“Geen Bommen, Maar Boeken” – Verslag protest voor behoud basisbeurs bij GroenLinks congres

Zo’n twintig studenten hebben vandaag geprotesteerd voor het behoud van de basisbeurs, en tegen het a-sociale leenstelsel dat GroenLinks voorstelt. Kritische Studenten Utrecht en studenten van het netwerk Goed Toegankelijk Onderwijs voerden actie om Groenlinks op te roepen de studiefinanciering intact te laten.

De motie van Dwars voor het studieloon (en tegen het leenstelsel) werd door het congres aangenomen. Aanleiding voor Scienceguide om te melden: “De coalitie voor een sociaal leenstelsel lijkt  in duigen, nu GL de partners van VVD, PvdA en D66 op dit punt terzijde schuift.”

Passerende GroenLinks leden reageerden vooral positief op het protest. Misschien dat de basis toch nog was linkser is als de partijtop. De leuzen die te horen waren voor de zogenaamde rode doos (Vredenburg) klonken als volgt: “Geen Bommen, Maar Boeken“, “Hey, GroenLinks, Laat Mij Studeren“, en natuurlijk klassiekers als “Hey hey, ho ho, Onderwijs verneuk je zo“. Uiteindelijk zijn de demonstranten weggestuurd door de politie nadat de conferentiedeuren waren gesloten en alle congresleden binnen waren. Jolante Sap stuurt blijkbaar niet alleen politie af op Afghanen, maar ook op studenten. Al met al dus een goed startschot voor de komende studentenprotesten van 2012. Geen Bommen, Maar Boeken!

Zie persbericht van de actie Actie bij Groenlinks congres voor behoud studiefinanciering en tegen a-sociaal leenstelsel

Hieronder foto’s van de actie:

This slideshow requires JavaScript.

365 thoughts on ““Geen Bommen, Maar Boeken” – Verslag protest voor behoud basisbeurs bij GroenLinks congres

 1. Kameraden,

  Net zoals
  – de schoonmakers actie voeren voor een respectvolle behandeling en behoorlijk loon
  – de leraren van de middelbare school in protest zijn gegaan tegen langere werktijden
  – de jonggehandicapten behoud van hun werk eisen in een sociaal aangepaste werkplaats
  – de mensen in de bijstand protesteren tegen de invoering van de gezinsbijstand
  – het personeel van het aangepast onderwijs protesteren tegen te grote klassen en te hoge werkdruk,
  Zo eisen studenten en scholieren heel terecht “goed en toegankelijk onderwijs”.
  Ze protesteren daarmee tegen de afschaffing van de studiefinanciering voor de masterfase

  Voor de protestactie bij het Congres van GroenLinks werd de leus gehanteerd “Geen Bommen, Maar Boeken”. Een leus die de spijker op de kop slaat: hij stelt heel duidelijk wat op dit moment de inzet van de strijd is. Tegenover het vooruitzicht van een menswaardige maatschappij, waar de culturele, artistieke en wetenschappelijke ontwikkeling van de mens centraal staat, staat het allesvernietigende karakter van de barbaarse oorlog die dreigt alle vooruitgang “naar het stenen tijdperk terug te bombarderen” (generaal Westmoreland in Vietnam).
  Het blijft echter belangrijk een antwoord te zoeken op de vraag hoe de strijd het beste uitgebreid en versterkt kan worden? De strijd in Griekenland bijvoorbeeld is heftig en radicaal, maar blijft steken, en daardoor geïsoleerd, in het democratische vangnet. Het gevolg is dat er vaak – bij gebrek aan vooruitzicht en uit wanhoop – toevlucht wordt genomen tot geweld, wat op zich de strijd ook niet direct versterkt en vooruitbrengt.
  Is het dan niet het beste om te proberen, zo vraag ik me af, eisen proberen te formuleren en naar voren te brengen, waar de andere delen van de klasse zich ook in kunnen herkennen? Wellicht gemakkelijker een eenheid en solidariteit ontstaan in de strijd tussen de leraren, de onderwijzers van het aangepast onderwijs, de schoonmakers, jonggehandicapten, de mensen in de bijstand, enzovoort.
  Van 19 tot en met 23 maart is er een week van de acties van studenten en scholieren, gepland door LSVB. Het personeel van het passend onderwijs heeft op 6 maart een landelijke actiebijeenkomst tegen de bezuinigingen, terwijl de acties van de jonggehandicapten voor eind maart gepland zijn. Tegelijkertijd zijn de schoonmakers ook nog ergens bezig met acties. Is het niet het overwegen waard om de acties van de studenten en scholieren van de hogescholen tegelijkertijd te houden, in dezelfde stad, of om op 6 maart naar de onderwijzers van het aanpast onderwijs te gaan en onder een leus als “hun strijd is onze strijd; voor goed en toegankelijk onderwijs van kwaliteit” de onderlinge solidariteit te verbreden?
  Laten we ons inzetten voor gezamenlijk strijd voor een veralgemening van de solidariteit …

Comments are closed.