Wat punten na het Noorse bloedbad

Christen- en Moslim fundamentalisme terrorisme vergelekenWaarschijnlijk geldt het voor iedereen, dat het nieuws van de dubbele terreurdaad in Noorwegen eerst verpletterd, en vervolgens flink bezig gehouden heeft. Ondertussen, maar vier dagen later, staat internet vol van analyses en verklaringen en reacties. Toch is er een aantal belangrijke thema’s dat ondersneeuwt of nauwelijks aan bod komt. Omdat het nauwelijks mogelijk is om alles in een coherent verhaal te pakken, wat ook veel tijd zou kosten, volgt slechts een verzameling korte punten.

(dit artikel van Kees Stad/Spuit Elf verscheen op globalinfo.nl)

Read More

 1. Grote gevolgen

  Natuurlijk is het de daad van (waarschijnlijk) slechts een doorgeslagen idioot. Maar je kunt aanvoelen dat deze dubbele moordpartij grote gevolgen zal hebben, ook op politiek gebied en op het gebied van nieuwe veiligheidsmaatregelen en dergelijke. Het rechts-populisme is nu verder in het defensief gedrongen. Maar tegelijkertijd dreigt van die kant polarisatie, en bestaat de kans dat burgerrechten door veiligheidswaan nog verder zullen afkalven. Daarom moeten de ontwikkelingen door iedereen nauwlettend gevolgd worden en moet er ook geageerd worden.

 2. Christendom en het Fascisme

  De moordpartijen van de Noorse fascist waren precies dat: Uit zijn schrijfsels spreekt een klassieke fascistische oriëntatie: tegen ‘links’ en tegen ‘buitenlanders’ in verlangen naar een puur ‘onbesmet’ sprookjesland uit het verre verleden. Dat hij zich beroept op Christelijk geloof is in dat kader ook niets nieuws. Er is een lange traditie van steun aan fascistische terreur vanuit de kerkelijke hiërarchie, zoals de falanges en Opus Dei en vergelijkbare aan rechtse macht en kapitaalsgroepen gelieerde structuren aantonen. Denk ook aan de terreur van militaire dictaturen in Latijns Amerika in de jaren ’70 en ’80. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat christenen op zich ‘fout’ zijn, want er zijn ook veel die aan de kant van de onderdrukten gestaan hebben en zelf het slachtoffer werden.

 3. Reactie Blogosfeer

  Ook de vorm van de terreurdaad is inherent aan klassieke fascistische methodes waarin mensenlevens volledig veronachtzaamd worden. In een poging de schade te voorkomen hebben veel xenofobe Wilders-achtige bloggers onmiddellijk de vergelijking met ‘linkse terreur’ uit de kast getrokken, maar die vergelijking gaat op geen enkele manier op. Er bestaat geen enkele linkse gewapende groep in Europa die willekeurig mensen afgemaakt heeft. Er zijn wel zich links noemende groepen en personen die ook moorden gepleegd hebben, maar die waren altijd gericht tegen individuele personen die zij ergens verantwoordelijk voor achtten. Dat blijft een verschrikkelijke daad, maar het is toch nog heel wat anders dan onschuldige kinderen af te maken, of bommen af laten gaan waarbij zoveel mogelijk voorbijgangers getroffen moeten worden.Het gemak waarmee deze fascist onschuldige kinderen heeft lopen doodschieten is bloedstollend. Maar het feit dat veel internetgebruikers in Nederland, bijvoorbeeld bij geenstijl of een pvv-forum, dat ongegeneerd toejuichen, spreekt boekdelen over de sfeer (en de toekomst) hier.Bij militante neonazi’s is dezelfde volstrekt kille verachting van mensenlevens te bespeuren als bij deze moordenaar, en ze komen ook voortdurend tot mishandelingen en moorden. Die lui moeten gestopt worden, en vaak helpt het niet om daarbij op de welwillendheid van staat en justitie te vertrouwen en dus daarbij moet iedereen meehelpen.

 4. Antifascime

  Met het gevaar te speculeren is het waarschijnlijk dat de Noorse fascist alles in zijn eentje heeft bedacht en er zal zeker geen goed georganiseeerd netwerk bestaan. Maar het is wel duidelijk dat hij in onder meer kringen van de Britse EDL rondzwierf en er bestaat gerede kans dat anderen geïnspireerd raken door zo’n bloedbad en hun eigen claim to faim gaan organiseren. Daarom is het belangrijk om antifascistisch onderzoekswerk te volgen en te ondersteunen.Wat dat betreft is het ook goed aandacht te hebben voor onderzoek dat in vroegere tijden is gedaan naar al dan niet authentieke ridderordes en extreemrechtse structuren binnen religieuze groepen (en samenwerking tussen fascisten en religieuze ordes). Dergelijke structuren blijken vaak tentakels tot in de bovenste regionen van de reguliere machtsstructuren te hebben (vergelijk bijvoorbeeld de onthullingen over de P2-loge in Italië). (Zie bijvoorbeeld het boek Ridders van Nu van Andre Bosbeke en Puppetmasters van Philip Willan)

 5. Geert Wilders en Links

  Het gehets van Wilders en de zijnen is natuurlijk debet aan de omstandigheden waarin dit soort fascisten losgaan. De overlapping in thematiek en bewoordingen is verbluffend, daar kan niemand aan twijfelen. Er zijn genoeg citaten die aantonen dat de Noor in feite uitvoerde waar Wilders (en met hem vele anderen) toe opriepen, namelijk het door middel van een ‘oorlog’ verdedigen van het ‘vaderland’ tegen ‘links’ en ‘de moslims’. Het voortdurende gehets tegen sociaaldemocraten en suggesties dat er een geheim complot achter hun soms progressieve – maar in werkelijkheid nauwelijks minder restrictieve dan dat van rechts – beleid jegens migranten zou steken, heeft alom paranoïde gevoelens aangewakkerd waardoor extreemrechtse krachten ruimte kregen en psychotische individuen in hun waan gesterkt werden dat ze een heilige oorlog te voeren hadden. Maar de gruwelijke aanslagen van de Noor zijn een oorlogsverklaring aan heel links (en wat hij noemt ‘cultureel marxisme’). Iedereen die het voor de Noorse fascist opneemt – al is het maar gedeeltelijk – verklaart daarmee dat die oorlog inderdaad een goede zaak is. Die mensen kiezen ervoor zich aan zijn kant te stellen en ‘links’ (en iedereen) moet zich beraden over hoe ze willen voorkomen dat ze ook maar een millimeter meer ruimte kunnen krijgen. Het aantal reacties in deze trend op sommige onderbuikblogs is verbijsterend. Natuurlijk weten we dat de meesten daar alleen achter het toetsenbord roeptoeteren, maar als maar een klein percentage van deze wezens daadwerkelijk wat onderneemt, is dat al problematisch.

 6. Moordenaar specifiek gemunt op vrouwen

  Net als eerder de Unabomber (die verder overigens weinig vergelijkenis vertoont), lijkt deze massamoordenaar een specifiek element van vrouwenhaat te koesteren. Zijn ‘manifest’ wemelt van de merkwaardige toespelingen over seks, vrouwen en geslachtsziektes (ook al zo’n fascistische klassieker trouwens, vergelijk bijvoorbeeld het onderzoek van Klaus Theweleit (Männerphantasien) naar dergelijke ideeën bij fascisten in Duitsland omtrent de Tweede Wereldoorlog).. Er zijn ook aanwijzingen dat de moordenaar het specifiek op vrouwen had gemunt. Het is kenmerkend voor de seksistische stand van zaken in media en maatschappij dat dit feit nauwelijks opgemerkt wordt. Het doet denken aan een eerder bloedbad dat in 1989 in Montreal werd aangericht op een universiteit en waarbij de dader het specifiek op vrouwen gemunt had, zonder dat daar aanvankelijk over bericht werd.

 7. Complot-theorieën

  Een ander thema dat ondanks de stortvloed aan nieuws en informatie grotendeels buiten beeld blijft, is dat van de invloed van complot-theorieën. De afgelopen jaren hebben allerlei complot theorieën de maatschappij en politieke bewegingen binnengedrongen. Dat heeft mede met de onbeperkte mogelijkheden tot pseudowetenschappelijk geraaskal op internet te maken en werd versterkt door internetpublicisten die complotten bedachten achter ‘9/11’. Onderbuikpolitici hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt om mensen angsten aan te jagen en te manipuleren tot gedrag waar ze anders niet in zouden trappen. Het gedachtegoed van de Noor is er van doorspekt. Ook dat zou gevolgen moeten hebben. Linkse structuren, en iedereen, zouden een gezonde argwaan moeten koesteren tegen alle ongefundeerde komplot theorien en ‘onderzoekers’ die ermee aan komen zetten, ook als ze zich als progressief voordoen. En in plaats daarvan gezond verstand en duidelijke politieke analyses naar voren moeten schuiven.Het antwoord op deze verschrikking is precies het omgekeerde van wat de fascist en zijn sympathisanten willen. De beste verdediging tegen dit soort terreurplegers en hun cynische wegbereiders en sympathisanten, is het opstellen en verspreiden van heldere verhalen over een geloofwaardig alternatief voor de huidige neoliberale wanorde: Open grenzen, een rechtvaardige economie, feminisme, het terugdringen van geweld en ongelijkheid, cosmopolitisme. In de onmiddellijke praktijk is werken aan antifascisme en antifascistisch onderzoek en het opbouwen van linkse media die het zondebokkenoffensief van de onderbuikers kunnen pareren, een eerste vereiste.

 8. Alternative Media

  Er zijn niet veel, maar wel een paar goede nieuwsbronnen in het Nederlandse taalgebied. Wat internetsites betreft steekt sargasso.nl met kop en schouders boven het poldermaaiveld uit. Natuurlijk zijn er meer plekken waar goede informatie gevonden kan worden en waardevolle discussies gevoerd worden zoals bij krapuul.nl, barracudanls.blogspot.com of frontaalnaakt.nl. Antifa-info onder andere bij http://kafka.antenna.nl Zie meer links hier http://www.globalinfo.nl/Links/Nederland

Meer informatie:

Interview met Eva Gabrielson (vriendin van Stieg Larson) op Democracy Now

Sargasso: http://www.overgangstergirls.nl/2011/07/anders-haat-sletten-moslimas-en-feministes/
(via sargasso) en zo te zien hadden zij het weer hier van: http://jezebel.com/5824215/norway-terrorist-deeply-upset-by-sluts

633 thoughts on “Wat punten na het Noorse bloedbad

 1. Vind dit allemaal nog al hypocriet. We geven de Islam ook niet de schuld van moslimterrorisme, of wel? Waarom dan wel Wilders de schuld geven van dit soort wandaden? Ik snap goed dat alle apocalyptische verklaringen een mens vast geen goed doen, maar Wilders zegt niet dat we aan het moorden moeten slaan.

  • maar Wilders stelt alle islamieten verantwoordelijk voor alle misdaden door islamitische terreurgroepen: nu krijgt hij een koekje van eigen deeg

 2. Nee, wat zegt Wilders eigenlijk precies? Dat zouden we van hem wel eens willen weten maar helaas laat hij zich nooit interviewen door andere dan zijn eigen media. Maar natuurlijk zal hij nooit zeggen dat er gemoord moet worden, dat zou politieke zelfmoord zijn.

 3. “De PVV noch ik zijn verantwoordelijk voor een eenzame verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op gewelddadige manier misbruikt, hoe graag sommigen dat ook zouden willen,” zei Wilders in reactie op de moordpartij van Breivik. De hypocrisie druipt er van af. Hij heeft echter wel gelijk, ik denk niet dat we de PVV niet verantwoordelijk moeten houden, net als ik geloof dat we moslims niet verantwoordelijk moeten houden voor terroristische aanslagen.

 4. De realiteit is dat het grootste deel van de Europese bevolking het liefst morgen de moslims zien vertrekken.
  De realiteit leert ons dat er toch wel heel veel mensen een protest stem uitbrengen op partijen zoals de PVV.
  De realiteit leert ons ook dat er toch wel heel veel gematigde moslims vanuit extreme islambewegingen onder druk worden gezet om de wereld te bekeren.
  De waarheid onder ogen zien is niet altijd bevredigend,maar het ontkennen is levensgevaarlijk en daar was het echec in Noorwegen een voorbeeld van.
  Het is een eeuwenoud geschil dat altijd weer de kop opsteekt.

  De vraag is dan ook: zijn wij in staat de angel en het gif te verwijderen dmv debat en educatie ?

  De huidige fin/economische krisis is de ideale voedingsbodem voor wereldwijde destructie onder aanvoering van waanzinnige geestelijk leiders en populisten.
  We moeten toch ondertussen in staat worden geacht deze “bloedrode lijn” te doorbreken ?

  Hier ligt in mijn ogen dan ook een taak voor alle studenten wereldwijd.
  Let’s start please.

Comments are closed.