VVD paait studieverenigingen

Studieverenigingen kunnen juichen

In wat mogelijk een poging is om studieverenigingen aan hun zijde te scharen, heeft de VVD gepleit voor “collegegeldvrij besturen” en kon daarin rekenen op een kamermeerderheid. Gezien studieverenigingen massaal mee mobiliseerden voor de demonstratie op 21 januari in Den Haag lijkt de VVD zich bewust te zijn van het belang van een alliantie met studieverenigingsbesturen. Op 21 januari werd immers voornamelijk geprotesteerd tegen iets wat bij studieverenigingsbesturen gevoelig ligt – de langstudeerboete – terwijl plannen om bijvoorbeeld de studiefinanciering voor de master af te schaffen er volledig buiten werden gelaten door de organisatoren. De langstudeerboete of ‘Hable-heffing’ raakt deze besturen omdat ze door een fulltime of parttime bestuursjaar vaak studievertraging oplopen. De LSVb/ISO had weinig moeite hun ervan te overtuigen hun achterban mee te mobiliseren naar Den Haag. Het resultaat; zo’n 20.000 protesterende studenten. Maar nu collegegeldvrij besturen mogelijk wordt, komt die Halbe-heffing toch iets minder hard aan. De VVD op de bres voor de studentbestuurder! Komt de studentbestuurder nu nog op de bres voor de student?

1,254 thoughts on “VVD paait studieverenigingen

  1. Het lijkt erop dat de auteur (geen volledige naam?) vergeten is het onderscheid te maken tussen studie- en studentenverenigingen. Collegevrij besturen zou namelijk alleen gelden voor full-time bestuurders, en die zitten toevallig vooral bij studentenverenigingen. De studieverenigingen die baat hebben bij deze move zijn op 2 handen te tellen. Dit is overigens geen verrassing, drie keer raden voor welk type vereniging de VVD’er in zijn studietijd actief is?
    Voor de volledigheid: Groenlinks zou graag collegevrij besturen zien voor alle bestuurders, en de PVV zou graag alle studenten de mogelijkheid willen geven hun studie te ‘pauzeren’. Een bijzonder goede houding, zeker voor een PVV’er.

  2. Toevallig, zitten fulltime bestuurders niet allemaal bij studieverenigingen. Ik weet niet veel over andere steden, maar in Utrecht zijn veel actieve verenigingen die een full time bestuur bestaande uit 5 tot 6 mensen hebben. Dit is ook echt nodig en deze studieverenigingen zijn er niet alleen maar voor de gezelligheid maar organiseren ook vaak de boekverkoop, studiegerelateerde activiteiten en hebben een grote rol bij de medezeggenschap. Ik denk zelf dat er veel studieverenigingen baat hebben bij deze regeling. Voor de niet full time bestuurders, deze doen dit toch sowieso naast hun studie en hebben dus nog speling om uit te kunnen lopen. Voor full time bestuurders is er geen speling.

  3. ‘allemaal bij studentenverenigingen’, moet dat zijn natuurlijk

  4. Pingback: Voorstel: geen collegegeld bij bestuursjaar « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.