"VSNU verwerpt nieuwe CAO"

Het digitale universiteitsblad (DUB) van Universiteit Utrecht bericht dat de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) het sinds begin oktober op tafel liggende onderhandelaarsakkoord met de onderwijsvakbonden verworpen heeft. Hoewel tachtig procent van de achterban van Abvakabo FNV voor het akkoord stemde, dat zou leiden tot een 0,5 procent loonsverhoging en een eenmalige 500 euro-uitkering, is er van een akkoord dus geen sprake meer. “We gaan niet lijdzaam afwachten tot de VSNU ergens in februari weer een keer met ons wil praten”, aldus Marieke van den Berg van Abvakabo FNV.

___________________

Meer over CAO-kwestie: “Vakbonden universiteitspersoneel en VSNU bereiken onderhandelaarsakkoord. Werkduk- en medezeggenschapsproblemen blijven bestaan.” (In: KrantjeBoord okt. 2010)