Studentenbeweging van de studenten zelf

Door: Jelle Bruinsma

Dit stuk werd tijdens het Basta! Debat van 3 februari “Lobby; Demonstreer; Bezet. Hoe nu verder met de studentenbeweging?” voorgedragen door Jelle Bruinsma. Hij schrijft over de studentenbeweging; over actievormen en strategieen; over de rol van studentenbonden en het belang en zelfgeorganiseerd en zelfstandig verzet van studenten.

Ik denk dat we de discussie over de studentenbeweging moeten beginnen met de opmerking dat de beweging nog in zijn kinderschoenen staat. Want wat is een beweging? Een beweging bestaat volgens mij uit vele organisaties en groepen studenten die dingen organiseren. Hier en daar zijn groepen zich aan het organiseren, maar de beweging, als we daarover mogen spreken, heeft grotendeels een ander karakter. Het zijn voornamelijk de besturen van enkele grote organisaties die de strategie proberen te bepalen en een route uitstippelen voor acties: op de 21e organiseren we een grote manifestatie, en daarna gaan we weer lobbyen. Zij bepalen: dan is er actie, dan vragen wij de studenten langs te komen en mee te doen.

Tegelijkertijd is er wel veel potentie.

Want daaronder borrelt het. Er is steeds meer onvrede met de beperkingen van dit model. Er was zeer veel onvrede over de feest-achtige stemming die gecreëerd werd op 21 januari. Er komen steeds meer zelfstandige acties van studenten. Lokaal in steden, maar ook op de 21e, waar in totaal zo’n 1500 studenten besloten dat zij een actief protest wilden. Dat ze zelf wel bepaalden hoe ze hun woede uitten. En er worden steeds meer nieuwe clubjes opgezet. In Utrecht zijn de Kritische Studenten Utrecht (KSU) al een tijd actief, en in Amsterdam Comité SOS. In Utrecht is daar nu het Studenten Actie Comité Utrecht (SACU) bijgekomen. In Arnhem en Nijmegen de Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA), in Twente de Kritische Studenten Twente (KST). Dit soort clubjes, samen met andere haardjes van verzet en organisaties, zijn bezig een echte oppositiebeweging te creëren.

Maar voordat we de toekomst van de studentenbeweging bespreken, denk ik dat het nuttig is de rol van één van de belangrijkste organisaties, de LSVB, te analyseren. Zowel voor studenten die niet bij de LSVB betrokken zijn, maar wel bij de studentenbeweging, als ook voor de LSVB zelf.

De rol die de LSVB mijns inziens tot nu toe heeft vervuld is het schipperen tussen verschillende strategieën en groepen. Aan de ene kant is er de lobby en media—strategie, aan de andere kant de actiestrategie. Deze laatste staat vooral in dienst van de eerste. De strategie is om voornamelijk door middel van overleg met de overheid de overheidsplannen te wijzigen. Om goed te kunnen onderhandelen heb je leverage, druk, nodig. Daarom wordt er geprobeerd in de media de druk op te voeren. Daarom worden er ook acties georganiseerd. Hier en daar ludiek, en zelfs een landelijke dag waarop studenten in Den Haag konden komen luisteren naar wat prominente sprekers. Maar op demonstraties wachten we nog altijd. En dat terwijl we met het meest rechtse kabinet in de parlementaire geschiedenis van Nederland te maken hebben.

Laten we wat verder ingaan op de actiestrategie van de LSVB. Zij probeert groepen studenten die normaal niet actief of georganiseerd zijn hier en daar mee te laten doen, in ieder geval naar het Malieveld te laten komen. Maar de andere kant van de medaille is dat zij (en dit geldt ook voor andere bonden) de studenten die zelf wat actievers willen organiseren sterk probeert te controleren. We merkten dit ook op de 21e.

Ten eerste was er de ordedienst. Uit het draaiboek van de 400-personen tellende ordedienst blijkt duidelijk wat hun rol was. Onder het kopje “Hoe te handelen bij ongewenst gedrag” staan de volgende instructies. Mochten de demonstranten dit gedrag (“gedrag” wordt niet verder gespecificeerd) vertonen en er niet mee willen stoppen, vraag ze dan “de manifestatie te verlaten om zelf iets te organiseren: het is ons feestje” (mijn cursivering). Als dat niet lukt moet men de politie inschakelen. Ook staat er specifiek: “Bij een grote exodus van demonstranten naar het centrum van Den Haag is het onze taak ze tegen te houden.”

In de praktijk merkten we wat dit betekende. Aan het begin kregen de leden van de ordedienst foto’s te zien van activistische studenten die ze in de gaten moesten houden. Verder stonden bij het Ministerie van Onderwijs honderden demonstranten leuzen te scanderen. Vervolgens werd er achter hun rug (en vanaf de kant waarvan nog een hele aanstroom van studenten kwam) een cordon van de ordedienst neergezet, zodat zich geen studenten bij hen aan konden sluiten. Hierdoor werden ze op een gegeven moment haast omsingeld door agenten in burger aan de ene kant en ME aan de andere kant. Waarom liet de organisatie de keuze niet aan studenten zelf over?

Vervolgens distantieerden de LSVB en de ISO zich volledig van de ongeregeldheden na afloop van de manifestatie, zoals het heette. In de praktijk kwam dit echter neer op het volgende: de LSVB veroordeelde hiermee de 1500 studenten die in elkaar geslagen werden door de politie. De 1500 studenten die niet vonden dat hun woede voldoende was geuit door het in de kou urenlang stilstaan op een drassig Malieveld, luisterend naar politici, waaronder zelfs politici van de partijen die ons dit door de neus willen boren. Studenten die hun woede op een logische manier wilden uiten, door actief zelf een statement te maken; door te lopen naar de plekken waar deze plannen worden gemaakt en daar hun woede te uiten. Als je je hiervan distantieert, wil je een makke kudde studenten hebben. Een kudde die op komt draven naar het Malieveld wanneer jij dat wilt en braaf het goede pad terug naar het station neemt, zoals de leiding dat netjes heeft bepaald.

Als dat de lijn is die wordt doorgetrokken heeft de LSVB haar rol en nut in de studentenbeweging verloren. We zagen de 1500 studenten die de touwtjes in eigen handen namen. En dat is nog niet eens representatief, want de meeste studenten wisten niet eens dat er groepen waren die nog meer gingen doen.

Hoe nu verder?

Ik denk dat een deel van de reden voor de rol van de LSVB, de ISO en Kenniscrisis, de nadruk op het lobbyen is. Als je vooral daar je resultaten denkt te behalen, en je plan uitstippelt, en naar je afspraak met de minister en deftige politici moet, dan wil je niet dat er ongecontroleerde dingen gebeuren. Ik denk dat dit principieel fout is, maar ik wil vooral uitleggen waarom ik denk dat we strategisch een andere kant op moeten.

Want de achterliggende gedachte bij dit lobbymodel is dat we in een democratie leven, waarin politici simpelweg mensen zijn die hun ideeën proberen te verwezenlijken en die het recht hebben over ons leven te beslissen. De achterliggende gedachte is verder dat we met hun in overleg kunnen gaan, en moeten gaan, want zij zijn de rechtmatig gekozen regering.

Maar ik denk dat Zijlstra niet onze bondgenoot of medeburger is die toevallig een andere mening heeft — en in het verlengde daarvan geldt dat ook voor universiteitsbesturen, wat we vorige week bevestigd zagen door het nieuws dat verschillende universiteiten hebben gelobbyd om de volledige boete voor een extra studiejaar bij studenten te leggen.

Hoge functionarissen en politici als Zijlstra dienen andere belangen. Ze zijn onderdeel van een proces dat zich al decennia afspeelt onder de naam neoliberalisering. Dit betekent weinig anders dan het afbreken van de sociale kant van de staat. Minder staat = meer lasten voor burgers = minder lasten voor bedrijven en rijken = meer invloed bedrijfsleven.

We moeten dit verder in het kader zien van een besluitvorming die vaak helemaal niet democratisch is. Zo is in dit geval de meerderheid van de bevolking tegen de bezuinigingsplannen op onderwijs. 83% was voor het blijven bestaan van de basisbeurs, bleek uit een peiling afgelopen mei van Maurice de Hond in opdracht van de SP. Deze cijfers zijn in nieuwe peilingen omlaag gegaan — niet verrassend na de maandenlange propagandacampagnes tegen studenten. Maar dit geeft wel het sentiment in de samenleving weer. Sterker nog, een meerderheid geeft aan voorstander te zijn van andere maatregelen die geld opleveren. Zo was 55% voor een hogere miljonairsbelasting: namelijk 65% belasting voor iedereen die meer verdient dan de minister-president. 70% was tegen het kopen van JSF-straaljagers, dat bespaart ook veel geld. 81% wilde dat de banken gaan bijdragen aan de kosten van de financieel-economische crisis. 70% is tegen de nieuwe missie in Afghanistan.

We moeten aansluiten bij dat sentiment in de samenleving. Zoals een bekende Amerikaanse professor, Noam Chomsky, in de jaren ’70 over de studentenbeweging schreef: “Part of the style of the student movement is to focus great attention on immediate concerns that are close at hand — what do you do tomorrow, how do you relate to the people near you, and so on. This is nice in some ways (…) but it can be politically quite destructive, I think, if it becomes the general framework within which the movement develops. Any serious movement for social change will have to involve many different strata of the population, people who certainly see their needs and goals quite differently, including many groups that are in no position even to articulate their goals and needs (…) I think that these may prove to be related and compatible goals but of course that has to be shown.”

Ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat dit zo is. Om de overheid te verslaan moeten we de handen ineen proberen te slaan met andere groepen die getroffen worden. Een overheid die zo vastberaden is tegen dit soort sentimenten in de samenleving in te gaan, gaat niet in onderhandelingen deze maatregelen van tafel vegen. Zij moet hiertoe gedwongen worden. Ze moet geen andere keus meer hebben. We moeten blij zijn met alle acties die worden georganiseerd, en elkaar niet in de weg zitten. We moeten de acties doorzetten en intensiveren. We moeten bestuursgebouwen bezetten, wegen blokkeren, steden platleggen. Niet één keer, maar aanhoudend. In de jaren ’90 legden de Nederlandse studenten het spoor in Utrecht plat. In Italië blokkeerden ze maanden geleden hele steden. In Engeland zijn ze het hoofdkantoor van de barbaarse Tory Party binnengestormd. En verder kunnen we over het creëren van een beschaafdere wereld nu heel wat leren van de Arabische beschaving.

Ik wil afsluiten met nog een referentie naar Noam Chomsky. In zijn introductie op zijn eerste politieke boek, American Power and the New Mandarins (1969), schreef Chomsky iets over de beweging tegen de oorlog dat ook voor ons relevant is. Het komt erop neer dat we realistisch genoeg moeten zijn om aan de ene kant te beseffen dat zij die alleen op pragmatische gronden tegen de bezuinigingen zijn, of omdat het hun nu raakt, op een bepaald moment weg zullen vallen, bijvoorbeeld als de kabinetsplannen erdoor zijn. Aan de andere kant moeten de radicalere studenten ook beseffen in wat voor klimaat we leven.

Om Chomsky te citeren: “the cry for ‘revolution,’ at a time when not even the germs of new institutions exist, let alone the moral and political consciousness that could lead to a basic modification of social life” is “no less insidious” (verradelijk).

We moeten een radicale studentenbeweging opbouwen, maar we moeten geen oogkleppen op hebben. Als we niet uitkijken zullen vele studenten wegvallen door hun gebrek aan overtuiging dat demonstreren iets helpt. Het is onze taak netwerken te bouwen, mensen te overtuigen van het nut van acties, en zodoende een studentenbeweging op te bouwen die werkelijk iets kan veranderen. Voor toekomstige generaties studenten, maar ook voor de rest van de samenleving.

1,082 thoughts on “Studentenbeweging van de studenten zelf

 1. Pingback: Tweets that mention Studentenbeweging van de studenten zelf -- Kritische Studenten Utrecht -- Topsy.com

 2. Na het lezen van dit artikel vraag ik me oprecht af of de auteur enig zicht heeft op de resultaten van lobbygesprekken. Ook vraag ik mij af of de auteur zich beseft waar veel van de clubjes “die een echte oppositiebeweging vormen” hun wortels hebben liggen.

  Het zou erg fijn zijn om de volgende keer een artikel te lezen waarin dit besef er wel is.

  • @ Lisa:

   Kun je a.u.b. jouw inzichten delen over de resultaten van recente lobby-gesprekken.

 3. Zeer sterk artikel, heerlijke quote ook weer van Chomsky. Het is een tijd van sociale afbouw waarin zich nieuwe instituties zullen vormen na de metafosische winterperiode in de gecshiedenis. We zouden de instelling moeten hebben om meer actief te zijn tegen de afbouw die de neo liberale stroming veroorzaakt. Trots kun je slechts zijn op jezelf als je je niet mee laat slepen in deze ongure modderstroom.

  ‘Oscar Spengler’

  “This is our purpose: to make as meaningful as possible this life that has been bestowed upon us; to live in such a way that we may be proud of ourselves; to act in such a way that some part of us lives on”.

 4. Beste kameraden,

  Ik ben helemaal akkoord met de volgende formulering: “Any serious movement for social change will have to involve many different strata of the population, people who certainly see their needs and goals quite differently, including many groups that are in no position even to articulate their goals and needs (…) I think that these may prove to be related and compatible goals but of course that has to be shown.(….)Ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat dit zo is. (…)Om de overheid te verslaan moeten we de handen ineen proberen te slaan met andere groepen die getroffen worden.(…)Voor toekomstige generaties studenten, maar ook voor de rest van de samenleving.
  Maar het is belangrijk hier conclusies uit te trekken. Morgen, op 17 februari, komen er duizenden mensen uit andere groepen (strata) bij elkaar op het Malieveld in Den Haag. Zij worden, net als de studenten/ \scholieren, geconfronteerd met dezelfde staatsmaatregelen en komen bij elkaar om daartegen te protesteren. Ze zullen misschien niet zo ‘radikaal’ zijn, maar toch is het belangrijk om daar aanwezig te zijn en onze solidariteit met hen te betuigen. Het is belangrijk te laten zien dat de strijd van de studenten/scholieren en die van de andere strata één en dezelfde strijd is. Eén klasse, één strijd.

  Internationalisme/Wereldrevolutie

 5. Interessant stuk! Ik heb er echter vrij veel mening over, en ben slecht in stukken kort houden… de lezer is gewaarschuwd!

  Eerst een beetje in de marge, er wordt gesteld: “op demonstraties wachten we nog altijd”. Is dat echt zo? Ik heb het onderscheid manifestatie/demonstratie altijd relatief onzinnig gevonden. Als er 20.000 mensen in Den Haag staan omdat ze het onderwijsbeleid kut vinden, maakt het dan wat uit of ze op het malieveld staan of een rondje door de stad lopen? Wat je in beide gevallen laat zien is namelijk hezelfde: heel veel mensen vinden dit beleid beroerd en nemen de moeite er een dag voor naar Den Haag te reizen. (Mijn woordenboek steunt me er trouwens in dat een demonstratie een “tocht of bijeenkomst is”.) Maar goed, dit terzijde.

  Het artikel behandelt de verschillende strategieën die de LSVb hanteert. Er wordt gesteld: de actiestrategie staat ten dienste van de lobby- en mediastrategie. Maar: hoe komt de schrijver van het artikel daarbij? Volgens mij handelt (en handelde) de LSVb altijd vanuit de gedachte: we passen de strategie toe waarvan we denken dat hij het meeste kans van slagen heeft. Het doel is altijd het tegenhouden van slecht beleid of (proactief) het invoeren van nieuw goed beleid. Soms ligt daarbij de nadruk op lobby, soms op actie, soms op de media, maar deze zaken zijn nooit een doel op zich.

  Misschien is het goed om in het achterhoofd te houden: de LSVb heeft vijf bestuursleden die meer dan 60 uur per week bezig zijn, met name met onderwijs en onderwijsbeleid. Zij worden ondersteund door een hoop medewerkers, tientallen vrijwilligers, betrokken oudbestuurders en hun lokale lidbonden. Er wordt op het kantoor van de LSVb heel goed en heel veel nagedacht; er is een grote feitelijke kennis, maar ook een groot politiek bewustzijn en kennis van welke partijen (in de regel) ontvankelijk zijn voor welke argumenten. Een LSVb weet (wederom in de regel) heel goed voor welke strategieën een bewindspersoon of parlementariër vatbaar is (en of persoon in kwestie überhaupt ergens vatbaar voor is).

  Maar laten we, net als in het artikel, wat verder ingaan op de actiestrategie van de LSVb. Zoals terecht gesteld wordt, hebben de organisatoren van de 21e geprobeerd een zo breed mogelijke groep aan te spreken en zo veel mogelijk studenten naar het Malieveld te laten komen. Op de 21e probeerde de LSVb (en de andere organisatoren) inderdaad zelf de regie te houden van de actie: maar betekent dit dus, zoals in het artikel gesteld wordt, dat de studenten ‘studenten die wat actievers wilden’ probeerde te controleren? Ik denk het niet.

  De LSVb heeft de manifestatie georganiseerd, samen met het ISO en de LKvV. Vooraf was al duidelijk dat het een niet radicale, misschien zelfs wat gezapige bijeenkomst zou worden met als doel zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen te slap was, maar dit is de strategie waarvoor gekozen is: met het oog op de Provinciale Staten verkiezingen zoveel mogelijk mensen mobiliseren. Wat je daar ook van vindt: de 3 partijen hebben dat verdomde effectief gedaan, met de grootste studentendemonstratie in bijna twintig jaar, waarvoor ze een groot compliment verdienen. Echter: de meerderheid van de aanwezige studenten is nooit eerder bij een dergelijke activiteit betrokken geweest, en vele studenten hebben ook niets met radicalere vormen van actievormen. Zij weten niet, kunnen niet weten, dat als je na een demonstratie nog met vuurwerk naar de ME gaat staan gooien bij een ministerie of het binnenhof (of je daar bij gaat staan kijken) je waarschijnlijk een knuppel in je nek krijgt.

  In dat kader vindt ik het eigenlijk wat onbeschoft dat andere clubs, op de dag van de 21e zelf, in Den Haag, andere activiteiten georganiseerd hebben. Dat je de opzet van de manifestatie slap vindt, prima. Dat je liever radicaler actie wil voeren, moet je zelf weten, ik kan me er wat bij voorstellen. Dat je bereid bent om als martelaar voor het hoger onderwijs een tijd in de cel te zitten of een ME-knuppel te koppen, nice. Maar, en dit is een hele belangrijke maar, ik vind ten principale dat je zoiets dan zelf moet doen, daar zelf de volle verantwoordelijkheid voor dient te dragen en je daar geen anderen bij in gevaar mag brengen!

  Ik heb grote moeite dat, onder de vlag van een groter protest waar men zelf blijkbaar niets mee had, groepen besloten hebben om radicale acties te gaan voeren, waarbij de meerderheid van de bij de 21e aanwezige studenten niet weet dat de kans dat het afloopt met een ME-charge groot is. Als je ballen hebt organiseer je zelf je eigen actie, op een andere dag op een andere locatie. Als iedereen die op komt dagen weet dat er consequenties aan zo’n actie kunnen zitten. En laten we wel wezen: iedereen die iets afweet van actievoeren weet ook donders goed dat je niet op de dag van een grote studentendemo werkelijk iets gedaan krijgt bij het ministerie van OCW.

  En de LSVb weet ook donders goed dat zo’n ‘spontane’ actie naar het binnenhof of ministerie waarschijnlijk uitloopt op geweld. Dan heb je als organisatie de plicht om de mensen, die naar jou activiteit zijn gekomen, te beschermen. Ik heb dan ook weinig moeite met het optreden van de ordedienst bij het station. De organisatoren van de 21e hebben hier hun verantwoordelijkheid genomen en gekozen voor de veiligheid van hun demonstranten. De organisatoren van de kleine opstootjes hebben andermans actie proberen te kapen voor eigen doeleinde en andere studenten in gevaar gebracht. Nogmaals, als je zo’n actie wil: doe het dan zelf! In plaats van mee te liften op het succes van anderen, en vervolgens tegen die anderen te gaan zeuren dat ze je niet genoeg ondersteund hebben!

  Ik weet niet welke clubs verantwoordelijk zijn voor de optocht naar OCW en het Binnenhof, maar aangezien dit stuk toch over strategie gaat: vraag je ajb eens af in hoeverre je acties bijdragen aan het doel dat we allemaal proberen te bereiken? Als de landelijke studentenorganisaties na lang wikken en wegen besloten hebben dat het effectiefst is om te laten zien dat er breed verzet is tegen de plannen, tegen een achtergrond van verkiezingen, hoe slim is het dan om op eigen houtje iets radicaals te doen? Hoe zeker ben je van je zaak dat dit iets positiefs bijdraagt? Hetzelfde geld m.i. voor recente bezettingen in Utrecht in Amsterdam, aan instellingen die de studenten nota bene steunden! (En ik heb in ieder geval nog geen enkel bewijs gezien dat het deze instellingen waren die stiekem hebben gelobbyt om meer geld op studenten te bezuinigen).

  Het tweede deel, ‘hoe nu verder’, laat volgens mij zien waar de schoen wringt. Volgens de schrijver is het niet de strijd tegen de langstudeerderboete, de bezuinigingen op de hogescholen en universiteiten en het afschaffen van de masterstufi; neen, het is de strijd tegen de neoliberalisering!

  Wat ik zelf ook van het neoliberalisme mag vinden (ik zal een tipje van de sluier oplichten: ik vind het geen groot feest), het gelijkstellen van de strijd hiertegen met de strijd voor goed onderwijs en tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs, betekent de dood voor de studentenbeweging. Om het bot te zeggen: de geschiedenis heeft in Nederland al twee keer het ongelijk van de door de schrijver aangehaalde Chomsky bewezen. In de jaren zestig werd de studentenbeweging groot middels de Studenten Vak Beweging (SVB). Deze werd groot en machtig door zicht te focussen op praktische, voor alle studenten tastbare zaken als kamernood, prestatiedwang en het gebrek aan medezeggenschap. Toen de SVB in latere jaren radicaliseerde, onder invloed van de Kritische Universiteit-stroming steeds Marxistischer werd en zich bezig ging houden met politiek, economie en de wereldproblematiek in socialistisch perspectief, viel ze snel uiteen (1970), onder andere in de vrouwenbeweging. In de jaren zeventig werd toen het Landelijk Overleg Grondraden (LOG) opgericht. Het verhaal is hetzelfde: na een aantal succesvolle jaren radicaliseerde de organisatie eind jaren zeventig, viel uiteen in de antikernwapenbeweging, kraakbeweging en (wederom) de vrouwenbeweging. Tot zover een stukje geschiedenis.

  Dus neen: een studentenbeweging die zich in gaat zetten voor andere zaken dan de (pragmatische) zaken die haar aangaan marginaliseert zichzelf, vervreemd zich van studenten die wél goed en betaalbaar onderwijs belangrijk vinden, maar verder niet politiek geïnteresseerd zijn of zich niet kunnen vinden in een anti-neoliberale stroming. Als de LSVb, of het ISO, in zo’n valkuil zouden trappen brengen ze hun eigen bestaan in gevaar, en vervreemden ze een grote groep studenten van zich.

  Tot slot: ik vind het heel mooi dat er overal kritische studenten opstaan! Maar, naar mijn bescheiden mening begint het ‘kritisch zijn’ bij het hebben van zelfkritiek. Het zou ieder sieren wanneer hij/zij zich af zou vragen bij iedere actie: brengt wat ik nu doe mijn doel dichterbij? Ben ik nu een deel van de oplossing? Of misschien toch een deel van het probleem? Bij twijfel kan het m.i. geen kwaad om even naar een landelijke studentenclub in Utrecht te bellen, om dat ff te checken… voor je het weet loop je namelijk een strategie in de weg die het dit kabinet heel moelijk had kunnen maken.

  • @ bla: Allereerst mis ik in je hele stuk solidariteit voor de strijd van de studenten, ondanks meningsverschillen voor de beste strategie. En ik zie geen afwijzing voor de zeer agressieve en repressieve houding van justitie (mede mogelijk gemaakt door de ordedienst).
   Voor mijn gevoel bagatelliseer je het extreem agressieve optreden van de politie, waaronder de ME en de ‘stillen’. Naar mijn mening had de ordedienst als een buffer kunnen figureren tussen demonstranten en politie, i.p.v. opsporingstaken van de politie over te nemen en kant te kiezen bij de spontaan ontstane demonstraties.

   Niemand kan van tevoren weten wat voor effect een bepaalde strategie voor protest kan hebben, zelfs de LSVb niet in al haar wijsheid.
   De acties na de manifestatie ontstonden inderdaad spontaan (zoek spontaan op in je woordenboek) en het waren dezelfde demonstranten die eerst op het Malieveld stonden en daarna besloten om door te demonstreren.

   Inderdaad het is logisch om te verwachten dat de ME een charge uitvoert op vreedzame demonstranten, juist wanneer er met eieren en vuurwerk gegooid wordt naar zwaar bepantserde voertuigen en bewapende ME. Vraag me ook af wat de rol van de provocerende ‘stillen’ eigenlijk was, ach waarschijnlijk stonden ze er voor onze veiligheid.

   Had de ME ook moeten chargeren toen er studenten voorwerpen gooiden naar Zijlstra tijdens de manifestatie? Volgens jouw logica wel.

   Vuurwerk en eieren waren ook de reden dat politie en ME zo massaal aanwezig waren en dat er een helikopter constant overvloog boven de manifestatie en dat de ‘stillen’ tussen de demonstranten heen liepen te provoceren.

   Het was ook gerechtvaardigd om in te slaan op demonstranten die geen kant op konden, die op de grond lagen en die tijdens het weglopen ook klappen ontvingen in hun ruggen. En niet te vergeten charges met paarden; logisch toch, als er een groep irritante studenten staan te demonstreren moet je ze overrijden en wegjagen met paarden, dat konden ze toch van tevoren weten!

   Je hebt het vaak over clubjes die naar jou mening de demonstratie probeerden te kapen voor hun eigen doeleinden. Hoe zit het met de clubjes zoals de PvdA, SP, GroenLinks, CDA en zelfs VVD, you get my point?

   Is het zo dat dissidenten (radicale) groepen en individuen zich vooral stil moeten houden en zoveel mogelijk geweerd moeten worden? Is het daarom dat de ordedienst moest letten op dit soort ‘types’.

   Dus politieke neutraliteit wordt geeist wanneer men afwijkt van de mainstream, maar daarbinnen mag de rest van politiek Nederland wel meeliften met het succes en van links naar rechts hun propaganda ten uitvoering brengen op het podium.

   Je geschiedenisles is aardig, maar ook eens gedacht dat er steeds nieuwe besturen komen in studentenorganisaties, die wellicht gewoon andere gedachten hebben en daarom anders te werk gaan.

   Als je tijd hebt, kom dan eens naar een van de open bijeenkomsten of debatten om je kritische geluid te laten horen.

  • Goede verwoording met een puntige en gedegen analyse van de situatie, welke ik met u deel.

 6. “Tot slot: ik vind het heel mooi dat er overal kritische studenten opstaan! Maar, naar mijn bescheiden mening begint het ‘kritisch zijn’ bij het hebben van zelfkritiek. Het zou ieder sieren wanneer hij/zij zich af zou vragen bij iedere actie: brengt wat ik nu doe mijn doel dichterbij? Ben ik nu een deel van de oplossing? Of misschien toch een deel van het probleem?”

  Het is grappig dat je dit aanhaalt want dat is exact hetgeen wat ik de afgelopen maanden heb gezegd. Ik kan nergens een dergelijke analyse vinden vanuit LSvB of KennisKrisis. Nergens vind ik een heldere analyse met axioma’s, de huidige situatie, een doelstelling en hoe de individuele acties bijdragen aan het bereiken van dit doel. Misschien dat deze intern wel bestaat, maar deze wordt in ieder geval niet in een dergelijke vorm naar buiten toe gecommuniceerd. Het kan best zijn dat KennisKrisis allerlei wilde plannen op de achtergrond heeft, maar wanneer een gemiddelde demonstrant op de 21ste gevraagd werd waarom hij of zij daar nu precies stond was het algemene antwoord toch vooral ‘om onze mening te uiten’, te laten zien dat zij het niet met de maatregelen eens waren. Je moet wel ernstig naief zijn om te denken dat het kabinet niet op de hoogte is dat grote delen van de maatschappij hierdoor benadeeld worden, is het niet direct dan wel indirect. Is het dan ook niet logisch dat het kabinet ook weet dat hier mensen tegen zijn? Wat is het nut van je mening uiten als de andere partij deze al weet? lijkt me verspilde moeite.

  Dat het oog van KennisKrisis vooral viel op de aankomende verkiezingen lijkt me geen geheim gezien de manifestatie na een gevatte speech van Proparia Cures vooral ontsproot in een verkapte verkiezingsstrijd. Of gokken op de aankomende verkiezingen voor de beïnvloeding van het proces een goede keuze is, is een redelijk fundamentele probleemstelling met het oog op het fatsoenlijk functioneren van de parlementaire politiek, maar dat is een discussie waar we waarschijnlijk nog 6000 pagina’s voor nodig hebben, dus excuseer me dat ik daar niet verder op in ga. Wel wil ik nog zeggen dat de ruim 1000 studenten die uiteindelijk naar OCW en het binnehof trokken echt niet allemaal radicale stenengooiers waren en dat dus wel degelijk een signaal afgeeft naar het vertrouwen in de parlementaire politiek in een dergelijke situatie.

  “Het artikel behandelt de verschillende strategieën die de LSVb hanteert. Er wordt gesteld: de actiestrategie staat ten dienste van de lobby- en mediastrategie. … Een LSVb weet (wederom in de regel) heel goed voor welke strategieën een bewindspersoon of parlementariër vatbaar is (en of persoon in kwestie überhaupt ergens vatbaar voor is).”

  Allereerst is het handig om te vermelden dat er maar weinig mensen twijfelen aan de intenties van de mensen achter LSvB. Ik geloof best dat zij ook graag deze bezuinigingen willen voorkomen. Dat is dan ook niet zozeer het probleem. Het punt is dat er niet kritisch naar het gehele stelsel gekeken wordt. De mogelijkheden worden inderdaad tegen elkaar afgewogen, maar dit is wel een redelijk beperkte set van mogelijkheden binnen een bepaald framework. Het probleem is niet zozeer dat de LSvB niet nadenkt over hun acties, als wel dat ze vooral in het paradigma van lobbyen en polderen blijven hangen. Hun acties zijn gebaseerd op het beïnvloeden van politici op een vooral verbale intellectuele manier en dat is nu wel precies het probleem. Het kabinet heeft zat keuzes om ergens anders geld vandaan te trekken terwijl deze door het meest rechtse kabinet ooit niet overwogen lijken te worden. Er is een groot geluid geweest vanuit de studenten zelf en ook mondjesmaat vanuit de Universiteiten en andere onderwijsinstellingen (al was het vooral om hun eigen hachje te redden) dus het zou duidelijk moeten zijn dat de des betreffende sector het in ieder geval geen goed idee vind. Wat nog erger is, is dat de LSvB niet alleen slechts een verbale manier van beïnvloeding wil hanteren, het wil de sfeer naar het kabinet toe ook nog eens vrolijk houden. Het verpesten van de interne sfeer lijkt me nergens voor nodig, maar was het nou echt nodig om weer DJ Jordy en zijn partynummertjes uit te nodigen? Kan je een ‘protest’ nog serieus nemen wanneer de organisatie een verkapt feestje probeert te geven? (zie draaiboek voor letterlijk het woord ‘ons feestje’)

  Praten blijkt niet te werken en met een goede reden. Het is helaas de keiharde waarheid dat je voor onderhandelingen altijd nog leverage nodig hebt. Wat hebben de studenten voor leverage in deze structuur? Gaat iedereen opeens radicaal niet meer naar college? Gaan mensen opeens nog harder hun mening uiten? o_O waar wordt de politiek echt geforceerd naar ons te luisteren en zijn we niet slechts smeekbedes aan het uitroepen?

  Ons probleem is niet zozeer met de mensen achter LSvB als wel de structuur zelf. Het is een belangenorganisatie die optreed uit naam van de studenten in plaats van bestaat uit de studenten zelf (let wel dat ik niet zeg dat dit compleet nutteloos is op dit moment). Uiteindelijk worden de materiële omstandigheden van de individuele studenten en andere betrokken burgers benadeeld en deze mensen moeten zelf hun kritische mening hierover vormen en kijken wat er aan gedaan moet worden. Politiek is geen zaak die je af kunt schuiven naar een gespecialiseerd groepje die op ondoorzichtige wijze een strategie bepaalt en vervolgens slechts een beroep doet op de studenten om de moeite te nemen naar Den Haag te komen. Dat was ook zeer duidelijk op de manifestatie zelf, al was het alleen al door het concept van een manifestatie, je staat 3 uur lang op een grasveld met nog 20 duizend mensen te luisteren naar politici. Op deze manier wordt je toeschouwer in een strijd die eigenlijk de jouwe is, je wordt als speler door de belangenorganisaties en de parlementaire politiek tot publiek gedegradeerd.

  Het klopt dat KennisCrisis uiteindelijk geforceerd was om bepaalde keuzes te maken, zich te distantieren van de mensen op het binnehof en bij het OCW. Maar deze situatie hebben ze zelf gecreëerd door de manier waarop ze het protest georganiseerd hebben, iets waar niemand ze toe gedwongen heeft. Ze hebben zelf besloten een zo groot mogelijk protest te houden met een hip podium, DJ, soundsystem, politici en zoveel mogelijk mensen, hetzij zonder daadwerkelijke mening. Ze hebben zelf besloten het zo politiek neutraal te houden terwijl dit een kwestie is die onmogelijk losgekoppeld kan worden van politiek. Het is nu eenmaal zo dat in de maatschappij en ook onder de studenten zelf groepen zijn wiens belangen door deze bezuinigingen op de lange termijn worden behartigd, wat uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat je welliswaar een grote opkomst hebt maar dat ook onttrokken is van ieder daadkrachtig karakter. Je kan van mening zijn dat de bezuinigingen op het onderwijs compleet op zichzelf staan en hierbij ‘neo-liberalisme’ of tenminste de bezuinigingen op andere publieke sectoren hier volledig los van staan, maar daar zou ik dan graag eens een uitgebreidere analyse over zien. Ik vind het nogal voorbarig om aan te nemen dat de andere bezuiniginen welliswaar ook ‘bezuinigingen’ zijn, maar absoluut niet de zelfde oorsprong hebben en daarom solidariteit met andere benadeelde sectoren niet in een mutueel voordeel kan resulteren.

  Wat betreft het zogenaamd ‘misbruiken’ van de manifestatie door radicale groeperingen kan ik niet heel veel zeggen. Ik ben van mening dat de dag van protest en de mensen die er op af kwamen geen ‘eigendom’ waren van KennisCrisis, vooral ook omdat veel aanwezige mensen niet per se het spaarzame gedachtegoed van KennisCrisis deelde behalve ‘WE ZIJN TEGEN T_T’. Hun non-cooperatieve houding tegenover groepen die niet hun reformistische polder-karakter delen is waarschijnlijk meer een reden waarom sommige mensen de actie ervaarde als het kapen van een demonstratie.

 7. @Abdul Ghaffar Khan en Kritische student,

  Ik herhaal mijn bovenstaande vraag ook maar voor jullie. Erg makkelijk hoor, al die kritiek terwijl jullie geen flauw benul hebben wat er echt gebeurt en wat er wel bereikt is door gesprekken.

  Ook de stelling dat de LSVb het ‘doel’, gesteund door stellingen en axioma’s actief naar buiten moet brengen is al helemaal een lachertje. Dan snap je echt niet hoe het werkt. De LSVb is een club die pretendeert enkel voor studenten op te komen. Prima als je vindt dat dit te mager is, maar organiseer dan je eigen protest en ga daar heel hard boe roepen tegen alles wat je tegenstaat.

  • Het is inderdaad vrij makkelijk kritiek te hebben zonder alle informatie wanneer deze niet zomaar beschikbaar is.

   Het is overigens nog veel makkelijker om in plaats van je beredenering uit te schrijven zodat mensen zich kunnen informeren en een fatsoenlijk onderbouwde mening te vormen, ze slechts ervan te beschuldigen dat “ze het niet snappen” en hun mening af te doen als ongeinformeerd gebrabbel.

  • @ Lisa: Kun je a.u.b. verhelderen wat er wel ‘echt’ gebeurd en bereikt is door gesprekken.

   Ik denk dat je mijn stuk verkeerd begrepen hebt of misschien niet eens gelezen? Welke kritiek is erg makkelijk?

   Ik reageer op ‘bla’ en ik ben kritisch tegenover het geweld en tegenover bepaalde beslissingen die de organisaties van de Manifestatie hadden genomen.

   Ter informatie; ik heb ook contact gehad met de LSVb en hen gecomplimenteerd voor hun goede en moeilijke werk, maar ook kritisch aangesproken over hun houding tegenover zelf-organiserende studenten op die dag.

   Ik woon veel debatten en lezingen bij over de onderwijsbezuinigingen en probeer daarnaast ook informatie erover te lezen, zoals de stukken op deze site.

   Ik zou dan ook graag willen weten waar jij je informatie vandaan haalt, die ik tot nog toe nergens ben tegengekomen.

   Uit nieuwsgierigheid: zit je zelf in het bestuur van de LSVb?

 8. Ik snap niet waarom dit lachwekkend is? Wat maakt het in godsnaam uit dat de LSvB enkel pretendeert voor studenten op te komen voor het niet naar buiten brengen van dergelijke informatie? Is de strategie van de LSvB zo ontzettend heftig dat het wel geheim moet blijven oid? :”)

  “Erg makkelijk hoor, al die kritiek terwijl jullie geen flauw benul hebben wat er echt gebeurt en wat er wel bereikt is door gesprekken.”

  Nee, dat is nu exact het probleem… Daarnaast zet ik daar ook mijn vraagtekens bij gezien de financiele situatie voor studenten en het onderwijs er niet op vooruit is gegaan het afgelopen decennia =\ Let wel dat niemand zegt dat de LSvB niets gedaan krijgt, maar goed ik ga dat niet weer helemaal herhalen als het hier boven gewoon staat.

  Je mag best een andere mening hebben, maar ga vervolgens niet huilen dat de andere partij onwetend is en vervolgens alle geopperde vragen passeren…

 9. Hoe moeilijk is het om even in Utrecht het kantoor binnen te stappen en te gaan praten met de bestuurders, of simpelweg even te bellen en je te verdiepen in wat de LSVb doet? Maar doe dat vooral niet, want dan kun je blijven roepen dat ‘ze’ jou niet informeren. Onwetendheid is geen enkel probleem; maar onderneem vooral zelf stappen om beter geinformeerd te worden.

  En hoe moeilijk is het om zelf een grote demonstratie te organiseren als je van mening bent dat de LSVb het niet goed doet? Maar nee hoor, ook in dit geval in iets roepen vele malen makkelijker dan zelf de handen uit de mouwen schudden en nog veel meer studenten de straat op te krijgen.

  • @ Lisa:

   Totaal misplaatst, juist deze site en de studenten hierachter zijn een voorbeeld van zelf-organiserende en actieve studenten.

   Waarom veronderstel je dat men niet contact heeft gehad met de LSVb of niet goed op de hoogte is van de situatie?

   Check alleen al de stukken op deze website over de onderwijsbezuinigingen en visies voor beter onderwijs.

   Na de manifestatie was er ook een debat georganiseerd door de KSU, waarbij ook de voorzitter van de LSVb aanwezig was.

   Dus je advies om ‘zelf stappen te ondernemen om geïnformeerd te raken’, zou ik in dit geval jou willen adviseren.

 10. Dus je mag pas kritiek hebben op de LSvB als je persoonlijk bent gaan praten met de bestuurders? Dat lijkt me een vrij onhandige eis als er ~20k mensen zijn die potentieel een reactie willen hebben.

 11. Misschien begrijp ik het woord ‘kritisch’ niet helemaal, maar is het raar dat een auteur weet waarover hij schrijft?
  Overigens zijn er vele manieren om contact of meer informatie te krijgen hoor. Bellen en langsgaan leken me het meest voor de hand liggend.

  • @ Lisa:

   “Misschien begrijp ik het woord ‘kritisch’ niet helemaal, maar is het raar dat een auteur weet waarover hij schrijft?”

   Nogmaals hoe weet je of de auteur niet geïnformeerd is? Er was dus een debat georganiseerd waar ook deze auteur bij was en ook de voorzitter van de LSVb.

 12. Ok, even opgesplitst voor de overzichtelijkheid

  @Abdul Ghaffar Khan:

  “Voor mijn gevoel bagatelliseer je het extreem agressieve optreden van de politie” – Neen, ik bagetaliseer het politieoptrede helemaal niet. Voor mijn verhaal is het niet zo relevant hoe erg het was, hoe excessief of onnodig. Op een gegeven moment was er ‘gedoe’ en heeft de organisatie van de demo besloten de rest van de demonstranten van die plekken weg te houden. Terechte keuze en hun verantwoordelijkheid. Daarmee praat ik geen enkele schuimbekkende ME-er goed, die met een rood waas voor de ogen op willekeurige mensen in heeft staan beuken.

  “ik mis in je hele stuk solidariteit voor de strijd van de studenten” – Hoezo? Omdat ik vind dat een massale studentendemonstratie een goed idee is? En ik de wijsheid van radicalere protesten gedurende die dag zelf in twijfel trek? Als de studenten me niets konden schelen, was ik er niet bij geweest de 21e en dan deed ik niet de moeite hier lappen tekst neer te plempen.

  “De acties na de manifestatie ontstonden inderdaad spontaan” – alsjeblieft zeg, doe me een lol. De avond van tevoren wist ik al dat er mensen naar OCW en het Binnenhof wilden gaan. Was ook via social media bekend gemaakt. Op de dag zelf waren er flyers aanwezig… die waren ook ‘spontaan’ gedrukt? Op het Malieveld? Tuurlijk zullen er studenten zijn geweest die zich spontaan bij de protesten aansloten… maar ik heb aan genoeg spontane acties meegedaan om te weten dat het ‘spontane’ in spontane acties een andere betekenis heeft dan die je in het woordenboek aantreft.

  “Had de ME ook moeten chargeren toen er studenten voorwerpen gooiden naar Zijlstra tijdens de manifestatie? Volgens jouw logica wel.” Zou je me ajb geen woorden in de mond willen leggen? Wat ik in mijn stuk zeg is dat mensen die bekend zijn met actievoeren weten dat als je bij zo’n protest staat waarschijnlijk een knuppel krijgt, en dat mensen die normaal geen actie voeren dat niet kunnen weten en dat het dus heel goed van de organisatie is om nietsvermoedende gelegenheidsactievoerders hiertegen te beschermen.

  “Hoe zit het met de clubjes zoals de PvdA, SP, GroenLinks, CDA en zelfs VVD, you get my point?” Eh… misschien had je het niet door, maar die mensen op het podium waren uitgenodigd. Wat je daar ook van moge vinden.

  “Is het zo dat dissidenten (radicale) groepen en individuen zich vooral stil moeten houden en zoveel mogelijk geweerd moeten worden?” Neen. Iedereen was van harte welkom voor een protestbijeenkomst, een gezapige, politiek getinte protestbijeenkomst waarbij geluisterd werd naar politici (maar ook studenten, docenten, instellingsbestuurders en anderen uit het onderwijs). Als je dat niets vindt: blijf dan thuis! Als je vindt dat er harder actie gevoerd moet worden en dat het ministerie moet worden bezet: ga los! Maar doet dat dan zelf, onder eigen vlag, op een andere dag, in plaats van het protest van een ander daarvoor te gebruiken!

  “Je geschiedenisles is aardig, maar ook eens gedacht dat er steeds nieuwe besturen komen in studentenorganisaties, die wellicht gewoon andere gedachten hebben en daarom anders te werk gaan.” Eh, ja, en het is ook heel goed dat er nieuwe besturen komen en die mogen ook prima andere keuzes maken! Maar ik geef graag mee dat als een studentenorganisatie een keus maakt voor een radicale koers, ze gedoemd is tot een bestaan in de marge. Daarom hoop ik dat een LSVb (en een ISO) niet een dergelijke keuze zullen maken, maar de belangen van de massa studenten zullen blijven behartigen. En ik zou graag zien dat dit in harmonieuze samenwerking gaat met andere groepen die ook strijden tegen slecht onderwijsbeleid, vanuit een ander (bijv antineoliberaal) perspectief. Als je al iets wil organiseren tijdens het een protest van een andere organisatie, dan vind ik het niet meer dan 1) beleefdheid en 2) gezond verstand om ff bij die organisatie te checken of wat je wil op prijs gesteld wordt en of het daadwerkelijk iets toevoegt.

  • @ bla: Om het niet te lang te maken heb ik maar een klein deel van je comments gekopieerd en geprobeerd in grote lijnen op je te reageren.

   “Dat je bereid bent om als martelaar voor het hoger onderwijs een tijd in de cel te zitten of een ME-knuppel te koppen, nice. Maar, en dit is een hele belangrijke maar, ik vind ten principale dat je zoiets dan zelf moet doen, daar zelf de volle verantwoordelijkheid voor dient te dragen en je daar geen anderen bij in gevaar mag brengen!” (bla)

   – Geweld:
   De verantwoordelijkheid van het geweld ligt bij de geweldplegers en de autoriteiten met een geweldsmonopoly, zij moeten verantwoorden waarom zij excessief geweld gebruiken tegenover geweldloze, ongewapende burgers die gebruik maakten van hun demonstratierecht.
   De geweldsplegers waren op die dag de ME, de politie, de ‘stillen’ en bovenal de ‘Haagse Driehoek’ die het geweld geautoriseerd had.

   Wat jij doet is deze verantwoordelijkheid omdraaien, namelijk (parafrase): ‘Je had kunnen weten dat de ME je zou klappen, dus ga niet vreedzaam demonstreren waar het niet mag’.

   Het argument dat bepaalde groepen studenten of ‘activisten’ anderen hebben gelokt in hun martelaarsstrijd en dat de ordedienst daarom deze groepen isoleerde is nergens op gebaseerd.
   De demonstraties waren inderdaad deels georganiseerd en grotendeels besloten demonstranten spontaan om verder te demonstreren, omdat dat ten eerste hun recht is en ten tweede voelden veel mensen, waaronder ik, dat er meer moest gebeuren dan alleen op het Malieveld te staan. Ook demonstranten die een flyer in de handen kregen, konden ‘spontaan’ beslissen om mee te doen. Het is maar hoe jij spontaan definieert.

   Ik denk niet dat er mensen waren die klappen zochten van de ME en in hun zoektocht daarnaar dachten laat ik mijn pijn delen met andere nietsvermoedende demonstranten.

   – Manifestatie:
   Ik heb nooit gezegd dat ik de manifestatie niks vond, of dat het ‘harder’ moest. Ik heb kritiek geuit op het gedrag van de ME, politie en de ‘stillen’ en de houding van de organisaties tijdens en na die dag tegenover het geweld en tegenover studenten die zelf organiseerden.

   Wat bedoel je met harder? Is een lopende vreedzame demonstratie harder? Is een geluidsdemonstratie voor het OCW harder? Is een geluidsdemonstratie op het pleintje voor het parlement te hard?
   Onder welke vlag had ik moeten demonstreren, ik dacht we daar stonden te demonstreren tegen de onderwijsbezuinigingen? Studenten die verder demonstreerden doen dat op de dag van de studentendemonstraties, dat lijkt me logisch. Of moesten we onder PvdA, VVD, D66, SP vlag verder flyeren?

   De ordedienst isoleerde demonstranten, wanneer de ordedienst dit doet mengt het zich direct en fysiek met acties van andere medestudenten, dus is kritiek op hen, maar vooral op de organisaties erachter gerechtvaardigd.

   De vraag die gesteld kan worden is, waarom heeft de organisatie geen lopende demonstraties georganiseerd?

   Er werd een walk-out georganiseerd door de Haagse Studentenvakbond, dit verliep vredig en er waren geen problemen, dus het kon wel. Een walk-out voor diegene die er aan wilden meedoen vanaf het Malieveld naar bijvoorbeeld het Pleintje of naar het OCW kon ook worden georganiseerd door de organisaties, waardoor ze konden voorkomen dat deze door ‘spontaan’ zouden ontstaan. Tijdens zo een walk-out kon ook de ordedienst meelopen en ook deze demonstranten beschermen, i.p.v. ze isoleren en te criminaliseren.

   – Vreedzame demonstranten:
   De ME had al geweld gebruikt voordat er ook maar iets naar hen werd gegooid. En we weten beiden (ook ik als onervarene) dat de ME sowieso geweld had gebruikt, ook al zou er niets naar ze gegooid worden. Dat is waarom de ME er was en wat de ME doet.
   Dus waarom oordelen over het marginale burgerlijke ongehoorzaamheid van de demonstranten en niks over het excessieve geweld door de ME?
   Dat excessieve geweld is juist het probleem, niet de studenten die spontaan en georganiseerd gebruik maakten van hun demonstratierecht. Ook al konden ze weten dat de ME geweld zou gebruiken, dat praat het excessieve geweld niet goed, en dat is juist wat we moeten bekritiseren, ook al verschillen we van mening qua strategie voor actievoeren, we staan aan dezelfde kant, nietwaar?

   Laat ik het vooropstellen ik ben geen voorstander van geweld (ik zou me haast pacifistisch noemen), maar het gooien van vuurwerk (door een enkeling) en eieren is absoluut niet de reden van het excessieve geweld door ME, politie en ‘stillen’, het is het effect van repressief beleid tegenover demonstraties gevoerd door de ‘Haagse Driehoek’.

   – Neoliberalisering:
   Ik hoop dat studentenbelangenvertegenwoordigers de studentenbelangen blijven vertegenwoordigen en niet alleen met hun eigen CV en toekomst bezig zijn. Dat ze zich niet laten intimideren door machten waarmee ze in aanraking komen.

   Neoliberalisering en neoliberaal beleid is waartegen wij demonstreren, het is een neoliberaal beleid die voor deze bezuinigingen zorgt, dus helaas kunnen de studentenorganisaties daar niet omheen.

 13. @Abdul Ghaffar Khan:

  “Als je tijd hebt, kom dan eens naar een van de open bijeenkomsten of debatten om je kritische geluid te laten horen.”

  Lijkt me interessant… ik was ook zeker gekomen naar die bijeenkomst in Utrecht als ik tijd had gehad, maar zag ’em pas te laat op twitter. Ik ben vrij druk, maar sta er niet negatief tegenover.

 14. Goed, deel 2 van de reactie

  @ kritische student

  Even uit nieuwsgierigheid: spel je LSVb met opzet fout (LSvB) als soort van dis? Goed, niet relevant verder.

  Jij stelt dat je niet op de hoogte bent van de van doelstellingen, analyses etc. vanuit kenniscrisis/LSVb, net als de andere demonstranten. Twee vragen, een: is dat erg? Als een club mensen die er verstand van heeft, die toegang heeft tot heel veel informatie die anderen niet hebben en die er goed over heeft nagedacht tot de conclusie komt dat het constructief is om een breed geluid van protest te laten horen, moet iedereen die dat geluid van protest WIL laten horen daar dan ook de achterliggende redenen van weten? Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de grote meerderheid van de aanwezigen op de 21e daar helemaal geen behoefte aan heeft (ook gericht @ano niem). Voor degenen zoals jijzelf die graag meer willen weten, zou ik zeggen: stuur ff een mailtje naar de LSVb, of loop het kantoor binnen, is ook in Utrecht. Zo ontoegankelijk is de LSVb echt niet, mensen die actief willen zijn voor het onderwijs zijn in mijn ervaring altijd welkom. En dat is vraag 2: wat heb jij gedaan om eigenlijk op de hoogte te geraken?

  Want je raakt hier een punt dat Lisa ook al aansnijdt: het is NIET handig om een politieke strategie van het podium te schreeuwen. Dat heeft niets te maken met ‘zo ontzettend heftig dat het geheim moet blijven’, maar meer dat als een andere partij weet wat je van plan bent daarop geanticipeerd kan worden. Wel eens geschaakt?

  “Het probleem is niet zozeer dat de LSvB niet nadenkt over hun acties, als wel dat ze vooral in het paradigma van lobbyen en polderen blijven hangen.” Tja… dit is een aanname en aantoonbaar onjuist. Verdiep je eens in wat de LSVb de afgelopen tien jaar gedaan heeft… van een kritische student verwacht ik ten minste dat je je feiten checkt voordat je ergens een heel stellige mening over hebt. De LSVb heeft een scala aan middelen, met name lobby, media en actie, en allen worden ingezet (al zijn er ook acties die ‘niet door de LSVb worden georganiseerd maar wel worden gesteund’). Wat wel zo is: in het systeem zoals dat in Nederland is ben je afhankelijk van de poppetjes in Den Haag. Dus welke middelen ook gekozen worden om een doel te bereiken (praten, pers, actie, combinatie van dingen), uiteindelijk moet toch een kabinet of kamermeerderheid overtuigd worden. Als je dat niet in orde vind… tja, dan zou ik me of aansluiten bij een partij die het parlementaire stelsel wil hervormen, of de revolutie beginnen. Met een strijd voor goed hoger onderwijs heeft het dan niet zoveel meer te maken.

  “Wat nog erger is, is dat de LSvB niet alleen slechts een verbale manier van beïnvloeding wil hanteren, het wil de sfeer naar het kabinet toe ook nog eens vrolijk houden. Het verpesten van de interne sfeer lijkt me nergens voor nodig, maar was het nou echt nodig om weer DJ Jordy en zijn partynummertjes uit te nodigen? Kan je een ‘protest’ nog serieus nemen wanneer de organisatie een verkapt feestje probeert te geven? (zie draaiboek voor letterlijk het woord ‘ons feestje’)” Zoals ik al zei: niet waar. Voor de opzet van de 21e is m.i. overduidelijk gekozen voor een opzet die zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Doel: zo’n massaal protest als mogelijk laten horen. Wat daar de overwegingen achter zijn weet ik niet zeker, maar ik kan wel raden. De sfeer vrolijk houden naar het kabinet is een foutieve aanname. Je opmerking over het feestje vind ik een beetje flauw, “ons feestje” is gewoon een uitdrukking.

  Dan over de structuur… de LSVb bestaat wel uit studenten. Je beeld dat organisaties als de LSVb niet nodig zouden moeten zijn en dat alle individuen die geschaad worden door beleid zich zouden moeten verenigen om te kijken wat er gedaan kan worden… eh… iets met realisme? Loop over een willekeurige campus en vraag 100 voorbijgangers wat ze er voor voelen.

  “Het klopt dat KennisCrisis uiteindelijk geforceerd was om bepaalde keuzes te maken, zich te distantieren van de mensen op het binnehof en bij het OCW. Maar deze situatie hebben ze zelf gecreëerd door de manier waarop ze het protest georganiseerd hebben”. Fundamenteel oneens. Omdat het protest van KennisCrisis te slap was, MOESTEN mensen zelf wel…. NEEN. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Niemand hoefde naar het Binnenhof en naar het ministerie, niemand is gedwongen met vuurwerk te gooien. En hoezo probeerde KennisCrisis de manifestatie “politiek neutraal” te houden? Het was nota bene een demo tegen het kabinet, hoe hou je die ‘politiek neutraal?!

  • @bla

   Ik realiseer me ook heus wel dat het meerendeel van de aanwezigen bij de 21ste weinig interesse hebben om het fijne te weten van de tactiek en strategie die de LSVb, ik reageerde vooral op Lisa’s manier van discussievoeren. Ik vind het een vrij kromme manier van discussievoeren om te claimen dat mensen niet weten “hoe het zit” zonder hier een uitleg bij te geven hoe het volgens jou zit of inhoudelijk in te gaan op de punten die de ander maakt. Wat dat betreft zijn de gigantische walls of text op deze pagina zo slecht nog niet, of ik het nou met de inhoud ervan eens ben of niet.

   Ik geef best toe dat ik geen idee heb van de gedachtegangen achter bepaalde beslissingen van de LSVb, noch een motivatie om me hier in te verdiepen. Ondanks dat voel ik me toch vrij om bepaalde dingen te bekritiseren, zoals de feestelijke sfeer van de 21ste. Dit is iets waar ik me tijdens een eerdere demonstratie in Enschede al aan stoorde; het imago van de student als feestende lamballen wordt misbruikt door de politiek om bezuinigingen zonder enige vorm van nuance erdoor te raggen. Wat doen wij studenten als reactie hierop? Feestje bouwuhh.

   Als de toon van de muziek (want muziek op zich kan geen kwaad) wat minder “LOL PARTEH” en wat meer protest-gerelateerd was geweest had dit volgens mij al behoorlijk gescheeld voor het bericht wat de demonstratie naar buiten stuurde, en in ieder geval bij mij wat minder frustratie en onvoldane gevoelens opgewekt.

   • Tja, ik snap wel wat je bedoeld… van de andere kant weet ik niet wat voor effect het heeft als je een bandje laat spelen dat allemaal agressieve alles-moet-kapotmuziek speelt, a la killing in the name of, copkiller, alles moet kapot, chaos AD, of modernere equivalenten daarvan. Bovendien denk ik dat je daar ook veel demonstranten geen plezier mee doet (in mijn beleving ga je bij protestmuziek toch al gauw richting punk/metal). Het blijft schipperen op dit punt en is denk ik onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken.

    “het imago van de student als feestende lamballen wordt misbruikt door de politiek om bezuinigingen zonder enige vorm van nuance erdoor te raggen. Wat doen wij studenten als reactie hierop? Feestje bouwuhh.” Tja, als je het zo stelt 🙂 Ik denk niet dat iedereen het zo ervaren heeft, maar als dit het gevoel van jou erbij was, dan kan ik me wel iets bij frustratie en onvoldaan gevoel voorstellen.

    Overigens, ik snap Lisa’s manier van disussievoeren wel. In het openingsartikel (de voordracht) zitten een behoorlijk aantal (foute) aannames en feitelijke onjuistheden. Op basis daarvan krijgt de organisatie van de 21e en de LSVb er stevig van langs, terwijl ze wel de grootste massa studenten op de been hebben gekregen in bijna 20 jaar… en in plaats van een bloemetje krijgen ze een hele hoop gezeik. Vanuit ook maar een milde betrokkenheid bij danwel KennnisCrisis danwel de LSVb, kan ik me heel goed voorstellen dat dit je irriteert en dat je van mening bent dat voordat mensen zich een heel stellige mening aanmeten over iets, ze zich er eerst in moeten verdiepen.

    Eigenlijk is dat in elke situatie, op ieder onderwerp wel fijn.

  • “Als een club mensen die er verstand van heeft, die toegang heeft tot heel veel informatie die anderen niet hebben en die er goed over heeft nagedacht tot de conclusie komt dat het constructief is om een breed geluid van protest te laten horen, moet iedereen die dat geluid van protest WIL laten horen daar dan ook de achterliggende redenen van weten?”

   Ja, daar hebben we zelfs recht op en wie is er tegen een breed protest?

   Er is kritiek op de openlijke houding van de LSVb tegenover anders georganiseerde protesten die voor hetzelfde doel strijden. Die houding zorgt voor een verdeling die niemand ten goede kwam.

   Dan kun je veronderstellen dat diegene die door demonstreerden daar zelf voor zorgden, maar we zitten in hetzelfde team en ook al verschillen we van mening over een actiestrategieën, we moeten elkaar steunen. Natuurlijk wanneer het vreedzaam protest betreft.

   Waarom is de LSVb openlijk afwijzend tegenover zelf organiserende studenten en demonstranten die op de dag van demonstratie andere vreedzame demonstraties hielden?

   “Dat heeft niets te maken met ‘zo ontzettend heftig dat het geheim moet blijven’, maar meer dat als een andere partij weet wat je van plan bent daarop geanticipeerd kan worden. Wel eens geschaakt?”

   Ja, schaken is leuk en de ‘partijen’ tegenover de LSVb zijn kundig genoeg om te weten wat de LSVb van plan is en hoe ze daarop moeten anticiperen.

   “Een LSVb weet (wederom in de regel) heel goed voor welke strategieën een bewindspersoon of parlementariër vatbaar is (en of persoon in kwestie überhaupt ergens vatbaar voor is).”

   Dus we moeten onze strategieën aanpassen aan de bewindspersoon, dus wanneer deze voor geen rede vatbaar is, hoeven we ook niks meer te doen.

   Is deze regering eigenlijk voor rede vatbaar? Heeft de gekozen strategie van de LSVb haar doelen bereikt? Dat zullen we pas na 2 maart weten, maar is het tot dan goed om actie te voeren voor onderwijs? Ik denk dat niet alleen goed is maar ook broodnodig, zodat we hierna een levendige studentenbeweging hebben die ook pro-actief eisen kan stellen voor nog beter onderwijs. Mooi toch?!

   “Als je dat niet in orde vind… tja, dan zou ik me of aansluiten bij een partij die het parlementaire stelsel wil hervormen, of de revolutie beginnen. Met een strijd voor goed hoger onderwijs heeft het dan niet zoveel meer te maken.”

   Work in progress?

   Het punt is niet dat men het oneens is met de verschillende strategieën, maar met de openlijke afwijzing van de LSVb tegenover andere vormen van protest. Bovendien kunnen we ook onze vraagtekens hebben bij het teveel leunen bij lobbyen, de regering heeft tot nog toe geen enkele krimp gegeven, maar de LSVb wacht nu gewoon de verkiezingen af.

   “En hoezo probeerde KennisCrisis de manifestatie “politiek neutraal” te houden? Het was nota bene een demo tegen het kabinet, hoe hou je die ‘politiek neutraal?!”

   Inderdaad, de manifestatie kon niet politiek neutraal zijn, toch werd door de organisaties het politiek neutrale karakter van de manifestatie gepromoot, om het zo breed mogelijk te houden.
   Er werd met politiek neutraal dan waarschijnlijk ook bedoeld, niet links-rechts denken, maar met z’n allen (lees: mainstream politiek) tegen de onderwijsbezuinigingen.

   Wanneer ‘radicale’ organisaties zich solidair verklaarden werd een andere politiek neutrale geëist, namelijk: Je bent hier niet welkom!

   Ondertussen stonden de vlaggen van alle partijen te flapperen, hadden ze allen het podium (met moeite nog de ‘te linkse’ SP) en werden andere politieke of non-politieke groepen van tevoren doelbewust gecriminaliseerd.

   “De sfeer vrolijk houden naar het kabinet is een foutieve aanname. Je opmerking over het feestje vind ik een beetje flauw, “ons feestje” is gewoon een uitdrukking.”

   De sfeer moest en zou vrolijk gehouden worden, drie uurtjes op het Malieveld staan en vooral niet naar het Pleintje toe of voor het OCW demonstreren, want dan is de regering niet zo blij meer. In Den Haag schaad je dan ook de reputatie van de VVD burgervader natuurlijk.
   Tijdens een politiek protest van zo een grootte kunnen woorden en uitdrukkingenveen grote invloed hebben.

   “Dan over de structuur… de LSVb bestaat wel uit studenten. Je beeld dat organisaties als de LSVb niet nodig zouden moeten zijn en dat alle individuen die geschaad worden door beleid zich zouden moeten verenigen om te kijken wat er gedaan kan worden… eh… iets met realisme? Loop over een willekeurige campus en vraag 100 voorbijgangers wat ze er voor voelen.”

   Daarom juist is lokaal protest zo belangrijk om studenten te informeren en misschien zelfs te activeren om voor de eigen belangen op te komen en dit niet over te laten aan ‘anderen’.

   Bovenal waarom kritiek op georganiseerde vreedzame protestacties, terwijl we aan dezelfde kant staan? Wat was het doel van de studentenbelangenbehartiger om openlijk afwijzend te staan tegenover vreedzame acties van andere studenten? En pas na een lange tijd ‘alle geweld’ af te keuren van die dag, terwijl het geweld kwam van de ME en politie. Wiens belangen werden daarmee behartigd?

 15. Ik pak even alle opmerkingen samen, dat lijkt me handiger. Allereerst: ik word een beetje moe van de ‘wat je zegt ben je zelf’-tactiek in plaats van dat er op mijn argumenten wordt ingegaan.

  @ Abdul Ghaffar Khan: Dat de auteur geen zicht heeft in wat de LSVb is en doet, zien we toch allemaal. Ten eerste staan er te veel onjuistheden in dit stukje(nee, deze ga ik niet allemaal herhalen) om ook maar het kleinste vermoeden te hebben dat de auteur wel naar meer informatie heeft gezocht. Ten tweede geeft hij dat zelf ook aan door woorden als ‘ik denk’ etc. te gebruiken.

  Kritiek baseren op iets dat je ‘denkt’ en verder niet de moeite nemen je te informeren, getuigt niet echt van een kritische blik, of vind je van wel? Helemaal als je jezelf ‘kritische studenten’ noemt, verwacht ik stukken die beter onderbouwd zijn.

  Daarnaast begrijp ik niet dat deze site en de mensen daarachter laten zien dat mijn kritiek misplaatst is. Die zelf-organiserende en actieve studenten kunnen dan toch prima een grote landelijke actie organiseren in plaats van enkel stukjes te schrijven op de site en debatten te organiseren? Ik ben er overigens van op de hoogte dat de voorzitter van de LSVb ook aanwezig was op het debat.

  Dan een kleine greep uit de successen die lobbygesprekken de afgelopen jaren hebben opgeleverd:
  – dat studenten niet na 4 jaar van de universiteit/hogeschool kunnen worden gestuurd;
  – verbeteringen voor student-medezeggenschap en de rechten van studenten in de WHW;
  – Uitzonderingsmogelijkheden bij de harde knip;
  – stufi voorlopig veilig gesteld;
  – inbreng van studenten in het accreditatiestelsel;
  – intakegesprekken ipv selectie aan de poort;
  – Meer rechtszekerheid omtrent barrieremaatregelen en het BSA

  Er zijn nog wel meer zaken, maar dit zijn even de dingen die me snel te binnen schoten.

  • “Allereerst: ik word een beetje moe van de ‘wat je zegt ben je zelf’-tactiek in plaats van dat er op mijn argumenten wordt ingegaan.”

   Sorry, maar wanneer er argumenten missen, kunnen we daar ook niet op reageren, nietwaar? De pot verwijt de ketel, is echt geldig bij jouw commentaren, hoe moe je er ook van wordt.

   Nu is je commentaar een stuk duidelijker.

   “Dat de auteur geen zicht heeft in wat de LSVb is en doet, zien we toch allemaal. Ten eerste staan er te veel onjuistheden in dit stukje(nee, deze ga ik niet allemaal herhalen) om ook maar het kleinste vermoeden te hebben dat de auteur wel naar meer informatie heeft gezocht. Ten tweede geeft hij dat zelf ook aan door woorden als ‘ik denk’ etc. te gebruiken.”

   Jammer, dan weet ik nog steeds niet wat je bedoelt en kan ik niet ingaan op je ongeschreven argumenten. Bovendien zijn woorden als ‘ik denk’ handiger dan jouw opmerkingen over dat men hier geen flauw benul heeft over bepaalde zaken, terwijl je dan ook niet inhoudelijk ingaat op de commentaren waaruit je dat waarschijnlijk herleidt.

   “Daarnaast begrijp ik niet dat deze site en de mensen daarachter laten zien dat mijn kritiek misplaatst is. Die zelf-organiserende en actieve studenten kunnen dan toch prima een grote landelijke actie organiseren in plaats van enkel stukjes te schrijven op de site en debatten te organiseren? Ik ben er overigens van op de hoogte dat de voorzitter van de LSVb ook aanwezig was op het debat.”

   Dat is wel misplaatst door opmerkingen te maken als dat men hier geen flauw benul heeft waar het over spreekt etc.
   En wat is het probleem met kritische stukken te schrijven en debatten te organiseren, websites als deze om mensen te informeren? Is het niet juist goed om dingen te organiseren als studenten en voor studenten?

   Waarom doe je alsof wij (studenten) en de LSVb twee aparte partijen zijn. We staan toch aan de dezelfde kant en de LSVb is toch de Landelijke studentenbelangenbehartiger? Wij studenten maakten toch de manifestatie op de 21ste mogelijk, of stond de LSVb daar alleen?

   Wanneer de LSVb openlijk de acties van hun belangengroep afkeurt zonder rechtvaardige redenen, lijkt het me meer dan logisch dat er kritiek komt vanuit de achterban. Is toch alleen goed dat er een levendige achterban is die ook zelf probeert te organiseren?

   En je kleine greep van successen door lobbyen zijn mooi, mag ik ook een bron hiervoor? Bovendien sta ik niet afwijzend tegenover lobbyen, maar wel tegenover holle commentaren zoals die van jou, daarom vroeg ik erom.

   Je reacties komen naar mij inziens af en toe boos en denigrerend over, het lijkt wel alsof je bepaalde kritiek persoonlijk opvat (ben je zelf lid van het LSVb bestuur?).

 16. De bron ben ik zelf, want ik was twee jaar geleden lid van het LSVb bestuur. Maar eigenlijk heb ik geen zin meer in deze discussie, helemaal niet omdat de auteur van dit stuk zich kennelijk niet in de werkelijke situatie hoeft te verdiepen en wanneer daar wat van gezegd wordt die persoon zich maar eens moet verantwoorden. Sorry, maar daar leen ik me niet meer voor.

  Het ga jullie goed. Veel plezier met het plaatsen van kritische stukken en ik hoor het wel wanneer de grote landelijke actie plaatsvindt.

 17. Ik denk dat uiteindelijk wel gebleken is wat eigenlijk vanaf het begin af aan al duidelijk was en wat ook inhoud dat discussieren op deze manier verder niet echt nuttig is.

  Het komt bij ieder punt weer neer op een aantal fundamentelen verschillen:

  1. Kritische Studenten-organisaties (waarbij ik alleen voor Twente spreek natuurlijk), zijn meer gebaseerd op zelforganisatie van studenten. We willen geen groepje zijn van enkele ‘experts’ die voor de grote meute de strategie uitstippelen en grotendeels in werking zetten. Dit in tegenstelling tot LSVb, die zich wel baseert op deze ‘autoriteitspositie’ (in lack of a better word).

  2. Waar LSVB vooral gebruik maakt van lobbyen en polderen (of je nu de media gebruikt of persoonlijke gesprekken aangaat, het blijft grotendeels praten). Wil Kritische Studenten (iig Twente :P) vooral een zelf-georganiseerd (zie punt 1), decentraal machtsblok van studenten neerzetten en daarmee de politiek min of meer forceren om rekening met ons te houden. Niet per se om als een soort terrorist te gaan dreigen met blokkades, maar rekening houdend met het feit dat dit tot de mogelijkheden behoort wordt ons leverage een stuk groter.

  Daarnaast heb ik de indruk dat de LSVB ook eerder bereidt is tot onderhandelingen waar wij niet bereidt zijn een enkele concessie te doen op het gebied van onderwijs en bezuinigingen. Dit schroomt misschien niet helemaal met jullie idee van ‘realisme’, maar daar komen we nu ook precies bij de vorige hekele punten aan.

  Een discussie is hartstikke nuttig en moet zeker gevoerd worden, maar dan moeten we wel eerst even de fundamentele verschillen in acht nemen voordat we allerlei zaken gaan schreeuwen waar de één of de andere partij het niet mee eens is, terwijl deze direct gelinkt zijn aan een verschil in een lagere scope en daarom ook nooit op een dergelijke manier opgelost kunnen worden.

  Overigens wil ik nogmaals duidelijk maken dat dit slechts opbouwende kritiek is, welliswaar fundamentele kritiek die het hele bestaan van de structuur op dit moment in twijfel trekt, maar kritiek nonetheless. Niemand twijfelt aan de intentie van veel mensen in de huidige structuur. Maar omdat de intentie goed is betekent dat nog niet dat, uitgaande dat de doelen gelijk zijn, het ook de meest efficiente werkwijze is ten opzichte van deze doelen (en ja de LSVB heeft neem ik aan ook doelen, hoewel deze misschien van minder ingrijpende aard zijn).

 18. @Abdul Ghaffar Khan

  ” Waarom veronderstel je dat men niet contact heeft gehad met de LSVb of niet goed op de hoogte is van de situatie?”, vraag je aan Lisa. Met alle respect: zowel in het hoofdartikel als een aantal van de comments staan de nodige historische en feitelijke onjuistheden, en op andere plekken op de site zie je verschrikkelijk tendentieus taalgebruik (bijvoorbeeld artikel “ogen geopend en strijdlust aangewakkerd” in krantje boord; maar ook je eigen opmerking over de ordedienst die studenten ‘criminaliseerde’). Lisa verwoordt het hard, maar inderdaad, er worden hier dingen geroepen die gewoon niet kloppen. Daar is inmiddels ook een paar keer op gewezen. Als je daar dan mee geconfronteerd wordt, kun je daar over nadenken, of gaan schreeuwen Waarom Jij Gelijk Hebt. Ik verwacht het eerste van kritische studenten.

  Met betrekking tot wat je hierboven hebt geschreven over (politie)geweld: daar word ik wel een beetje pissig van. Je parafraseert me verkeerd en dicht me, voor de tweede keer nu, dingen toe die ik gezegd, geschreven noch bedoeld heb.

  – ” Het argument dat bepaalde groepen studenten of ‘activisten’ anderen hebben gelokt…” dit maak JIJ ervan. Wat ik gezegd heb is dat studenten die normaal geen actie voeren niet weten dat er waarschijnlijk politiegeweld plaats gaat vinden bij zo’n actie en daar dus tegen beschermd moeten worden, NERGENS heb ik gezegd dat andere demonstranten bewust onervaren studenten bij hen hebben gelokt. Ordedienst –> hoort bij organisatie –> beschermt demonstranten ; wat is daar zo lastig aan?

  – “Wat jij doet is deze verantwoordelijkheid omdraaien, namelijk (parafrase): ‘Je had kunnen weten dat de ME je zou klappen, dus ga niet vreedzaam demonstreren waar het niet mag’.” NEEN. Wat ik doe is zeggen dat je dat in ieder geval niet moet doen tijdens een demonstratie van een andere club, die daar niet op zit te wachten en dat om hun doel (ons doel) te bereiken helemaal niet kan gebruiken!

  Je hebt het de hele tijd over geweld, wiens schuld het is, maar dat is mijn punt helemaal niet! Mijn punt is heel simpel, de mensen die de acties hebben georganiseerd bij het Binnenhof en het ministerie hebben zowel onbeschoft als dom gehandeld.

  Onbeschoft, juist omdat je solidair moet zijn met andermans actie. Ik ga niet naar een bezetting en dan zeuren tegen de bezetters dat hun actie te hard is en dat ze beter kunnen demonstreren. Ik ga niet naar een briefschrijfavond van Amnesty en dan klagen dat brieven schrijven te soft is, en dat ze poederbrieven moeten sturen. Ik doe mee met een actie, als ik het doel ondersteun, of ik doe niet mee. Maar ik ga niet naar een actie en dan heel wat anders doen, want dat is niet solidair en onbeschoft naar de mensen toe die de actie hebben opgestart.

  Het is in dit geval ook dom, omdat de organisatoren van de actie er bedoelingen mee hebben die jij misschien niet weet en die je dan in de wielen rijdt. Hoe goedbedoeld ook, misschien heeft jou actie wel precies het tegenovergestelde effect. Zeker als je hetzelfde doel hebt moet je daar verschrikkelijk mee uitkijken.

  De stelling dat de organisatie van de 21e solidair moet zijn met de ‘spontane’ acties bij OCW en het Binnenhof vind ik dan ook een gotspe, aangezien juist de organisatoren daarvan geen enkel respect en solidariteit hebben getoond naar KennisCrisis.

  ” – Neoliberalisering: Ik hoop dat studentenbelangenvertegenwoordigers de studentenbelangen blijven vertegenwoordigen en niet alleen met hun eigen CV en toekomst bezig zijn” Wederom, tendentieuze en m.i. beetje lage opmerking; alsof de studentenbelangenbehartigers die het niet met jullie eens zijn, en niet willen strijden tegen de neoliberalisering, DUS alleen met hun eigen cv bezig zin. Alsof het volstrekt ondenkbaar is dat ze volkomen altruïstisch voor goed onderwijs willen strijden, alleen niet vanuit een antineoliberaal perspectief. Dat vind ik kortzichtig.

  ” Neoliberalisering en neoliberaal beleid is waartegen wij demonstreren, het is een neoliberaal beleid die voor deze bezuinigingen zorgt, dus helaas kunnen de studentenorganisaties daar niet omheen.” Tja… dit is een mening. Die mag je hebben, maar ben je er van bewust dat het niet meer is dan dat, hoe erg je het ook presenteert als zijnde een feit.

  ” Er is kritiek op de openlijke houding van de LSVb tegenover anders georganiseerde protesten die voor hetzelfde doel strijden” Ik heb anders nog geen krant van de LSVb gezien waarin de kritische studentenorganisaties verketterd worden. Wel andersom.

  ” de ‘partijen’ tegenover de LSVb zijn kundig genoeg om te weten wat de LSVb van plan is en hoe ze daarop moeten anticiperen.” Ongefundeerde aanname.

  ” Het punt is niet dat men het oneens is met de verschillende strategieën, maar met de openlijke afwijzing van de LSVb tegenover andere vormen van protest.” Maar de LSVb wijst andere vormen van protest helemaal niet standaard af! Iets met “tijd” en “plaats”.

  ” Wanneer ‘radicale’ organisaties zich solidair verklaarden werd een andere politiek neutrale geëist, namelijk: Je bent hier niet welkom!” Mhhh, dat lijkt me kwalijk. Heb je een voorbeeld?

  ” met moeite nog de ‘te linkse’ SP” Onjuist, partij was van harte welkom, alleen niet met meer mensen dan van andere partijen. Dat dit was omdat ze ‘links’ zouden zijn is bespottelijk.

  ” De sfeer moest en zou vrolijk gehouden worden, drie uurtjes op het Malieveld staan en vooral niet naar het Pleintje toe of voor het OCW demonstreren, want dan is de regering niet zo blij meer” Ongefundeerde aanname dat het was om de regering blij te houden. Wel eens van ‘publieke opinie’ gehoord, bijvoorbeeld? Of niet willen dat dingen uit de hand lopen en Verantwoordelijk Zijn?

  ” In Den Haag schaad je dan ook de reputatie van de VVD burgervader natuurlijk.” Tendentieus en… ach, laat maar. Als dit de toon is heeft verder reageren weinig zin ben ik bang.

  • @ bla:

   Waar jij mij beschuldigd, dat ik je ‘implicaties’ verkeerd begrijp, impliceer je ook mijn woorden – naar mijn gevoel – verkeerd. Tendentieus, cynisch en sarcastisch? Inderdaad, zo schrijf ik soms, als ik dat nodig denk te hebben. Alleen zet niet overal een smiley bij, hoop dat de lezer de ‘humor’ ervan kan inzien. 😉

   Bovendien ben ik heus wel bereid om toe te geven dat je een aantal goede punten maakt. Dus bij deze.

   Wie weet krijg ik een van dezer dagen de kriebels om toch weer inhoudelijk te reageren op je sterke tekst hierboven, maar reken er maar niet op. Ik heb het momenteel helaas te druk.

   Alsnog bedankt voor het nemen van de tijd om te reageren en je kritische mening met ons te delen. Mijn welgemeende excuses voor het missen van een (verdiende) inhoudelijke reactie dit keer.

   • Wow, dat zie je niet vaak in een discussie op het internet. Respect.

    En tja, volgens mij had iemand eerder al opgemerkt dat voor dit soort discussies een forum eigenlijk handiger zou zijn. Miscommunicaties zijn sowieso al makkelijk in geschreven teksten, en al helemaal zonder ‘format’ en arsenaal aan smiley’s om toon aan te geven.

    De inhoud: ach, mocht je de tijd vinden dan hebben we het er wel verder over, anders misschien op een bijeenkomst, als er weer eens een komt over dit onderwerp.

    Then again, met dit soort dingen: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1852008/2011/02/25/Universiteiten-Schaf-studiebeurs-af.dhtml kunnen we allemaal onze tijd misschien wel beter gebruiken dan ’em besteden aan structuurdiscussies 😉

    Groet!

 19. @Kritische student

  1) zo’n organisatiemodel als jij beschrijft voor de kritische studentenorganisaties (ik zal de naam aanhouden) is prima, maar ik zou daar wel een paar dingen bij in overweging nemen. In dit organisatiemodel heb je, in vergelijking tot een organisatie als ISO en LSVb te maken met de volgende problemen:
  – actieve studenten kunnen veel minder tijd vrijmaken, doen het ‘erbij’ in plaats van zich een jaar full-time met een
  – minder kennis door geringere tijdspanne dat studenten betrokken zijn bij een organisatie en minder uren per week die ze met een onderwerp bezig kunnen zijn; geldt zowel inhoudelijk, als politiek
  – minder aan middelen (geld, maar ook connecties, netwerk, medewerkers, vrijwilligers)
  – geen organisatie (in archieven, meerjarenstrategiën, ‘verenigingsgeheugen’, medewerkers/adviesraden) die continuïteit borgt (in standpunten, actiemiddelen, strategie)

  Mijns inziens zijn kritische studentenorganisaties een prima model voor korte, doelgerichte (veelal kleinschalige, door gebrek aan middelen) acties; de landelijke officiële organisaties moeten inderdaad uitkijken dat hun continuïteit niet in gevaar komt, ze moeten op middelen letten, op de legaliteit van acties, etc. Voor acties voldoet hun organisatiemodel veel minder goed.

  Maar voor de lange termijn schieten kritische studentenorganisaties op een flink aantal punten te kort. Juist daarom is het zo van belang dat ze op dat punt optrekken met de landelijke, gevestigde organisaties (want niet betekent dat ze naar hun pijpen moeten dansen).

  Verschillende structuren voor verschillende doeleindes, dus. Als we nu de LSVb en het ISO op zouden heffen en volledig over zouden gaan op groepen op basis van zelforganisatie is er over 2 jaar geen landelijke studentenbeweging meer, en over 5 jaar een nieuwe SVB/LOG/LSVb, onder een andere naam.

  2) “Waar LSVB vooral gebruik maakt van lobbyen en polderen (of je nu de media gebruikt of persoonlijke gesprekken aangaat, het blijft grotendeels praten)” Eh, sorry, maar ik heb nu al meerdere malen aangegeven dat dit een foutieve aanname is. Schrijf ik nu zo onduidelijk of geloof je me gewoon niet? Either way, vraag meneer google anders even naar “studentendemonstratie” in combinaties met 12 november 2002, 13 maart 2003, 26 maart 2004 (platform puinhoop), 27 april 2005, 21 mei 2010… En ik kan me de afgelopen tien jaar ook nog de nodige ludieke acties voor de geest halen, en ook een paar radicalere acties die “de LSVb uiteraard niet georganiseerd heeft maar wel van harte ondersteunt”, of iets dergelijks.

  Het is heel makkelijk na te gaan dat de opmerkingen over het gebrek aan actiebereidheid van de LSVb gewoon feitelijk onjuist zijn. Vandaar misschien ook Lisa’s licht geïrriteerde toon, misschien niet goed voor de discussie maar ze heeft wel gelijk dat je als kritische student best ff mag checken of je aannames kloppen.

  Punt dat ik al eerder aangaf: volgens mij gebruikt de LSVb gewoon het middel waarvan ze denken dat het het meeste nut heeft. En ja, dat kunnen zij beter inschatten dan wij, omdat ze nou eenmaal VEEL meer info hebben.

  Ik wil best één strategische overweging hier meegeven: we hebben bijna verkiezingen. De VVD is bang (nog) meer zetels rechts te verliezen aan de PVV. Nu toegeven aan de radicalere studentenacties, of in woorden van onze rechtse medemens, aan vieze langharige werkschuwe plo-sjaaltjes dragende linksmenschen, is NIET goed voor het kabinet. Sterker nog: dat kost ze kiezers en ze hebben helemaal NIETS te winnen bij het toegeven aan acties. Met andere woorden, het is nu NIET de tijd om iets te bezetten of een rel met de ME te hebben. In het kader van de verkiezingen is het WEL handig om grote, massale, vooral publieksvriendelijke (studiemarathon was geniaal) acties te hebben, waar sympathie mee gewonnen wordt. Als onderwijs echt een issue kan worden bij de verkiezingen kan dit klotekabinet misschien naar huis gestuurd worden, of het iig heel lastig gemaakt worden (zeker voor dubieuze wetten die de rechtszekerheid aantasten, zoals de Halbeheffing). Alleen al hierom snap ik helemaal niets van het recente radicale studentenverzet, omdat de timing gewoon fokkin onhandig is. Daaruit blijkt mijns inziens, al zijn de bedoelingen goed, gebrekkig politiek inzicht.

  Ik ben het met je eens dat discussie nuttig kan zijn, maar het begint volgens mij dat mensen bereid zijn om naar elkaars standpunten te luisteren (in dit geval: ze goed te lezen). Ik zowel in de stukken hier als in bijvoorbeeld het krantje boord gezien merk ik een enorme vooringenomenheid ten opzichte van KennisCrisis en de LSVb. Blijkbaar heeft de demo van de 21e veel kwaad bloed gezet, nou ja, so be it. Als mensen echt geïnteresseerd zijn in “wat is er nou eigenlijk gebeurd, waarom en hoe kunnen we zorgen dat het voortaan beter gaat”, dan heeft discussie prima zin. En dan denk ik ook dat de LSVb en KennisCrisis best nog wat kunnen leren van de op- en aanmerkingen van de kritische studentenorganisaties. Maar als mensen blijven hangen in hun vooraf gevormde oordeel, tja… dan verzand je al heel gauw in een digitale verpiswedstrijd waar niemand wat mee opschiet, buiten de meningloze meelezer die met een biertje en een zak popcorn zit te genieten.

  • En we eindige deze discussie met een mooie conclusie op een gedegen wijze geschreven. Wat mij betreft is daar geen speld meer tussen te krijgen.
   De kritische student mag zich nu naar binnen keren en deze woorden wegen. Het eigengelijk dat als een risico boven ieder groepsverband hangt kan doorbroken worden door kritisch te kijken. Dat is mooi aan de naam van deze groepen mensen, jullie heten al kritiek! Nu het alleen nog verder ontwikkelen en ook daadwerkelijk praktiseren. Heel veel succes daarmee!

   Ik vind het wel erg jammer dat Jelle hier zelf niet mee heeft gepraat, want hij zou hier veel van kunnen leren. Ook al moet ik wel toegeven dat ik denk dat hij erg veel stappen terug moet zetten om zijn overtuiging van zijn eigengelijk van zich af te schudden en de naam kritisch met eer te mogen dragen. Nogmaals, veel succes en alle wijsheid 🙂

   • “jullie heten al kritiek” = “jullie heten al kritisch”
    Damn you autocorrect!

   • Dank voor de wijze en vriendelijke woorden. Men kan inderdaad nooit kritisch genoeg zijn.

    “Ken u zelf” zei een wijze man.

    “Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis?”

Comments are closed.