. Dat geldt natuurlijk ook in zekere zin voor het college, dat zegt dat het minder geld krijgt uit Den Haag. Daarom is het niet gek dat het verzet is begonnen op het laagste niveau op de werkvloer.”

(Peter Breedveld, ADVALVAS – onafhankelijk platform van de vrije universiteit amsterdam)