Universiteiten: Schaf studiebeurs af

Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU

De universiteiten willen de studiebeurs afschaffen. Voortaan moeten alle studenten hun studiegeld lenen, vinden zij. Daarnaast willen zij bijna de helft van hun studenten een hoger collegegeld vragen.

Dat staat in documenten van de vereniging van universiteiten VSNU, die in het bezit zijn van Trouw. Bron: Trouw.nl lees ook het opiniestuk van Kritische Studenten Twente hier over.

De universiteiten hebben er twee weken geleden over gesproken in een vijfsterrenhotel in Parijs. Nog niet elke universiteit onderschrijft elk onderdeel van het plan, maar ‘op hoofdlijnen is er steun voor de gekozen benadering’, meldt het verslag van de Parijse vergadering. Morgen gaat het overleg verder.

De VSNU wil deze plannen snel doorvoeren om de bezuinigingen die het kabinet de universiteiten de komende jaren oplegt te kunnen opvangen. Om dat voor elkaar te krijgen, willen de universiteiten op het gebied van studiefinanciering en collegegelden ingrijpender maatregelen dan het kabinet.

Allereerst willen de universiteiten dat álle studenten hun studiegeld gaan lenen. Het kabinet wil die maatregel alleen voor studenten in de tweede fase van hun studie, de masterfase. Wel willen de universiteiten in zo’n leenstelsel een beloning inbouwen voor studenten die hun studie snel afmaken.

Daarnaast willen de universiteiten dat studenten voor wie ze geen overheidsgeld krijgen een hoger collegegeld gaan betalen. Volgens de VSNU gaat het om 44 procent van alle universitaire studenten. Daaronder vallen onder meer alle studenten die langer over hun studie doen dan ervoor staat. De universiteiten willen zelf bepalen hoe hoog het collegegeld voor deze studenten wordt. Nu vragen universiteiten al collegegelden tussen de 5000 en 15.000 euro aan sommige groepen studenten.

De VSNU stelt ten slotte ook een algehele studentenstop voor. Vanaf 2012 zou het aantal universitaire studenten niet meer mogen groeien. Komen er meer studenten bij, dan moeten die naar het hbo. Die maatregel zal ‘een grote verschuiving in de studentenstromen’ teweegbrengen, schrijft de VSNU. De VSNU uitte eerder de vrees dat de bezuinigingen van het kabinet tot gedwongen ontslagen zullen leiden. De huidige plannen lijken een alternatief voor die ontslagen.

Ook op Nu.nl en nrc.nl

_______________________________

Meer

16 thoughts on “Universiteiten: Schaf studiebeurs af

  1. Ach,ze willen ondertussen zoveel !!!
    Alles afschaffen.Alles !!! Probeer maar.Kom maar dan.
    Probeer maar !!!
    Ondertussen groeit de studentenbeweging als nooit te voor dankzij deze reclameberichtjes die ons niets kosten 🙂

  2. Pingback: Een biertje op Yvonne van Rooy, Collegevoorzitter UU « Kritische Studenten Utrecht

  3. Pingback: “‘Bombrief’ tegen hoog collegegeld” « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.