Vredesactivisten vinden Amerikaanse kernwapens op Vliegbasis Volkel

– ‘B61-bommen retour Obama tijdens NSS’

via Ontwapen!

Volkel, 18 maart 2014 – Op de Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant hebben enkele vredesactivisten van ‘Ontwapen!’ foto’s gemaakt van de shelters waarin de Amerikaanse kernwapens liggen. Zij willen dat de kernwapens volgende week tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) retour worden gegeven aan president Obama. Met deze symbolische actie wijzen de activisten erop dat de NSS wel oog heeft voor het verwaarloosbare risico van een terroristische aanslag met een nucleair wapen, maar de werkelijke misdaad, de voortdurende kernbewapening, onbesproken laat. De modernisering van kernwapens, waaronder die op Volkel, is een gevaarlijke stap in de verkeerde richting.

Nagenoeg alle kernwapenstaten zijn hun nucleaire arsenalen aan het vernieuwen, alle mooie woorden over ontwapening ten spijt. De B61-bommen die al tientallen jaren op Volkel liggen opgeslagen zullen worden vervangen door een nieuw type, de B61-12. Deze bom krijgt ondermeer staartvleugels, een geleidingssysteem, waardoor de precisie van het wapen wordt verhoogd. Daarmee kan de militaire geschiktheid bij een lagere explosieve kracht op het zelfde niveau blijven. Met deze toegenomen capaciteiten wordt de B61-12 in de praktijk beter bruikbaar dan zijn voorgangers. Daarmee wordt de drempel voor inzet verlaagd. Een gevaarlijke ontwikkeling.
Nu de regering bovendien wil vasthouden aan het continueren van de Nederlandse kernwapentaak door de Joint Strike Fighter, is het plan dat nog minimaal tientallen jaren Nederlandse gevechtspiloten in NAVO-verband opgeleid worden om kernwapens te gebruiken.

Tijdens de NSS wordt over van alles gepraat, maar de kernwapenstaten en hun vazallen, zoals Nederland, houden de bestaande kernwapens en de modernisering daarvan angstvallig buiten de agenda. De enige wenselijke uitkomst van de NSS is wat Ontwapen! betreft een afspraak tot directe totale nucleaire ontwapening.

Het Internationaal Gerechtshof heeft al in 1996 bepaald dat het dreigen met of gebruiken van kernwapens in principe strijdig is met het internationaal recht. Geen enkele kernwapenstaat heeft zich daar wat van aangetrokken. Volgens het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) moeten er serieuze stappen naar volledige nucleaire ontwapening gezet worden. Ook dit is nooit serieus opgepakt. De aantallen kernwapens nemen weliswaar mondjesmaat af, maar door de modernisering van de nucleaire arsenalen worden de risico’s alleen maar groter.

“Kernwapens zijn de meest vernietigende wapens ter wereld. De nieuwe ‘bruikbaardere’ kernwapens, zoals de B61-12 bommen die op Volkel komen te liggen, maken de drempel tot inzet lager. Dit gevaar kan alleen gekeerd worden door over te gaan tot complete nucleaire ontwapening”, aldus Gonnus Doeven van Ontwapen!. “Wij laten ons geen zand in de ogen strooien door de wereldleiders die zich volgende week in Den Haag verzamelen. Onze boodschap aan Obama is helder: neem je kernwapens mee en ontmantel ze!”

Zie ook het factsheet over de modernisering van de kernwapens op Volkel:http://vredessite.nl/kernwapens/factsheet-kernwapens-2013.pdf

Van acht bunkers op Vliegbasis Volkel is het bekend dat er in elk van deze bunkers twee kernwapens liggen opgeslagen. Dit zijn de bunkers met de nummers: 515, 516, 518, 524, 532, 538, 539 en 540.
Zie ook plattegrond: http://ontwapen.puscii.nl/2010/03/deelnemersinfo-en-kaart-van-de-basis/k…

Brief aan Obama: http://ontwapen.puscii.nl/2014/03/brief-aan-president-obama/#more-309