Repressie tegen vrijheid van meningsuiting & Joke Kaviaar

Joke Kaviaar schrijft al jarenlang met scherpe pen opinieartikelen over migratiepolitiek, vluchtelingen, repressie, en de strijd tegen grenzen, voor vrijheid van beweging, tegen kapitalisme, voor solidariteit en vrijheid. Justitie heeft haar als doelwit gekozen om het verzet tegen detentiecentra en deportaties te beteugelen en heeft haar aangeklaagd wegens opruiing.

Op 1 november start het hoger beroep van de staat tegen Joke Kaviaar met een zogeheten regiezitting van het Amsterdamse Gerechtshof. Deze vindt plaats in het nieuwe gebouw van het Hof, IJdok 20, om 2 uur ‘s middags.

door Steungroep 13 september

Waar gaat het ook alweer over?

Joke Kaviaar schrijft al jarenlang met scherpe pen opinieartikelen over migratiepolitiek, vluchtelingen, repressie, en de strijd tegen grenzen, voor vrijheid van beweging, tegen kapitalisme, voor solidariteit en vrijheid. Justitie heeft haar als doelwit gekozen om het verzet tegen detentiecentra en deportaties te beteugelen en heeft haar aangeklaagd wegens opruiing. Van de zaak tegen haar moet een dreiging uitgaan en dus werden en worden alle mogelijke middelen ingezet: arrestatie, huiszoeking, inbeslagnames, take-down van de website, en tenslotte de veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden op 22 januari jl.

Het heeft justitie niets mogen baten!

20502_634783013206579_1538185313_nDe teksten waar het om gaat, zijn juist meer gelezen. Mirrors van de gecensureerde en binnen een dag weer teruggezette website http://www.jokekaviaar.nl verschenen op nieuwe plaatsen op het internet, en Joke schrijft en publiceert nogal altijd felle aanvallen op de politiek, haar ambtenaren, en de op winst beluste detentie- en deportatieindustrie. Acties tegen de migratiebeheersing en de jacht op vluchtelingen gaan onverminderd door. De Nederlandse regering wil illegaliteit strafbaar stellen en er vallen regelmatig doden op straat, in detentiecentra en aan de buitengrenzen van het Fort Europa. De staat zal het verzet niet stoppen en zal er niet in slagen schrijvers zoals Joke Kaviaar de mond te snoeren. Elk woord een vonk! Elke vonk een vlam! Vuur aan de schenen van de macht!

Regiezitting; vragen over de betrokkenheid van de AIVD

Op 1 november gaat het nog niet over de aanklacht zelf, de inhoudelijke behandeling van de zaak wordt in het eerste kwartaal van 2014 verwacht. Tijdens de regiezitting wordt wel het verdere verloop van de behandeling in hoger beroep bepaald.
aivdleestmeeJoke’s advocaat Jeroen Soeteman heeft verbalisanten van de Nationale Recherche als getuigen opgeroepen en zal op 1 november vragen hen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak onder ede te horen over de start van het onderzoek “Gulkana”. In het dossier is dit weggemoffeld onder een proces-verbaal waarin de verbalisant doet alsof hij toevallig al surveillerend op internet op de website met de ‘opruiende’ teksten stuitte. Waar het in werkelijkheid sterk naar riekt is dat de zaak door de AIVD in gang is gezet om informatie te vergaren door buitensporig huiszoeking en ander onderzoek te laten verrichten. Dat de AIVD veel aandacht heeft voor de artikelen van Joke Kaviaar is al duidelijk sinds 2009. In een rapport uitgebracht september jl. stelde de AIVD nog dat zij “doorgaat met het schrijven van opruiende en dreigende teksten”.

In het kader van het hoger beroep zal ook worden gevraagd de meer dan 300 bij de huiszoeking genomen foto’s aan het procesdossier toe te voegen. Daarvan zijn er nu slechts enkele aanwezig. Tot slot zijn er nog steeds vragen over de oorspronkelijk aanklacht ‘opruiing met terroristisch oogmerk’ waarmee Joke toen ze vastzat werd geconfronteerd. Het lijkt erop dat dit behalve intimidatie ook een manier is geweest om gebruik te kunnen maken van de bevoegdheden van de terrorisme wetgeving. Wat justitie daarmee precies gedaan heeft, is echter niet in te zien doordat de verzwaarde aanklacht niet meer in de dagvaarding staat. Al met al valt de hele zaak tegen Joke Kaviaar dus niet alleen te zien als een juridische testcase maar ook als regelrecht machtsmisbruik, waarvan het bewijs zorgvuldig is weggehouden uit het procesdossier.

Steun de strijd voor de vrijheid, in woord en daad! Hou deze website in de gaten voor updates!