VU gefileerd op eigen symposium

De managersuniversiteit moet failliet verklaard worden en de universiteit moet teruggegeven worden aan haar medewerkers en studenten. Dat zei de groep Verontruste VU’ers, bestaande uit medewerkers van de universiteit gisteren tijdens een symposium over dit onderwerp.

via FoliaWebVideo Platform
Video Management
Video Solutions
Video Player

In het ideaalbeeld van de Verontruste VU’ers is geen plaats voor ontelbare managementlagen met dure bestuurders: de universiteit moet bestuurd worden door wetenschappers, die weten wat er leeft op de werkvloer.

De doorgeslagen bureaucratie, management en studiepunten als productie, gelden echter volgens Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de UvA, niet alleen voor die instelling. Op het symposium, dat werd gehouden in het auditorium van de VU, stelde hij dat het al te laat is voor alle Nederlandse universiteiten en dat we de laatste stuiptrekkingen van de kritische en op bildungs ideaal gestoelde universiteit meemaken. De universiteit focust zich meer en meer op wetenschapsgebieden die het bij het volk goed doen, zoals geneeskunde en de bètastudies, en is een diplomafabriek gericht op productie, aldus Engelen.

Koekjesfabriek
De Verontruste VU’ers daarentegen vinden de toekomst kneedbaarder en toonden zich vastberaden de ‘koekjesfabriek-universiteit’ te bestrijden. Ze stelden een opdracht op aan de nieuwe rector magnificus en de nieuwe voorzitter van het CvB waarmee ze hopen meer inspraak te krijgen in het universiteitsbestuur. Engelen vond het echter preaching for the converted: natuurlijk was iedereen in de zaal het eens met de punten maar de managers zullen niet verdwijnen. Ze zijn er nu eenmaal, helaas maar waar.

Volgens Engelen zal het moeilijk zijn om op de UvA een groep ‘Verontruste UvA’ers’ op te zetten. Te veel docenten zijn bang om om hun nek uit te steken. Doordat er weinig geld is, vreest ieder voor zijn baantje. Vanuit studenten lijkt er echter meer protest te ontstaan: twee maanden geleden is Kritische Studenten Amsterdam opgericht, in navolging van Kritische Studenten Utrecht. De studenten signaleren dezelfde problemen als de verontruste VU’ers en willen meer geld en minder managers bij universiteiten.