Politiek geschokt over de kwaliteit van HBO instellingen.

Zelfs de politiek is nu eindelijk eens geschokt van de kwaliteit van veel instellingen die een HBO opleiding aanbieden. Dit naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsinspectie. Het probleem speelt zich niet alleen af bij de al bekende InHolland scholen maar talloze andere HBO instellingen.

Je zou denken dat dit in het voordeel van de studenten zou zijn, maar nee hoor van investeringen, om het kwaliteit te verhogen, geen sprake van. Integendeel, laten we lekker de HBO-status van sommige instellingen intrekken. Kortom de studenten naar een nieveau lager duwen, in plaats van meer investeren in kwalitatief onderwijs. Zijlstra laat zijn neo-liberale aard wederom zien.