Student maakt zich zorgen om studieschuld

[NOS.NL] Uit onderzoek van het adviesbureau StudentenBureau blijkt dat drie kwart van de studenten zich zorgen maakt over hun schuld.

De invoering van de langstudeerboete en het afschaffen van de studiebeurs voor masterstudenten zorgen ervoor dat studenten meer moeten lenen. De gevolgen zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Zo kan je met een studieschuld later moeilijker aan een hypotheek komen.

Als drie kwart van de studenten die zorg omzet in actie, dan hebben we dit beleid zo geblokkeerd. Kom naar de Actievergadering Onderwijs-bezuinigingen in Utrecht op wo. 29 feb om mee te denken over hoe we zorg omzetten in actie. Hier vind je meer informatie over deze campagne tegen onderwijs bezuinigingen.

Het Rapport: De Opinie van Studerend Nederland: Bezuinigingen in het Hoger Onderwijs

 

1,040 thoughts on “Student maakt zich zorgen om studieschuld

 1. Open brief

  Aan de gelegenheidsgroep met mensen van Klasse!, Vrije Bond, Georganiseerde Weldaad, Kritische Studenten Nijmegen-Arnhem en ASB, op 25 februari bijeen in Utrecht ter voorbereiding van een Europese Dag van Actie tegen het Kapitalisme
  21 februari 2012.

  Kameraden,

  De komende maand maart zal er een worden van serieuze mobilisatie van allerlei – al of niet preciare – delen van de klasse.
  – Op 6 maart is er, uit protest tegen de maatregelen voor het aangepast onderwijs, een grote manifestatie in Amsterdam waar de werkers van het vmbo het aangepast-, basis- en voortgezet onderwijs aan deelnemen.
  – Op 22 maart is er voor de mensen in de Wajong een manifestatie op het Malieveld in Den Haag tegen de nieuwe Wet Werken naar Vermogen.
  – Van 17 tot 23 maart is er een week van studentenprotest aangekondigd door de LSVB om een duidelijke afwijzing te tonen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase.
  – Verder zijn de schoonmakers officieel nog steeds in actie en is er bijvoorbeeld in de zorg (Amsta Amsterdam), maar ook in de privé-bedrijven (APM Terminals in de Rotterdamse haven) een onrust die regelmatig tot acties leiden.

  De studenten en scholieren van het hoger onderwijs zijn al begonnen zich voor te bereiden op een serieus verzet tegen de regeringsmaatregelen. In dat kader heeft de werkgroep ‘Ons Kritisch Alternatief’ in Amsterdam het initiatief genomen tot een open actievergadering (open voor werkenden en werklozen, studenten en scholieren, migranten en niet-migranten) om de discussie aan te zwengelen wat te doen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase. Op de open vergadering, waar studenten en scholieren aanwezig waren uit Rotterdam, Arnhem-Nijmegen; Utrecht, Amsterdam en enkele geïnteresseerde individuen, is uiteindelijk besloten om onder de leus “Goed en Toegankelijk Onderwijs” in eerste instantie een zo breed mogelijke reeks van activiteiten te organiseren.

  Hun strijd is onze strijd!
  Bijna alle delen worden in steeds grotere armoede geduwd, ontmoeten steeds minder respect voor hun bijdrage en worden steeds meer opgejaagd en onder druk gezet: preciaren en nog-niet precairen, werkers in de pivé-sector en die in de publieke sector, jongeren en ouderen, werkende en werklozen, enzovoort.
  Nu lijkt het ons van het allergrootste belang dat iedereen die zich betrokken voelt – in dit geval – bij de strijd van de studenten en scholieren van het hoger op de tweede open vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”aanwezig is om daar actief deel te nemen aan de discussie.

  Wat kunnen we daar doen? Hoe kunnen we bijdragen aan de versterking van de strijd van de studenten en scholieren zodat dat de maatregelen niet doorgezet worden. Laten we duidelijk zijn: een garantie is er nooit. Enkele groepen hebben al wat acties gevoerd. Maar we weten nagenoeg zeker dat, als het daar bij blijft, de maatregelen zo goed als zeker doorgezet gaan worden. Daarom, om meer effectief verzet te ontwikkelen is het noodzakelijk dat aan de strijd een breder en radicaler vervolg gegeven gaat wordt.
  Op de eerste plaats is het belangrijk dat er meer kritische studentengroepen door het hele land zich bij het initiatief aansluiten.
  Op de tweede plaats is het essentieel om zowel solidariteit betonen als solidariteit te zoeken bij andere werkers in actie en –- wat ligt er dan meer voor de hand dan dit te doen bij de werkers in het onderwijs – overigens zonder andere mogelijkheden uit te sluiten!

  Meer kracht door zelfstandige beslissingen
  In dat kader is het belangrijk om al onze krachten in te zetten en iedereen te mobiliseren om naar de tweede vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”te komen en de vergadering het belang voor te leggen van de aanwezigheid bij de manifestatie van het onderwijs in de ArenA in Amsterdam teneinde om contacten te leggen met andere militante werkers uit het vmbo, het basis-, voortgezet- en aangepast onderwijs. En indien mogelijk op roepen om na afloop van de manifestatie bijvoorbeeld tesamen een bijeenkomst te beleggen om verdere gezamenlijke (met de een aantal daar aanwezige werkers) acties te bespreken.

  Wereldrevolutie/Internationalisme (Publicaties van de IKS)

Comments are closed.