"Geen bursalenstelsel!"

Uit promovendus.org: Het kabinet heeft plannen aangekondigd om Nederlandse promovendi niet langer een salaris, maar een studiebeurs te geven. De wetswijziging die hiervoor nodig is, staat op de agenda op verzoek van de Nederlandse universiteiten, die afgelopen jaren meerdere rechtszaken hebben verloren over oneigenlijke proeven met bursalen.

Wij, als promovendi en als promovendivertegenwoordigers van de dertien Nederlandse universiteiten, spreken ons krachtig uit tegen de invoering van dit ‘bursalenstelsel’.


Promovendi verrichten volwaardig werk. Promovendi verrichten vernieuwend en toonaangevend onderzoek, publiceren boeken en artikelen, geven onderwijs, redigeren tijdschriften en organiseren congressen. Promovendi tonen zich als hoogwaardige kenniswerkers van onschatbare waarde door hun fundamentele bijdrage aan de primaire doeleinden van de Nederlandse universiteiten. Deze Dutch Approach is de basis voor de kwaliteit en productiviteit van de internationaal hoog aangeslagen Nederlandse universiteiten. Dit promotiestelsel, waarmee Nederland de internationale academische top heeft bereikt, dreigt nu op de schop te gaan. Wij vinden dit zorgelijk.
In de huidige Dutch Approach doen Nederlandse promovendi het goed. Zij promoveren gemiddeld in 4,9 jaar. Dit is efficiënt vergeleken met 7 jaar in Groot-Brittannië, 7,5 jaar in de Verenigde Staten en zelfs 9 jaar in Finland – landen waar promovendi bursaalstudenten zijn. In hun hoedanigheid als werknemer dragen Nederlandse promovendi bij aan de internationale rankings van hun universiteiten, rankings waarin zij zonder werknemersstatus niet zouden worden meegerekend, rankings waar de Nederlandse universiteiten opvallend goed in scoren. Juist door het wernemersschap behoren promovendi van Nederlandse universiteiten tot de top van de internationale onderzoekswereld.
Het bursalenstelsel zal de kwaliteit van het Nederlandse universitair onderzoek aantasten. Promoveren in Nederland wordt onaantrekkelijk, talent zal vluchten naar het buitenland. Zonder salaris en arbeidsrelatie verrichten promovendi straks geen werk, maar ‘doen een studie’ — met bijbehorende houding. De promotieduur zal toenemen, omdat een betaalde baan nu eenmaal andere verantwoordelijkheden met zich meebrengt dan een gesubsidieerde studie. Het vele universitaire onderwijs en ander academisch werk dat nu door promovendi wordt gedaan, moet noodgedwongen aan dure externe krachten worden uitbesteed.
Nederlandse universiteiten zijn daardoor niet goedkoper uit, maar riskeren wel hun kwaliteit en internationaal hoogaangeschreven positie. En de promovendus betaalt daarvoor de rekening.
Het bursalenstelsel moet zo spoedig mogelijk van tafel!

1,054 thoughts on “"Geen bursalenstelsel!"

 1. En zo is het: Het bursalenstelsel moet zo spoedig mogelijk van tafel! Men verzint in Den Haag werkelijk van alles om maar te bezuinigen. Om het onderwijs & de universiteit te “redden”, vermoordden ze beide…

 2. Update:

  http://www.dub.uu.nl/content/promovendi-reiken-mubarak-award-uit

  wo 16-03-11 10:54 , hop
  Promovendi reiken Mubarak-award uit

  Boze promovendi zullen vanmiddag de ‘Hosni Mubarak Award voor Goed Bestuur’ uitreiken aan Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU. Hij krijgt de prijs voor zijn lobby om promovendi als studenten te gaan beschouwen.

  De promovendi bieden ook een petitie aan tegen de plannen voor een zogeheten ‘bursalenstelsel’, waarin promovendi niet langer een salaris maar een studiebeurs ontvangen. Een deel van de universiteiten wil dat invoeren omdat het goedkoper is. Maar volgens de jonge onderzoekers leidt het tot een verslechtering van de Nederlandse wetenschap.

  De rechter hield zo’n stelsel tot nu toe tegen, maar staatssecretaris Zijlstra wil het nu met een aanpassing van de wet regelen. Volgens de promovendi is dat te wijten aan de “unieke prestaties” van Noorda. Zijn lobby heeft een “desastreus effect op de kwaliteit en de internationale positie van de Nederlandse universiteiten”.

  Bij de award hoort een hotelcheque voor een weekendje Parijs; een verwijzing naar het Parijse vijfsterrenhotel waar de universiteitenvereniging dit voorjaar vergaderde over onder meer het bursalenstelsel en het afschaffen van de basisbeurs. Volgens de promovendi is Noorda “een bestuurder met het vermogen beleid door te voeren ongeacht uitwerking, legitimiteit of draagvlak”.

  hoger onderwijs persbureau

Comments are closed.