Actie bij Groenlinks congres voor behoud studiefinanciering en tegen a-sociaal leenstelsel

Actie bij Groenlinks congres voor behoud studiefinanciering en tegen a-sociaal leenstelsel

Actie bij Groenlinks congres voor behoud studiefinanciering en tegen a-sociaal leenstelsel

Bij het 30ste congres van Groenlinks zaterdag aanstaande in Utrecht zullen verontruste studenten van Goed Toegankelijk Onderwijs actie voeren om Groenlinks op te roepen de studiefinanciering intact te laten.

In de verkiezingscampagne van 2010 heeft GroenLinks een aantal standpunten ingenomen die als steun aan het kille bezuinigingsbeleid van het Kabinet-Rutte I zouden kunnen worden gezien, waaronder de afschaffing van de belangrijke basisbeurs en de invoering van een a-sociaal leenstelsel. Volgens de Landelijke Studentenvakbond LSVb werpt deze maatregel een drempel op voor mensen om te studeren, met name uit de lagere inkomens.

Deze bezuinigingsmaatregel is niet de eerste, en, zo vrezen de studenten, niet de laatste. Andere maatregelen die studenten in 2012 zullen treffen zijn de inkorting van het studentenreisrecht, de langstudeerdersboete van 3000 euro, de zogenaamde ‘harde knip’, en de invoering van collegegeld voor tweede studies (als twee studies simultaan gevolgd worden). Deze maatregelen leggen, samen met de algemene bezuinigingen van Rutte-I, een grote last bij de studenten.

Ook op andere vlakken wordt goed en toegankelijk onderwijs bedreigd. Leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs voeren terecht actie tegen maatregelen als de 1040-urennorm. Van studenten uit het MBO wordt volgens MBO-bond JOB onterecht geld afgetroggeld, en ontvangen nog steeds niet alle studenten de OV-jaarkaart. Leraren, leerlingen en MBO’ers hebben onze volledige solidariteit.

De actievoerders vinden het onbegrijpelijk dat een progressieve partij als Groenlinks het tornen aan de inkomens van studenten steunt. De jongerenorganisatie van Groenlinks, DWARS, heeft inmiddels al afstand genomen van het partijstandpunt. De actievoerders roepen het congres van Groenlinks op, om de kamerfractie te bewegen deze bezuiniging niet te steunen, maar juist op te komen voor goed toegankelijk onderwijs. ‘Op die manier kunnen ook uw (klein-)kinderen en die van uw bakker, slager en kapper kwalitatief hoogwaardig onderwijs blijven volgen zonder daar een torenhoge schuld aan over te houden.’

Studentenactieorganisatie Goed Toegankelijk Onderwijs is een netwerk van studenten uit verschillende steden, die op komen voor goed en toegankelijk onderwijs.

Kritische Studenten Utrecht heeft zich aangesloten bij dit netwerk en doet zaterdag aan deze actie.

540 thoughts on “Actie bij Groenlinks congres voor behoud studiefinanciering en tegen a-sociaal leenstelsel

  1. Pingback: “Geen Bommen, Maar Boeken” – Verslag protest voor behoud basisbeurs bij GroenLinks congres « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.