Petten: Demonstratie bij bezoek CEO’s nucleaire industrie-top

Antikernenergie-activisten demonstreren vanmorgen rond 9:30 uur tegen kernenergie bij de kernreactor van NRG. NRG exploiteert in Petten de oude onderzoeksreactor en wil graag een nieuwe reactor bouwen. De kernreactor wordt vandaag bezocht door directeuren van kernenergiebedrijven, in het kader van de Nuclear Industry Summit NIS. Het bezoek aan NRG van de deelnemers aan de NIS wordt natuurlijk ook gebruikt voor het aftasten van mogelijke opdrachten.

De ongeveer 35 demonstranten van de organisatie Stop Nucleaire Handel protesteren met deze demonstratie allereerst tegen kernenergie, maar meer in het bijzonder tegen het feit dat de bijeenkomst van de nucleaire industrie een officiële onderdeel van de Nuclear Security Summit is. Terwijl in Den Haag de politici praten over de vermindering van nucleaire materialen en het tegengaan van de verspreiding van nucleaire technologie, hebben in Amsterdam de CEO’s van de belangrijkste kernenergiebedrijven plannen gemaakt voor de verdere verspreiding van die materialen en technologie. Als afsluiting zijn er ‘technical tours’ naar de Nederlandse nucleaire industrie. Zo zijn er ook deelnemers aan de NIS op weg naar de centrale opslag voor radioactief afval in Vlissingen-Oost, de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo en de onderzoeksreactor in Delft.

NRG (Nuclear Research and consultancy Group) kwam de afgelopen weken in het nieuws omdat de reactor niet voldoet aan een van de afspraken van de vorige Nuclear Security Summit in Seoel. Daar sprak de VS met Nederland af dat de reactor in Petten uiterlijk 2015 overgeschakeld was naar het minder proliferatie-gevoelige laag-verrijkt uranium voor het produceren van medische isotopen. Deze deadline wordt lang niet gehaald.
Verder is NRG een van de belangrijkste pleitbezorgers van het vasthouden aan de optie kernenergie.

In de Beurs van Berlage is de afgelopen dagen gepraat door zo’n 200 leiders van de belangrijkste bedrijven op het gebied van bijv. uraniummijnbouw en de bouw van kerncentrales. Die industriebijeenkomst is een netwerkbijeenkomst waar zaken voorbereid worden.
“Het is bijzonder hypocriet in Den Haag goeie sier te maken met de bestrijding van een vrijwel niet bestaand-probleem –nucleair terrorisme- en de echte problemen, kernwapens en kernenergie, zelfs vrij baan te geven”, aldus een van de actievoerders. “En kernenergie en kernwapens hebben alles met elkaar te maken”.

In Den Haag is een van de struikelblokken ‘onafhankelijke internationale controle’ van nucleaire technologie en materialen. Veel landen, w.o. Nederland, vinden dat absoluut noodzakelijk. Maar bij de door Economische Zaken gesponsorde industriebeurs was een van de hoofdthema’s juist de versterking van de ‘zelfregulering’: dus geen controle van buiten af.

Een aantal van de bedrijven aanwezig in de bus hebben uraniummijnen. Deze zijn direct verantwoordelijk voor enorme radioactieve vervuilingen in de omgeving met grote gevolgen voor mens en milieu. Dit terwijl de winsten naar privé-bedrijven in het buitenland vloeien. Andere problemen met kernenergie zijn onder andere radioactieve straling, het radioactief afval waarvoor nog steeds nergens ter wereld een definitieve opslag in gebruik is, en in dit verband relevant, de relatie tussen kernenergie en kernwapens. Zo is de van Urenco uit Almelo ontvreemde uraniumverrijkingtechnologie direct verantwoordelijk voor de Pakistaanse atoombom.

In Nederland is het vaak zo dat bijeenkomsten van de nucleaire industrie protesten oproepen. Maar nadat in januari 2012 de plannen voor nieuwe kerncentrales opgegeven zijn, lijkt kernenergie in Nederland geen toekomst meer te hebben. De enige kerncentrale, in Borssele, mag nog tot 2034 in bedrijf zijn. De regering heeft plannen om haar aandeel in uraniumverrijker Urenco te verkopen.